BES’in 2023 beklentileri umut veriyor

 BES’in 2023 beklentileri umut veriyor

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2019-2023 dönemine ilişkin On Birinci Kalkınma Planı, Meclis’ten onay alarak, 23 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. On Birinci Kalkınma Planı’nda Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım konuları geniş yer buldu.

İstikrarlı ve güçlü ekonomi için plan, hedef ve politikaların açıklandığı bölümde, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin altyapısının geliştirileceği, sağlık/evlilik/eğitim/mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle, birikimlerin bir kısmının nakit olarak çekilmesine imkan sunulacağı, mevcut devlet desteklerinin yaşa göre farklılaştırılacağı ve otomatik katılımın, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

Planda bazı 2023 yılı tahminleri de yer alıyor. Kamu kesiminde, 2018 yılında %1.8 olan tasarruf oranının, %33.3’lük bir artış ile 2023 yılında %2.4’e yükseleceği ve özel kesimin 2018 yılındaki %24.7’lik yurtiçi tasarruf oranının %13’lük bir artış ile 2023 yılında %27.9’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylelikle, 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %26.5 olan yurtiçi tasarrufların, 2023 yılında yaklaşık %14.5’lik artış ile %30.3 oranına yükseleceği tahmin ediliyor.

TAHMİNİ KATILIMCI 15 MİLYONA ULAŞACAK

Tahminleri dikkate alındığında kamu kesimindeki tasarruf oranının, özel kesime göre daha fazla yükseleceği öngörülen Kalkınma Planı’nda ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 2018 yılsonu büyüklüğü ile 2023 yılı tahminlerinin karşılaştırması da yer alıyor.
2018 yılsonunda 6.9 milyonu gönüllü sistemde, 4.7 milyonu da çalışanların içinde bulunduğu otomatik katılımda olmak üzere toplamda 11.6 milyon katılımcılı sistemin, 5 yılda %30 oranında artış ile 2023 yılında 15.2 milyon katılımcıya ulaşacağı düşünülüyor. 

Kalkınma Planı’a dahil edilen bir diğer tahmin de, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 2023’te ulaşacağı toplam fon büyüklüğü ile ilgili. Gönüllü ve otomatik katılıma dayalı sistemlerin toplamı baz alındığında, 2018 yıl sonundaki fon büyüklüğünün 96.3 milyar lira olduğu belirtilerek, planın bitiş tarihine kadar yüzde 207.4 oranında artarak, 2023 yılsonunda 296 milyar liraya ulaşacağı ifade ediliyor.

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.