Gelir vergisi tarifesi ve ücret gelirlerinin beyanında değişiklik:

7 ARALIK 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanunla gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılmış, öte yandan ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesiyle ilgili kapsam genişletilmiştir.

a.Vergi Tarifesi Değişikliği:
Bilindiği üzere; ücret gelirleri ile diğer gelir unsurlarına farklı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Her iki tarifede de en yüksek vergi oranı %35’tir.
7194 sayılı Kanunla tarifede yapılan değişiklikle, 500.000 TL nın üstündeki ücret ve diğer gelir tutarlarına %40 vergi oranı uygulanması hüküm altına alınmıştır. Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2020 yılı için yapılan otomatik artış sonucu 2020 yılı gelirleri için %40 oranı, 600.000 lirayı aşan gelir kısmına uygulanacaktır.
7194 sayılı Kanunla getirilen yeni gelir vergisi tarifesi ücret gelirleri için 2020 ve sonrası yıllar gelirlerine uygulanacaktır. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılı ücret gelirlerinde değişiklik öncesi vergi tarifesi geçerlidir. Buna göre; 2019 yılında ücret geliri 500.000 lira üzerinde bile olsa, bu kısma %40 değil %35 vergi oranı uygulanacaktır.
Ancak, ücret dışındaki gelirlerde (kira gelirleri, kar payı, serbest meslek kazancı vs) yeni tarife 2019 yılı gelirlerine de uygulanacaktır. Dolayısıyla; ücret dışındaki gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 2020 yılının Mart ayında beyan edecek olanlar, sözkonusu beyannamede 500.000 TL matrahı aşan tutarlar üzerinden % 40 oranıyla gelir vergisi ödeyeceklerdir.

b.Ücretlerin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesiyle İlgili Değişiklik:
Mevcut hükümlerde; yıl içinde sadece tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilenen ücretler tutarına bakılmaksızın yıllık beyana tabi değildir. Ayrıca, yıl içinde birden fazla işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilenmiş ücretlerde birden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin toplamı ücret gelir vergisi tarifesi ikinci dilimi sınırını (2019 için 40.000 lira) aşmayan ücretlerin de yıllık gelir vergisi ile beyan edilmesi sözkonusu değildir.
Yapılan değişiklikle 2020 ve sonrası yıllar ücret gelirleri için bu hüküm değiştirilmiştir. Buna göre; yıl içinde tek işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret alınmış olsa bile bu ücretin yıllık toplamı 500.000 lirayı aşıyorsa bu gelirlerin ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Diğer taraftan; birden fazla işverenden ücret alanlarda ise mevcut düzenleme korunmuş, ilave olarak getirilen hükümle; birinci işverenden alınan ücretler dahil toplam ücret gelirleri 500.000 lirayı aşıyorsa bu ücret gelirlerinin de (tamamının) yıllık beyanname ile beyanı zorunlu tutulmuştur.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere; yeni düzenleme 2020 ve sonrası yıllar ücret gelirlerinin beyanıyla ilgilidir. 2019 yılı ücret gelirleri, beyan açısından kanun değişikliği öncesi hükümlere tabidir.
Ücretlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ücretliye ilave bir vergi yükü getirebilecektir. Bununla birlikte; tevkifat yoluyla vergilendirmede geçerli olmayan bazı indirimlerin (örneğin; eğitim ve sağlık giderleri) beyanname ile beyan edilecek gelirden düşülmesi de mümkün bulunmaktadır.

Fazıl Karaman

Fazıl Karaman

f.karaman@fkymm.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.