“Değer kayıplarında acentelere yardım etmeye devam edeceğiz”

SAB Başkanı Doğan Şen, SAB olarak değer kayıplarında yaşanan haksızlıkların giderilmesi ve mesleğin sağlam bir zemine oturması adına çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Daha önce de bu konu hakkında açıklamalar yaptıklarını kaydeden Şen, “Bunun üzerinden bilinçli olarak konuyu saptırmaya çalışanlar oldu. Mesleki bilgisi yetersiz bazı kişiler tarafından tenkide uğramaktayız; fakat biz acente için, sektör için, mesleğimiz için doğrusunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konunun daha iyi anlaşılması için tekrar açıklamalarda bulunan Şen, şunları söyledi: “2016 yılında yürürlüğe giren karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, yani trafik sigortası genel şartlarındaki teminat türleri şu maddeyle açıklanmıştır:

A.5. KAPSAMA GİREN TEMİNAT TÜRLERİ

Bu genel şart kapsamındaki teminat türleri aşağıda yer almaktadır:
a) (Değişik:RG-2/8/2016-29789) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre yapılır.’

“SİGORTALILAR DEĞER KAYBI KONUSUNU PEK BİLMİYOR”

Genel şartlarda bu açıkça beyan ediliyor, yani bu işin gizlisi saklısı yok. Kusursuz kişinin, başka bir sürücünün kusuru yüzünden hasar gören aracı için değer kaybı talebinde bulunması ve alması anasının ak sütü gibi helaldir. Çünkü genel şartlarda olmasına rağmen, değer kaybına uğrayan kişi konuyu bilmiyor. Ta ki serviste, tamirhanede birileri kulağına fısıldayana dek. Hemen veriyor vekaleti, alması gereken değer kaybı 6 bin lirayken eline geçen 3 lira oluyor. Mağdur kişinin üzerinden haksız kazanç var m? Var. Sigortalı hasarını tam alabildi mi? Hayır, alamadı. Peki, sigortalı mağdur mu? Evet, mağdur.”

“DEĞER KAYBININ EKSİKSİZ ALINMASINA DESTEK ÖNEMLİ”

Doğan Şen, SAB’ın bu konudaki söylemini aktardı: “Biz de SAB olarak diyoruz ki, ‘Ey acente, bilgin olsun, biz sadece vekalet ücretiyle çalışan bir avukat bulduk. Müşterini takip et, kusursuz ama mağdur sigortalıların varsa onları takip et ve müşterinin 6 bin lira değer kaybı varsa bunu eksiksiz almasına yardımcı ol.’ Yani tüketiciyi koruyoruz ve sigorta genel şartlarında olması gereken gibi hizmet sağlıyoruz. Böylelikle müşteri memnuniyeti yaratıyor ve sigortacılığın gereğini yerine getiriyoruz. Acentenin hizmet kalitesini artırıyoruz.”

“ŞİRKET ZARARA UĞRAMIYOR, HASAR FREKANSI DA DÜŞÜYOR”

Burada acentesi oldukları şirketleri zarara uğratmak gibi çalışma olmadığını vurgulayan Şen, “Aksine zamanında ödenmemiş hasarların gecikme faizi, yargılama masrafları ile beraber yükselecek tazminatı dolayısıyla sigorta şirketinin hasar frekansını düşüyoruz. Benim trafik sigortasını yaptığım müşterim kusurluysa, karşı tarafa zarar verdiyse, bu durumda ben karşı tarafı tanımam, onun bir sigortacısı vardır mutlaka. Yani orası benim müdahil olacağım alan değil. Fakat yok, benim müşterim kusursuz ve karşı taraf kusurluysa, benim müşterimin değer kaybını, gayet tabii karşı tarafın sigortasından talep edeceğim. Karşı tarafın sigortası benim müşterimin değer kaybını kendiliğinden ödemediğinden, bir talep olmasını beklediğinden (ki genel şartlarda böyle diyor) ve biz karşı tarafın sigorta şirketini, hasar servisini tanımadığımız için konuyu avukatımıza aktarıyoruz. Avukat da bir sürü prosedür dahilinde ya tahkimden ya da mahkeme kanalıyla talepte bulunuyor, müşterinin hasarı eksiksiz ödeniyor” diye konuştu.

Bu konuda diğer yapılabilecek şeylerden de bahseden Şen, “Genel şartlar bir kere hatalı yazılmış ‘Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir’ deniyor. Açıkça yazıldığı gibi önce talep gelecek, sonra konusunda uzman bir eksper defaten gidip rapor yazacak. Yani trafik sigortasından hasarı tespit etmeye giden kişi hasarı tespit edemiyor, sigorta şirketi de değer kaybını da tespit et demiyor.

“GRİ ALANLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Ortada gri bir alan bırakılıyor. Bu alan iyi yönetilmediğinde simsarlar para kazanıyor, mağdur hasarını tam alamıyor, sigorta şirketi daha fazla hasar ödüyor, müşteri sigorta şirketlerine ve acenteye karşı güven kaybediyor. Nereden bakarsanız bakın ülke olarak kaybediyoruz. Eskilerin tabiri ile güneş balçıkla sıvanmaz. Ortada bir tuhaflık var, sektöre bunu net bir şekilde gösteriyoruz ve sektör olarak bu tuhaflığın çözülmesini bekliyoruz” dedi.

“HASARLA BİRLİKTE DEĞER KAYBI DA TESPİT EDİLMELİ”

Doğan Şen, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Önerimiz şu: Tüm oto eksperlerinin maddi hasarı tespit ettiği anda değer kaybını da tespit edebiliyor olması gerekir. Sigorta şirketlerinin de, herhangi bir talep beklemeksizin bu hasarı maddi hasarla beraber ödüyor olması gerekir. SAB olarak her zaman söylediğimiz gibi, her kesimin kazanacağı modellerin oluşturulması şarttır. Sigortacılığın, sigorta acenteliğinin, sigorta eksperliğinin itibarlı bir meslek olması adına, sigorta alıcılarının sektörümüze güven duyması adına durmadan çalışacağız.”

Doğan Şen, trafikte sigortalıların değer kaybını eksiksiz alabilmesi için acentelere avukat desteği sağladıklarını söyledi. Şen, değer kaybının eksiksiz ödenmesiyle hem sigortalı mağduriyetinin giderildiğini hem de zamanında ödenmemiş hasarların gecikme faizi ve yargılama masrafları dolayısıyla yükselmesinin önüne geçildiğini ifade etti. SAB Başkanı bunun sonucunda hasar frekansının düşürüldüğünü de belirtti.

5 Mart 2018

İlgili Haberler

Yazarlar