Umut Deniz Elçi

Birleşerek büyüyor: SRİ LANKA

Ekonomide çift basamaklı büyüme rakamlarına ulaşan Sri Lanka’nın sigorta sektörü de ivme kazanmaya başlıyor. Sektörde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda artan konsolidasyonla beraber sigorta ürün ve hizmetlerinin belirli bir çizgide sabitlenmesi bekleniyor.

Hızla büyüyen ekonomi, değişen demografik özellikler ve başlıca küresel oyuncuların yatırımlarıyla Sri Lanka sigorta sektörü hızla büyüyor. Sektöre istikrar kazandırmak için yapılan düzenlemeler de birleşme ve satın almalar için katalizör görevi görüyor. Konsolidasyonun gelecek yıllarda sektörün büyümesine yardımcı olacağı düşünülüyor. 

ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Sri Lanka Sigorta Birliği’nin (IRCSL) Mart 2018 tarihli açıklamasına göre Sri Lanka sigorta sektöründe 27 sigorta şirketi faaliyet gösteriyor. 12 hayat, 12 hayat dışı sigorta şirketinin faaliyet gösterdiği ülkede 3 şirket de hem hayat hem de hayat dışında poliçe kesiyor. Sri Lanka’da faaliyet gösteren 58 brokerin ise 39’u her alanda, 19’u ise sadece hayat dışında varlık gösteriyor. 

Ülkenin finansal ürünlere ilgisi henüz yüksek seviyelere ulaşmış değil. Sektörde penetrasyon (toplam prim üretiminin GSYİH’ya oranı) %1.21 seviyesinde. Bu rakam Malezya (%5.05), Hindistan (%3.49) ve hatta Filipinler’den (%1.78) daha düşük. Ülkede kişi başına prim üretimi ise 44 dolar seviyesinde. Sektörün son yıllarda bir atılım yaptığını söylemek mümkün. 2016 yılındaki %16.27’lik büyümenin ardından 2017’de 15.5 büyüyen sektör 1 milyar 26 milyon lira prim üretti.

SİGORTADA REFORM

Son yıllarda etkisini artıran bir reform hareketi çerçevesinde Sri Lanka hükümeti ve düzenleyici kurumları sigorta sektöründe büyümeyi cesaretlendirmek için çok sayıda adım atmış bulunuyor. 2000 tarihli sigortacılık düzenleme kanununa 2011 yılında getirilen değişiklikler de bu yönde atılan adımlardan biri. Hayat ve hayat dışı operasyonların ayrı şirketler altında yönetilmesini şart koşan ve şirketlerin farklı alanlardaki risklerini diğer tarafa taşımasını engellemek üzere yürürlüğe alınan düzenleme, denetimde zorluklara ve paket ürünlerde yaşanan sıkıntılara neden olabiliyor. Sektördeki büyük ve köklü şirketler hayat ve hayat dışına ayrı ayrı odaklanabilse de küçük ölçekli şirketlerin hayat tarafındaki kârlılıkları sayesinde hayat dışındaki faaliyetlerini sürdürmelerini engelleyen düzenleme rekabetin artmasına ve sektörün giderek daha da konsolide bir yapıya bürünmesine yol açıyor. 

POTANSİYEL YÜKSEK

Sri Lanka sigorta sektörünün en büyük sorunlarından biri sektörün aldığı prime karşılık ödediği hasarı gösteren yüksek seviyedeki birleşik rasyolar. Geçtiğimiz yıl %101 seviyesinde olan ve sektörün primlerden kazandığının daha fazlasını hasara ödediğini gösteren rasyolar, şirketlerin yatırım gelirlerinden de yemesine ve hayatta kalmak için sigortacılık dışı gelirlere bağımlı olmasına sebep oluyor. Yeni yasa değişikliğiyle beraber, hayat dışı tarafta kâr bulmakta zorlanan şirketler, bu alanda faaliyet göstermeyi bırakıp yüzlerini kâr getiren hayat tarafına dönüyor. 

Tüm bu zorluklara karşın, sektördeki güçlü oyuncular Sri Lanka’nın sigortacılıktaki potansiyelinin yüksek olduğunu söylemeye devam ediyor. Düşük penetrasyon ve gelişmekte olan makro çerçevenin ilerleyen dönemlerde sigortacıların önünü açacağı görüşü ülkede geçerliliğini koruyor. Sektördeki hızlı konsolidasyonun ise ürünlerin ve hizmet kalitesinin belirli bir çizgiye gelmesini sağlayarak henüz emekleme aşamasında bulunan sektörü büyüteceği düşünülüyor. 

EKONOMİDEKİ BÜYÜME SİGORTACILIĞI ETKİLEYECEK


2018 yılında hızlı büyümesine devam eden Sri Lanka ekonomisinin önümüzdeki yıllarda da sigortacılığı desteklemesi bekleniyor. Düzenleme tarafındaki hareketlilik küçük boyutlu ve hatta bazı orta boyutlu şirketleri kesin pozisyonlar alarak tek branşta faaliyet göstermeye zorlasa da; güçlü oyuncuların birleşmesiyle beraber faaliyet giderlerinin azalması, verimliliğin iyileştirilmesi ve düşük penetrasyonun artırılması önümüzdeki dönemde mümkün olabilir. 

SADECE SRİ LANKA’DA

Sri Lanka’nın kendine has ulaşım tercihi 3 tekerlekli tuklar. Ülkede taksilerin yerini alan tuklar, düşük bir ücret karşılığında yolcuları istediklere yere götürüyor.

SAYILARLA SRİ LANKA

Nüfus: 21 milyon
GSYİH: 87 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 4 bin $
Toplam prim üretimi: 1.26 milyar $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %1.15

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

19 Ağustos 2019

İlgili Haberler

Yazarlar