“Yangın havuzunun büyümesi bağımsız eksperlere bağlı”

Birçok faaliyet kodunun risk analizi yapılmadan reddedildiğini ve firmalara yangın sigortası yapılmadığını söyleyen SAB Başkanı Reşit Çakas, “Sigorta şirketleri riziko değerlendirmelerini bağımsız eksperlik ofislerine vermeli. Böylece bugüne kadar yangın sigortası havuzunun dışında kalmış işletmelerin havuza dahil edilmesi sağlanabilir” dedi.

2018 yılı boyunca fabrika yangınları gündeme gelen konuların başında yer aldı. Suistimal iddialarıyla gündeme gelen fabrika yangınlarıyla ilgili on yıllık istatistiklere ve itfaiye raporlarına bakıldığında, bu yıl gerçekleşen yangın sayısının geçmiş yıllarla hemen hemen aynı ortalamaya sahip olduğu ortaya çıkıyor. 

Gerçekleşen yangında suistimal aranmasının gerçekçi olmadığı belirten Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Reşit Çakas, “Yangın riski aynı oranlarda hem günlük hayatın hem de sigortacılığın riski olmaya devam ediyor. Aslında gerçekleşen yangın adetlerine ve oluşan hasar rakamlarına bakıldığında sigorta sektörünün üstesinden gelemeyeceği ya da sektöre çok sert darbeler vuran rakamlar olmadığı görülecek. Buna rağmen Türkiye’de sigorta şirketlerinin hemen hemen hepsi portföylerindeki yangın paylarının yüksek olmasını istemekle beraber risk kabul süreçlerinde temkinli davranıyorlar” ifadelerini kullandı. 

YANGIN SİGORTALARINDA FAALİYET KODU PROBLEMİ

Birçok faaliyet kodunun risk analizi yapılmadan reddedildiğini öne süren SAB Başkanı Çakas, “Potansiyel yangın müşterisinin önemli bir kısmı, hangi önlemi alırsa alsın sigorta şirketleri tarafından faaliyet kodu nedeniyle reddedilip sigorta sisteminin dışında kalıyor. Bu durum, yangın sigortası havuzunun büyümesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla portföy cılız kalıyor” dedi. Bununla birlikte Çakas’a göre, faaliyet kodu sigortalanmaya uygun olan firmalarda ise başka bir sorun ortaya çıkıyor: 

“Yangın sigortası riziko teftişleri, sigorta şirketlerinin kendi içinde oluşturduğu riziko teftiş birimi tarafından yapılıyor. Risk değerlendirmesine giden riziko teftiş birimi, ileride gerçekleşmesi muhtemel rizikodan sorumlu tutulma korkusu yaşıyor. Bu sebeple inisiyatif almıyorlar. Risk değerlendirmesi yaparken de çok hassas davranıyorlar. Öyle ki bir taşınma esnasında kenara konmuş bir koli bile risk değerlendirme raporuna girebiliyor.”

Bu durumun acenteleri de dolaylı olarak etkilediğini belirten SAB Başkanı Çakas, “Acenteler daha baştan ‘Nasılsa risk değerlendirmesinde sorun çıkacak’ düşüncesiyle yangın sigortalarına mesafeli yaklaşıyor. Sonuçta haklı olarak bu havuzun büyümesi için yeterli çabayı sarf etmiyorlar” dedi. 

Sigortacılığın doğasında riziko değerlendirmesi yapmadan iş kabulü yapmanın mümkün olmadığını hatırlatan Çakas, “Ancak yangın sigortalarında teknik kâr-zarar sonuçlarının pozitif olmasının sadece riziko değerlendirmelerine bağlı olmadığını da unutmamak gerekiyor. Alınması gereken tüm teknik önlemlere rağmen çok ciddi yangınlar gerçekleşmeye devam ediyor. Gelecekte de bu durum aynen devam edecek” ifadesini kullandı. 

YANGIN HAVUZU NASIL BÜYÜTÜLEBİLİR? 

SAB Başkanı Reşit Çakas, kısırdöngü olarak ifade ettiği bu durumdan nasıl çıkılabileceğini madde madde anlattı:

“* Sigorta şirketleri riziko değerlendirmelerini kendi bünyelerinden çıkarıp bağımsız eksperlik ofislerine vermeli. Böylece daha rasyonel değerlendirme yapılabilir. Bugüne kadar sigorta havuzunun dışında kalmış işletmelerin havuza dahil edilmesi sağlanabilir. 

* Özellikle yangın konusunun sadece bir risk unsuru olmadığı aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olduğundan hareketle sigorta şirketleri, itfaiye birimleri, iş güvenliği uzmanlığı firmaları ve bu konuyla ilgili STK ile işbirliğine gidilebilir. Yangın önlemleri ile ilgili eğitimlerin daha ciddi seviyelerde verilmesi sağlanabilir. Unutmamalı ki alınan güvenlik önlemleri ne olursa olsun personel eğitimli değilse riskin gerçekleşmesi kaçınılamaz.

* En önemlisi teknik kâr-zararın pozitif olması; yangın havuzunun büyümesi için mutlaka doğru fiyatlandırma yapmak gerekiyor. Eğer bir yangın sigortası işi riziko değerlendirmesinden geçmişse sigorta şirketleri fiyatlandırma aşamasında çok fazla indirime gidebiliyor ve kimi zaman sadece deprem primiyle poliçe yazılıyor.” 

Yangın sigortası branşının mevcut koşullarda büyümesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen SAB Başkanı Reşit Çakas, “Özetle yangın branşında büyüme ve buna bağlı olarak teknik kâr-zarar sonuçlarının pozitif sonuçlanması için yangın olgusuna daha geniş bir açıdan bakılmalı. Doğru fiyatlandırmalar yapılmalı ve sisteme dahil edilmemiş birçok işletme de havuza dahil edilmeli” görüşünü dile getirdi.  

24 Ocak 2019

İlgili Haberler

Yazarlar