On Birinci Kalkınma Planı’yla BES de ‘kalkınacak’

TBMM’ye sunulan On Birinci Kalkınma Planı’nda, yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik eylem planları yer alıyor. Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin özellikleri ve altyapısı, katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki çıkışlar ile otomatik katılımda gerçekleşen cayma oranlarını azaltıp, bunların önüne geçmeye yönelik planlamalar ve çalışmalar başladı.

TBMM’ye sunulan ve 2019-2023 dönemine ilişkin On Birinci Kalkınma Planı’nda, yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik eylem planları yer alıyor. Buna göre, 2019-2023 döneminde tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların yatırım finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için Sosyal Güvenlik Sistemi dışındaki sistemlere katılımın teşvik edileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin özellikleri ve altyapısı, katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. 

Diğer taraftan, uzun süredir ülke gündeminde olan kıdem tazminatı reformu kapsamında sosyal tarafların mutabakatı dikkate alınarak, bireysel hesaplara dayalı fonlu bir yapının kurulması, sistemde kalış süresine göre hak ediş yapısının oluşturulması ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilmesi planlanıyor.

Uzun vadeli tasarruf eğiliminin artması için, katılımcıların daha kısa vadeli ihtiyaçlar sebebiyle sistemden çıkmasını engellemeye dönük önlemlerin de alınacağı belirtiliyor. Bu amaçla; sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle, katılımcıların sistemden çıkmadan, birikimlerinin bir kısmını nakit olarak çekmesine imkan sunulacak.

Uzun dönem tasarrufları dendiğinde, akla gelen ilk katılımcı sınıfı ise genç kesim. Genç kesim için uzun dönemli tasarrufları daha cazip hale getirebilmek amacıyla, mevcut devlet desteklerinin yaşa göre farklılaştırılacağı belirtiliyor.

YABANCI EMEKLİLİK FONLARI İÇİN YENİ ÜRÜNLER

On Birinci Kalkınma Planı’nda, Türkiye’deki yatırım ortamının, detaylı bir programla uluslararası alanda tanıtılacağı ve yabancı emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonları Türkiye’ye çekebilmek ve bu fonların uzun vadeli yatırım yapabilmesini sağlamak için yeni finansal ürünler oluşturulacağı belirtiliyor. Böylelikle; yatırımların, büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacağından, finansman kalitesi de artırılmış olacak.

8 Ağustos 2019

İlgili Haberler

Yazarlar