Umut Deniz Elçi

Devlet destekli alacak sigortası KOBİ’nin derdine derman oluyor

Duyurulduğu andan itibaren merakla beklenen ve hem KOBİ’lere fayda sağlaması hem de ekonomide istikrarı artırması beklenen devlet destekli alacak sigortası dönemi başladı. Sektör yöneticileri tarafından ekonomideki şeffaflığı ve güveni artıracağı tahmin edilen alacak sigortası ilk aşamada 4 milyon KOBİ’nin kullanımına sunuldu.

Küçük ve orta boyutlu işletmelerin (KOBİ) yurt içi satışlarından doğan ticari alacaklara teminat sağlayacak olan devlet destekli ticari alacak sigortası sistemi sigortası 1 Ocak 2019 itibarıyla KOBİ’lerin hizmetine açıldı. 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bu sigorta sisteminden, 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” içerisinde tanımlanan işletmeler, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİ’ler yararlanabiliyor. 

25 MİLYON LİRA BİLANÇO LİMİTİ

Devlet destekli alacak sigortası sisteminin başlangıcında üründen ancak ilgili yönetmelikte tanımlamalara göre “Mikro” ve “Küçük” işletmeler yararlanabilecek. Orta büyüklükteki işletmelerin ise ilerleyen dönemlerde sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Böylelikle yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon liraya kadar olan şirketler devlet destekli alacak sigortasından yararlanmaya hak kazanmış olacak. 

PRİM CİRO VE SATIŞ VADESİNE GÖRE BELİRLENİYOR

Sistemde primler işletmenin sigortalanabilir cirosu ile müşteri tarafından seçilen vade aralığına göre hesaplanıyor. 0-3 milyon arası sigortalanabilir cirosu olan bir işletme için 120 güne kadar vadeli satışlarda prim %0.5, 180 güne kadar vadeli satışlarda %0.8 ve 360 güne kadar vadeli satışlarda prim %1.4 oluyor. Sigortalanabilir ciroya göre değişen hesaplamada 20-25 milyon lira sigortalanabilir ciroya sahip şirketler için sistem şu şekilde primleri oluşturuyor: 120 güne kadar vadeli satışlar için %0.32, 180 güne kadar vadeli satışlar için %0.4, 360 güne kadar vadeli satışlar için %7. Azami olarak verilebilecek teminat tutarı ise 0-3 milyon lira, 3-5 milyon lira ve 5-10 milyon lira ciroya sahip şirketlerde net primin 10 katı olurken; 10-15 milyon lira, 15-20 milyon lira ve 20-25 milyon lira cirosu olan şirketlerde azami tutar net primin en az 15 katı seviyesinde. 

Prim ödemesi ise tek çekim ya da taksitli olarak ödenebiliyor. Taksitli ödeme durumunda; fiyatın %25’lik kısmı peşin olarak, geri kalanı ise 3 taksitte ödeniyor. Primin peşin olarak ödenmesi halinde ise %10’luk bir indirim uygulanıyor. 

İŞLETMELERİN ELİNİ RAHATLACAK

Alacak sigorta kapsamında teminat alacak işletmelere ilişkin risk değerlendirmesi kurulan Merkez tarafından yapılıyor. Sigorta talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cironun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe sıralanan alıcılar dikkate alınıyor. Risk değerlendirmesi sonucunda bu alıcılara 1 ile 6 (en yüksek riskli) arasında bir skor veriliyor. Skoru 6’nın altında olan işletmelere kredi limiti sağlanıyor. Bu limitler yine ciroya göre şöyle: 0-5 milyon lira arası cirosu olan şirketlere 100 bin lira, 5-15 milyon lira arası cirosu olan şirketlere 200 bin lira, 15-25 milyon lira arası cirosu olan şirketlere ise 300 bin lira. 

5 MADDEDE DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

* Sisteme ilk etapta 25 milyon liranın altında cirosu olan işletmeler katılabiliyor.
* Primler sigortalanabilir cironun yüzdesi alınarak hesaplanıyor.
* Sağlanan teminat alınan primin en fazla 15 katına çıkıyor.
* Havuz, Halk Sigorta tarafından yönetiliyor.
* Yeni ürünün teknolojik altyapısı SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) tarafından sağlanıyor.


Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: KOBİ’lerin kaygılarını ortadan kaldıracak 

“Satış yapmanın zorluğu yanında sattığı malı yerine koyma endişesi taşıyan KOBİ’ler bir de tahsilata ilişkin kaygı duyduklarında ekonomideki dengeler bozulmaya başlayabiliyor. Devlet destekli alacak sigortası bu kaygıları ortadan kaldırarak ekonominin kendi dengesi içerisinde ve rekabete uygun olarak işlemesini sağlayacak.”

Hem kefalet sigortası hem de alacak sigortasında ürün yazma iştahı yüksek olan şirketlerin arasında Quick Sigorta bulunuyor. Devlet destekli alacak sigortasına ilişkin açıklamalarda bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar “KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alacak küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik devlet destekli tı̇carı̇ alacak sigortası sistemi kuruldu ve 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak bir kamu şirketi olan Halk Sigorta’ya görev verildi” diye konuştu.

EN AZ 2 YIL ÖNCE KURULMUŞ İŞLETMELER GİREBİLİYOR

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara teminat sağlanacağını söyleyen Ahmet Yaşar, KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasından yararlanması beklenen 4 milyon KOBİ olduğunu belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın büyük önem verdiği ve uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı ürün, bu branşta ruhsat sahibi sigorta şirketlerinden Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi ile protokol imzalayanlar tarafından satılabiliyor. Poliçeler SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) altyapısında ORYM tarafından belirlenen kriterlere göre düzenleniyor. Sigorta şirketleri, riskleri üzerinde tutmayarak havuz sistemine devredecek, hasarlar da havuz tarafından karşılanacak. Gerekli hallerde devlet desteği de devreye girebilir” dedi. Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: “Yönetmelikte mikro ve küçük olarak tanımlanan işletmelerden başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve cirosu 25 milyon liranın altında olan KOBİ’ler yararlanabilecek. Görevli Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayanlara sunulacak olan devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında, prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınıyor.” 

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, devlet destekli̇ ticari alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde; sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıların dikkate alınacağını, risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirlenen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacağını belirtti. Yaşar, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limitinin ise diğer %50’lik grupta bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadar olacağını hatırlattı. 

ENDİŞE KALKACAK

Quick Sigorta tarafından piyasaya sunulan kefalet sigortasından sonra devlet destekli ticari alacak sigortasının da reel ekonomiyi rahatlatacağını belirten Ahmet Yaşar, “Bu ürün sayesinde KOBİ’ler alıcıları başına 300 bin liraya kadar limit dâhilinde devlet destekli ticari alacak sigortası sahibi olabilecek ve tahsil edemedikleri alacakları için sigortayı devreye sokarak nakit akışlarının bozulmasını engelleyecekler. Satış yapmanın zorluğu yanında sattığı malı yerine koyma endişesi taşıyan KOBİ’ler bir de tahsilata ilişkin kaygı duyduklarında ekonomideki dengeler bozulmaya başlayabiliyor. Devlet destekli ticari alacak sigortası bu kaygıları ortadan kaldırarak ekonominin kendi dengesi içerisinde ve rekabete uygun olarak işlemesini sağlayacak” dedi. Kendisine kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanacak teminat oranlarının ilgili alıcının skoruna göre %70 ile %90 arasında değişebileceğini de dile getiren Ahmet Yaşar, sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararların 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 

2 bin 500 lirayı aşması durumunda teminat oranları kapsamında ödeneceğini ifade etti.


Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer: Alacak sigortası şeffaflığı ve güvenli büyümeyi artıracak

“Devlet destekli alacak sigortasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece bilgi paylaşımı, şeffaflık ve güvenli büyüme artacaktır. Bunlar alacak sigortasının olmazsa olmazları. Doğal olarak sektörü de direkt etkileyecek ve büyütecektir.”

Ülkemizde uzun süredir ticari alacak sigortası hizmeti veren sayılı şirketlerden biri Coface Sigorta. Hayata geçirilen devlet destekli alacak sigortasının, bu sigorta branşının yaygınlaşması ve bilinirliği açısından doğru bir adım olduğunu ifade eden Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer, “Hükümetin ticari alacak sigortası KOBİ’ler için hazırlandı ve amaç ilk etapta küçük ve orta ölçekli firmaların güvenli bir şekilde ticaretlerini büyütmelerine katkı sağlamak. KOBİ’ler ticari büyüklükleri ya da finansal bilgi paylaşımlarının yeterli olmaması ve genel anlamda ürünü tanımamaları nedeniyle ticari alacak sigortasına ulaşmakta zorluk yaşıyorlardı. Bu zorluğu ortadan kaldırmak ve alacak sigortasının yaygınlaşmasına olanak sağlamak için en doğru şekilde planlandığını düşünüyorum” dedi. Devlet destekli alacak sigortasının işleyişi sırasında farklı opsiyonlarla destekleneceğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “KOBİ’lerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan finansman çözümü de yakın zamanda alacak sigortası poliçesi ile beraber işleyişe eklenirse daha fazla KOBİ segmentinde işletmeye ulaşabilir. Ürün planlanırken ve şu anda yapılan açıklamalara göre orta ölçekli firmalar da önümüzdeki günlerde kapsama dahil edilecekler. Ancak büyük ölçekli ya da ihracat yapan firmalar için hâlihazırda özel sigorta şirketleri ile Türk Eximbank tarafından sunulan poliçeler var ve yakın gelecekte bu işleyişe dahil edilmeyeceklerini düşünüyorum.” 

AÇIKLANAN HEDEF 4 MİLYON İŞLETME 

Ürüne olan talebi değerlendirmek için ise henüz çok erken olduğunu sözlerine ekleyen Özer, “Yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan ve vadeli satış yapan tüm işletmeler üründen faydalanabilecek. Genel açıklamalara bakıldığında hedefin 4 milyon işletme olduğu sık sık tekrarlanıyor” dedi. 

Şirket bilançolarının %35 ila %40’ının alacaklardan oluştuğunu hatırlatan Özer, bu nedenle alacakların korunması ve etkin risk yönetiminin şirketler için hayatî önem taşıdığını
dile getirdi. Özer, “Devlet destekli alacak sigortasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece bilgi paylaşımı, şeffaflık ve güvenli büyüme artacaktır. Bunlar alacak sigortasının olmazsa olmazları. Doğal olarak sektörü de direkt etkileyecek ve büyütecektir. Coface olarak ürünü destekliyoruz ve ilgili segmentteki müşteri adaylarını yönlendireceğiz. Bizim için öncelik alacak sigortası sistemine olabildiğince çok şirketin dahil olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

11 Şubat 2019

İlgili Haberler

Yazarlar