Prof. Dr. Samim Ünan

Prof. Dr. Samim Ünan

samim@sigortacigazetesi.com.tr

Meslek hastalıklarında sorumluluk tartışması

Ülkemizde meslek hastalığından doğan sorumluluklar gelişmiş ülkelerden farklı olarak iş kazalarından doğan sorumlulukların gerisinde kalsa da bu durumun önümüzdeki dönemde değişeceği düşünülüyor. Meslek hastalığı tarafında rizikonun gerçekleşmesi ve sorumluluğun paylaştırılması konularında bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor.     Ülkemizde işverenler yalnızca iş kazaları dolayısıyla değil, çalıştırdıkları kişilerin maruz kaldığı meslek hastalıkları dolayısıyla da sorumluluk altına girmektedirler. […]Devamı Oku

Sigortada bilgilendirme zorunluluğu

Sigorta üretiminde bilgilendirme yükümlülüğü pek yerine getirilemiyor. Kaldı ki, tam anlamıyla yerine getirilmiş olduğunda sağlayacağı yarar da belirsiz. Geniş bir bilgilendirme zorunluluğu yerine bununla ulaşılması umulan amaca hizmet eden başka mekanizmaların getirilmesi gerekiyor. Devamı Oku

Uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve tahkim (2)

Adli yargıya alternatif olarak öngörülen arabuluculuk ve sigortacılığa ilişkin tahkim yöntemleri, sigorta tüketicilerinin güvenini kazanabildikleri oranda başarıya ulaşabiliyor. Ancak şu anda bu güvenin yaratılmış olduğunu ileri sürmek çok zor. Bir alternatif uyuşmazlık çözümleme usulünün saydamlığı sağlaması; ucuz olması, uzun sürmeden sonuç vermesi ve uzmanlar eliyle yönetilerek sonuçlandırılması gerekiyor. Ancak, ne arabuluculuk ne de sigortacılığa ilişkin tahkim yöntemi bu gereklerin tümünü aynı anda yerine getirebiliyor. Devamı Oku

“Çifte sigorta”da Avrupa modeli

Sigorta edilmiş bir varlığın tekrar sigorta ettirilmesi durumunda, tazminat ödemelerinde “çifte sigorta” sorunu ortaya çıkıyor. Ülkemizde bu sorun sigorta sözleşmelerinin tarihsel sıralaması göz önünde bulundurularak çözülürken, Avrupa’da tüm sigortacıların sorumlu olduğu bir model kullanılıyor. Devamı Oku

Sağlık sigortalarında KVKK’ya alternatif yorum ihtiyacı

Kişisel verilerin “açık rıza” olmadan işlenmemesi ilkesi üzerinden düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özellikle sağlık sigortasında grup sözleşmeler ve hasar süreçlerinde bazı sorunlara yol açabiliyor. Uygulamadaki zorluklar karşısında, sigortacıların sağlık verilerine sigortacılık amaçlarıyla sınırlı olarak ulaşmasını ve bu verileri işlemesini mümkün kılacak yorum ve çözümlere yönelmek gerekiyor. Devamı Oku

Hizmet paketi uygulamasında dönüm noktası

Satış sırasında garantinin ötesinde bir koruma için ihtiyari olarak sunulan hizmet paketlerinde görülen bazı olumsuzluklar kamunun konuya eğilmesine neden oldu. Sigorta niteliği de taşıyan bu paketlerin sigortacı olmayanlar tarafından satışının devamı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 57’nci maddesine göre şekillenecek. Devamı Oku

‘Ömür Boyu Yenileme Garantisi’nde teminat problemi

Ülkemizde özel sağlık sigortalarının hangi koşullarla ve hangi süre boyunca yürürlükte kalması gerektiği önemli bir sorun oluşturuyor. Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği; sigortalılara Ömür Boyu Yenileme Garantisi’nin hangi koşullarda verileceğini düzenlerken, bu hakkı kazanmış olanlara sağlanacak teminatın kapsamına ilişkin hükümler içermiyor. Devamı Oku

Sigorta primini gen haritası belirler mi? Sigorta sektöründe gen testi

Tıbbî bir tanıyı doğrulamak için kullanılabilen gen testleri, gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıkların önceden belirlenmesinde de kullanılabiliyor. Olası hastalıkların öngörülebilmesi nedeniyle sigorta şirketleri de bu testlerden faydalanmak istiyor. Tanı testleri ve öngörücü gen testlerinin hangi koşullarda kullanılabileceği ve fiyatlamaya olası etkileri ise tartışmalara neden oluyor.Devamı Oku