Hırs ve azim

ÇOĞU zaman, kişileri ve yaptıkları işleri tarif ederken bu iki kelimeyi maalesef birbirine karıştırıyoruz ve anlamsız biçimlerde kullanıyoruz. İşte bu yüzden, bu yazımda kendimce iki kavram arasında net bir ayrım yapmaya çalıştım, buyurunuz;
Hırs, salt bir şeyi ihtiraslı olarak isteme güdüsüdür. Azim ise zorluklara karşı metanetli, sabırlı ve kararlı olma durumudur.
Azim; çalışmak, çabalamak ve nasip deyip hakkına razı olmaktır.
Hırs ise daima daha fazlasını istemektir. Hakkımız olup olmadığına bakmadan. Kimden alıp almadığımızı düşünmeden.
Sonuçlarıyla hiç ilgilenmeden. Azim yapıcı, hırs yıkıcıdır. Birincisi mazlumlara, ikincisi zalimlere has gibi geliyor bana. Hırs; ahlâkî zaafları, insanî eksiklikleri bulunan şahısların işi ve yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Azim ise ahlaklı ve kâmil insanlara ait ve daima yapıcı sonuçlar doğuruyor.
Hırs; Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku, öfke, kızgınlık içerir. Azim; Bir işteki engelleri yenme kararlılığıdır. Hırs, elde etmeye çalışılan şey için başkalarına zarar verebilmek, azim ise başkalarına zarar vermeyi aklından bile geçirmemektir.
Hırs istektir, azim ise gayrettir. Hırsın gözü kördür. Azim ise hep gördüğü halde, gerektiğinde görmemezlikten gelebilen, çatlamayan sabır taşıdır. Azim kendinle, hırs başkalarıyla olan mücadeledir.
Önemli kişilere ait bu konuda söylenmiş olan sevdiğim bazı sözler;
• “İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; sen ömür boyu hayret ediyorsun.“
• “Başarı gün boyu tekrar edilen ufak gayretlerin toplamıdır.“
• “İnsanın kanadı, gayretidir.“
• “Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.“
• “Dışındaki hava karardığında, içindeki ışığı yak. Azimli insanın güneşi içinde doğar.“
• “Bir kimsede azim olmazsa bilgisi ölüdür, bilgiye yaşam veren azimdir.“
• “Birlikte, amaçta azimli olan ve ısrar eden ulus, kendini beğenmiş ve saldırgan her düşmanı sonunda gurur ve saldırısından dolayı pişman eder.“
• “Azimle tek kişi dünyayı değiştirebilir.“
• “Azim, on dokuz kez kaybedip yirminci de başarıya ulaşmaktır.”
• “Azim ve yılmazlık; ruhun öyle harikulade bir kuvvetidir ki, onu büyük tehlikelerin kendisinde uyandırabileceği telaşlardan, şaşkınlıklardan uzak tutar.“
• “En zoru harekete geçmek. Gerisi azim ve kararlılıkla geliyor.“
• “İnsana yıllarca çalışmaya tahammül gücü kazandıran sır, hedefinin büyüklüğünden doğan heyecanlı azimdir.“
• “Güçlü olan, yenilmeyen, yalnız azimdir.“
Yani azim ve hırs bana göre tam ters iki kavram, biri iyi ise diğeri kötü, biri sıcak ise diğeri soğuk, biri doğru ise diğeri yanlış. Çok çalışan insanların hangi amaca hizmet ettiğinin ve başarısı için hangi yolları aşarak, neleri kullandığının detayına bakmaksızın sadece azminden veya hırsından bahsetmek doğru olamayacaktır.
Bugünden itibaren doğru insanlara “azimli“ diyebilmemiz dileklerimle.

Sema Tüfekçiler

Sema Tüfekçiler

sematufekciler@gmail.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.