11’inci Kalkınma Planı’nda sigortacılık ve BES’te yapılacaklar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda sigortacılık ve tasarruf başlığı altında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde önemli düzenlemeler yapılması planlanıyor.

2019-2023 dönemini kapsayan ve içinde birçok detayı içeren On Birinci Kalkınma Plan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunuldu. 

Sigortacılıkta yapılması planlananlar şu şekilde sıralandı: 

*Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacak.
*Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek. 
*Kredilerin yanı sıra özellikle sigorta/garanti programlarının özendirilmesi ve çeşitlendirilmesi yoluyla ihracat desteği artırılacak.
*Tarım sigortacılığında ürün ve risk bazında kapsam genişletilecek ve gelir sigortasına geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek. 
*Doğal afet sigortası bütün afet türlerini kapsayacak şekilde genişletilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödenmesinin etkin bir şekilde takibi sağlanacak. 
*Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek ve her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak.
*Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım reasürans fonu kurulacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yapılması planlananlar ise;

*BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.
*Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. 
*BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sisgtemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. 
*Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecek. 

11 Temmuz 2019

İlgili Haberler

Yazarlar