Umut Deniz Elçi

Avrupa’nın sigorta cenneti Lüksemburg

Sigorta cenneti Lüksemburg, özellikle Brexit sonrası Avrupa’nın sigorta merkezi olmak konusundaki iddiasını daha güçlendirmiş durumda. Kişi başına düşen prim üretimi 5 bin doları geçen ülkede neredeyse 300 sigorta şirketi hizmet veriyor.

Lüksemburg’un sigorta dünyasında ayrı bir yeri var. AB çatısı altında hizmet serbestisi olan Lüksemburg, Avrupa’nın sigorta merkezi haline gelmiş durumda. Pek çok sigorta devi, Avrupa’daki sigorta satışlarını Lüksemburg merkezinden gerçekleştiriyor. Durum böyle olunca, sadece 590 bin nüfusu olan bölgede kişi başı üretilen prim 5 bin dolar seviyesinde (ülkemizde 150 dolar). Bunun 3 bin 100 dolarlık kısmı ise hayat tarafındaki primlerden geliyor. 

Ülkenin geldiği durum aslında uzun soluklu bir çalışmanın sonucu. Lüksemburg’da sigortacılık, yatırım fonları ve bankacılıktan sonra finans sektörünün 3’üncü ayağı olarak yerini almış durumda. 1984 yılında güçlü bir reasürans yapısının kurulmasıyla beraber, 1994 yılında 3’üncü jenerasyon AB direktiflerinin kabul edilmesi, ülkeyi AB içinde sınır aşırı satış yapan bir sigorta merkezi haline getirmiş bulunuyor.  

Sadece 2 bin 500 kilometrelik yüzölçümü ile Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg’un, kendisine göre dev sayılabilecek komşularına karşı en büyük avantajı yargı konusundaki sürati. Düzenleyiciler, yasa koyucular ve karar verme mekanizmaları uzun süredir çok yakın bir şekilde çalışıyor ve sektör bunun faydalarını görüyor. Stabil bir ortamda alınan kararlar, tarafları birbiriyle karşı karşıya getirmiyor ve sıcak kanlı bir çalışma zemini sağlıyor. CAA (Commissariat Aux Assurances, Lüksemburg Sigorta Birliği) adı verilen düzenleyici çerçeve ise sigortacılık konusundaki kararların düzgün bir şekilde denetlenmesine ve faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketlerinin pürüzsüz bir şekilde kontrol edilmesine imkan veriyor. 

SİGORTACILAR NEDEN LÜKSEMBURG DİYOR?

Sigortacıların bu küçük ülkeyi seçmesinin altında 8 ana neden yatıyor: 

* Avrupa’nın coğrafi merkezinde yer alan Lüksemburg, AB’nin kurucu üyeleri arasında, 

* 3 büyük değerlendirme kuruluşu tarafından AAA seviyesinde tutuluyor,

* Hızlı ve efektif bir vergi sistemine sahip, 

* İnovasyon ve Ar-Ge merkezi, 

* Birden fazla dili konuşan ve yetenekli iş gücüne sahip, 

* Okullarda uluslararası, kalifiye personal yetiştiren bir eğitim veriliyor, 

* Yüksek yaşam standartlarıyla en güvenli ülkeler arasında,

* Yasa koyucular iş-dostu bir ortam yaratmak için gayret ediyor.

REKOR KIRIYOR

Lüksemburg, sigorta tarafında büyümeye ve sektörde faaliyet veren şirketlere kazandırmaya devam ediyor. 2016 yılında bir rekora imza atan Lüksemburg sigorta sektöründe şirketler bir önceki finansal yıla göre kârlarını %45.7 artırarak 1 milyar 800 milyon dolara çıkarmayı başardılar. 

Bu sonuç 2012 yılındaki “altın” dönemin çok daha üzerinde. Bu başarının arkasındaki neden olarak da hayat dışı ve reasürans tarafındaki %53 (hayat dışı) ve %56’lık (reasürans) büyüme gösteriliyor. 2016/2017 dönemi için CAA tarafından yayınlanan rapor aynı zamanda sigorta şirketlerinin vergi yükünün de aynı dönemde bir önceki yıla göre %98.7 seviyesinde arttığını gösteriyor. Sigortacıların ödediği toplam vergi 424 milyon doları bulmuş. 

300 SİGORTA ŞİRKETİ 

Büyüyen sektör, istihdam tarafında da topluma fayda sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl %2 artan sigorta sektöründe çalışan sayısı 6 bin 600’ü bulmuş durumda. Ülkenin nüfusuyla karşılaştırılınca bu hiç de azımsanacak bir sayı değil. Diğer taraftan, ülkedeki sigorta şirketlerinin sayısında bir azalma var. 2017 yılı sonunda sektördeki toplam şirket sayısı 299’a (!) düşmüş durumda.

BREXIT’İN FAYDALARI 

Lüksemburg Sigorta Birliği’ne göre, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı Lüksemburg’u Brexit’ten etkilenen uluslararası sigorta şirketlerinin yeni adresi haline getiriyor. Brexit’ten etkilenen şirketlerin yeni ofislerini Lüksemburg’da açması bekleniyor. Yazının yazıldığı an itibarıyla 1 sigorta grubu çalışma lisansını almış,
2 sigorta grubu ise başvurusunu yapmış durumda. 3 sigorta grubu ise bölgede çalışmak istedikleri yönünde açıklamalar yaptılar. CAA’nın yaptığı açıklamaya göre, ülkede hayat dışı sigorta sektörünün şimdiki büyüklüğünün orta dönemde 2 katına çıkması bekleniyor.

SAYILARLA LÜKSEMBURG

Nüfus: 590 bin
GSYİH: 64 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 104 bin 100 $
Dünya sigortacılığındaki payı: %0.62
Prim Üretimi: 30 milyar 277 milyon $
Hayat: 26 milyar 550 milyon $
Hayat Dışı: 3 milyar 727 milyon $
Kişi Başı Prim: 5 bin $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %4.64

SADECE LÜKSEMBURG’DA

Lüksemburg dünyadaki en son  büyük dükalık. Napolyon’un 1815 yılındaki hezimetinden sonra toplanan komisyonda Lüksemburg Büyük Dükalığı ismiyle kurulan ülkenin başında 2000 yılında tahta oturan Lüksemburg Büyük Dükası Veliaht Prens Henri bulunuyor. 

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

27 Kasım 2018

İlgili Haberler

Yazarlar