Fazıl Karaman

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

Değerli konut vergisi yeniden düzenlendi:

MALUMUNUZ üzere; 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla Emlak Vergisi Kanununa Değerli Konut Vergisi adıyla yeni bir vergi eklenmiştir. Kanun kapsamına giren konut nitelikli taşınmazı olanların 2020 den itibaren beyanname vererek bu vergiyi ödemeleri gerekiyordu. Ancak; Emlak Vergisi Kanununun değerli konut vergisine ait maddeleri 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan […]Devamı Oku

Bazı gelirlerin 2019 yılı beyannamesiyle beyanı

GELİR vergisine tabi gelirlerin bir bölümü yıl içinde tevkifat (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmekte olup, bu şekilde vergileme bazı durumlarda nihai vergileme yerine geçmektedir. Bununla birlikte, tevkifata tabi tutulan gelirlerin bir bölümü ile yıl içinde vergilendirilmeyen gelirlerin takip eden yılda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanı gerekmektedir. Yıl içinde tevkif suretiyle ödenen vergilerin yıllık beyannamede hesaplanan […]Devamı Oku