Devlet katkısı ve Standart Fon’un portföy yapısında değişiklik

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklik sonucu, devlet katkısı fonunun yaklaşık 1.2 milyar liralık kısmı Borsa İstanbul endekslerinde değerlenecek.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29.05.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Buna göre, devlet katkılarının azami olarak %20’sinin, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ve yeterli derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Daha önce bu oran %30 olarak uygulanıyordu. Ayrıca, devlet katkılarının asgari %10’unun, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilmesi gerektiği de karara bağlandı.

Sistemdeki devlet katkısı fon büyüklüğü düşünüldüğünde ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihine kadar devlet katkısı fonunun gelişimi dikkate alındığında, yaklaşık olarak 1.2 milyar liralık bir kısmın Borsa İstanbul endekslerinde değerleneceği görülüyor. Bu uygulama ile Borsa İstanbul tabanında yapılacak olan yatırımların, daha büyük bir kitleye yayılacağı öngörülüyor.

Yönetmeliğe eklenen geçici 7. madde uyarınca, Yönetmelikte belirtilen devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarı ile uyum sağlanması gerektiği ifade edildi.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki Standart Fonların yatırım sınırlamalarında da devlet katkısındakine eşlenik bir değişikliğe gidildi. Standart Fonlara ilişkin değişiklik ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan 27.05.2019 tarih ve 2019/28 sayılı İlke Kararı ile gerçekleşti.

FONLARIN PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİ EGM YAPACAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 30.05.2019 tarih ve 32/756 Sayılı İlke Kararı ile emeklilik yatırım fonlarının performans ölçümlerinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılması ve raporlanması kararlaştırıldı. İlke kararı ile tanımlanan sürece göre önce bir komite kurulacak. EGM Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki fonları sınıflandırabilmek için fon grupları oluşturarak komitenin onayına sunacak. Akabinde her takvim yılı için fon gruplarının getirisini ve standart sapmasını hesaplayacak ve her bir fon için dahil olduğu fon grubunun getirisini dikkate alarak başarılı/başarısız tespitini yapıp, raporlayacak. 3 takvim yıllık dönemde üst üste 2 defa başarısız olan fonun PYŞ’sinin değiştirilmesi gerekecek. Başarılı olan fon için ilgili yılda fon işletim gideri kesintisi içerisinden portföy yöneticisine ödenen sabit yönetim ücretinin %50’si oranında ek ödeme yapılacak.

17 Temmuz 2019

İlgili Haberler

Yazarlar