Oğul Doğa Gökşin

Zorunlu tehlikeli madde sigortasında da asgari teminatlar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortasında 2019 yılı boyunca uygulanması planlanan asgari sigorta teminatlarını belirledi.

Resmi Gazete’nin 21 Aralık 2018 tarihli nüshasında Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortasında uygulanacak asgari sigorta teminatları yayımlandı. İlgili yönetmelik 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Teminatlar için tıklayınız:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181221.htm

Yukarıdaki tarife ve talimatlara 5 Ocak’ta yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte düzeltme geldi. Düzeltme metni şöyle:

21/12/2018 tarihli ve 30632 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatın ekinde yer alan “Tablo 3, Tablo 5, Tablo 7 ve Tablo 9’un 1 nolu maddesinin (“1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı/kullanım tutarı (*):”) e satırına (“e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar”) ait “A-Maddi” teminat tutarları 900 yazılmış olup; sırasıyla 2.310.000 (Tablo 3), 2.460.000 (Tablo 5), 2.580.000 (Tablo 7) ve 2.700.000 (Tablo 9)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

21 Aralık 2018

İlgili Haberler

Yazarlar