Devlet destekli ticari alacak sigortası kredi limiti düzenlendi

 Devlet destekli ticari alacak sigortası kredi limiti düzenlendi

Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile devlet destekli ticari alacak sigortacı kapsamında alıcılara sağlanan kredi limiti düzenlendi.

1 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren genelgede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği uyarınca alıcılara sağlanan kredi limitlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi. 

Bir alıcı için sağlanan kredi limitinin tespitinde dikkate alınacak kriterler şöyle belirlendi;

-Vadeli satışlardan elde edilen ciro büyüklüğü,

-Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği kredi limiti,

-Alıcıya ait finansal bilgiler,

-Alıcıya ait risk skoru,

-Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen diğer bilgi ve belgeler.

KREDİ LİMİTİ 8 KATA KADAR ARTIRILABİLİR

Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin bir alıcı için talep ettiği kredi limitinin ilgili alıcı için sağlanan kredi limitinden yüksek olması durumunda, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak merkez tarafından yapılan risk değerlendirmesi neticesinde, alıcı için sağlanan kredi limiti 8 kata kadar artırılabileceği belirlendi.

İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Avatar

Esra Nur Mocu

esra@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir