Adalar arası sigortacılık Endonezya

 Adalar arası sigortacılık Endonezya

Ekonomik ve etnik olarak büyük çeşitliliğe sahip 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, 262 milyonluk nüfusu ile dünyanın en kalabalık 4’üncü ülkesi konumunda. Ülke nüfusunun yarısından fazlası Java adasında yaşıyor. Java’da bulunan, ülkenin başkenti Cakarta’da 30 milyon insan bulunuyor. Halkın %50’sinden fazlasının 30 yaşın altında olduğu ülkede iş gücü ve yeni nesil tüketici ekonomiyi körüklüyor. Endonezya ekonomisine yakın dönemde gelen direkt yabancı yatırımları, tüketici piyasası ve doğal kaynaklardan elde edilen gelirle destekleniyor. Diğer yandan stabil bir finans sektörünün de meyveleri toplanıyor. 

EKONOMİ SİGORTAYI BÜYÜTÜYOR

Endonezya ekonomisiyle beraber doğal olarak sigorta sektörü de büyüyor. 2015 yılından bu yana büyüme gösteren sektör, ürün çeşitliliğine olan ihtiyacı artırarak yeni ürünlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Endonezya’da hayat tarafı, hayat dışına göre daha baskın bir konumda. Hayat tarafı prim üretiminde pazarın 3’te 2’sini oluştursa da hayat dışı sigorta ürünlerine de ilgi hızla artıyor. Artan ilginin arkasında devlet ve özel sektör tarafından yürütülen başarılı eğitim politikası var. Her seviyede öğrencilere verilen eğitimler sayesinde farklı kitlelerde sigorta farkındalığı bir nebze artırılmış durumda. Geleceğe yönelik sağduyulu yatırımlar, ulusal ekonominin güçlenmesi ve sağlam bir reasürans desteği de sigorta sektörünü iyileştiriyor. 2016 yılında hayata geçirilen vergi affı ve hükümet tarafından başlatılan altyapı çalışmaları finansal ürünlere olan ihtiyacı artırmış durumda. Hayat tarafı 2016 yılında, son 10 yılki en iyi performansını gösterdi. 2016 yılında bu tarafta 15.3 milyar dolarlık hayat primi üretildi. Bu büyüme 2017 yılında da devam etti. 

BANKASÜRANS DESTEĞİ

Sigorta şirketlerinin ilgisini çeken bir diğer nokta da ülkenin uzun dönemdeki büyüme potansiyeli. 2015 yılında araştırma şirketi PwC tarafından yayınlanan bir raporda “Endonezya’da insanlar ailelerinin desteğine güvenmek yerine iş bulup, kendi hayatlarını kurmak için şehirlere akın ettiği sürece hayat sigortası, anüite ve emeklilik ürünlerine olan ilgi artacak” deniyor.

Endonezya sigorta sektörünün hayat dışı tarafında lokomotif branşlar konut ve oto sigortaları. Ekonomi 2016 yılından sonra toparlanmaya başlasa da 2015 yılında yaşanan krizin etkileri halen hayat dışı sektörde görülebiliyor. Buna karşın sigortacılar, ekonomide büyük resme bakıldığı zaman gelecek yıllarda büyüme görüleceği konusunda hemfikir. Hayat tarafındaki büyüme ise yeni dağıtım kanallarının yaygınlaşmasıyla tavan yapmış durumda. 2016 yılında hayat tarafında üretilen prim 15.3 milyar dolar seviyesinde. Bu da önceki yıla göre neredeyse %30 daha fazla. Bu büyümeyi en çok destekleyen kanallardan biri bankasürans. Bankasürans kanallarının yaygınlaşmasıyla bu kanaldan üretilen primler 2015-2016 arasında %74 arttı. Bankasüransın toplam dağıtım kanalları arasındaki payı ise %43. 

POTANSİYELİNİ YANSITACAK

Endonezya ekonomisi ve sigorta sektörünün geleceği son derece parlak. Artan müşteri farkındalığı, tutumlu yatırım planları, istikrarlı büyüme ve reasürans imkanları gelecekte büyümenin devam edeceğinin göstergesi. Research araştırma şirketi tarafından yapılan tahminlere göre 2020 yılında hayat dışında 6.4 milyar dolar prim üretilmesi bekleniyor. 2014 yılında çıkan yeni yasada getirilen pek çok maddenin de tam olarak netleşmesiyle beraber önünü daha rahat görebilen sektörün gelecek dönemde nüfusun potansiyelini daha iyi yansıtmaya başlayacağını söyleyebiliriz. 

SADECE ENDONEZYA’DA

Endonezya’nın Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang ve Padar adaları dünyanın en büyük kentenkelelerine ev sahipliği yapıyor. Uzunlukları 3 metreye kadar ulaşabilen ve öldürücü bir ısırığa sahip olan Komodo ejderlerinin ağırlığı 70 kiloyu bulabiliyor. 

SAYILARLA ENDONEZYA

Nüfus: 262 milyon

GSYİH: 932 milyar $

Kişi Başı GSYİH: 3 bin 570 $

Dünya sigortacılığındaki payı: %0.42

Prim Üretimi: 20 milyar 40 milyon $

Hayat: 15 milyar 300 milyon $

Hayat Dışı: 4 milyar 740  milyon $

Kişi Başı Prim: 76.8$

Sigortacılığın GSYİH’deki payı:  %2.15

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

 

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.