IFRS 17’ye başlanması 2022’ye ertelendi

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı 17’nin (IFRS 17) 1 yıl ertelenmesi yönünde karar aldı ve IFRS 17’nin uygulanmaya başlanması 2021’den 2022’ye ertelendi.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (International Accounting Standards Board – IASB), 14 Kasım 2018’de gerçekleşen kurul toplantısında oy birliği ile IFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri standardını 1 yıl erteleyerek geçiş tarihinin 2022 olmasına karar verdi. Kurul aynı zamanda, sigorta şirketlerinin IFRS 9 geçişlerini de 1 yıl ertelemesine olanak sağlayacak olan bir maddenin IFRS 4 standardına eklenmesini önerdi. Böylece sigorta şirketleri hem IFRS 17’yi hem IFRS 9’u 1 yıl ertelemenin ardından 1 Ocak 2022’de uygulamaya koyacaklar. EY Türkiye Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Müdürü İpek Kuran’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

1 YILLIK ERTELEME 

“Kurulun erteleme kararı ve süresi, standardın ertelenmesi lehinde ve aleyhinde birçok faktörü dengeleme ihtiyacını gösteriyor. Kurul kadrosunun hazırladığı ajandada, tarafların erteleme lehine ve aleyhine dair görüşleri şöyle: 

Erteleme lehine görüşler: 

* Sigortacılar ve bazı düzenleyici kurumlar, IFRS 17’ye hazırlanmak için planladıklarından daha çok zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

* Aktüerya ve bilgi sistemleri sağlayıcıları gibi kaynak konularındaki kısıtlamalar, kısa bir zaman diliminde projenin ilerlemesini engelleyebilir, implementasyon kalitesini düşürebilir ve masrafları artırabilir.  

* Yatırımcıların ve diğer finansal tablo kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve geçişe hazırlanması için yeterli zaman olmadığı ifade edildi. 

* Sigortacıların kontrolü haricinde kalan kaynak, eğitim, yönetmelik ve vergi mevzuatı üzerinde etkilerin 1 Ocak 2021’den önce çözülememe ihtimali olduğu belirtildi.  

* Avrupa Birliği’nin kabul sürecindeki potansiyel gecikme IFRS 17’nin tüm dünyada aynı zamanda uygulanamama ihtimalini ortaya koydu. 

* IASB’nin, Aralık 2018 toplantısında IFRS 17’ye bazı düzenlemeler getirmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin tamamlanması, kamuya sunulması ve kurul tarafından tekrar değerlendirilmesi en az 1 yıl.

Erteleme aleyhine görüşler:

* IASB, IFRS 17’nin uygulanmasının komplike olacağının farkındaydı. Bu yüzden standardın yayınlanmasından geçerli olma tarihine kadar yaklaşık 3.5 yıllık bir implementasyon süresi verdi. 

* IFRS 4, IFRS 17’ye kıyasla daha yetersiz. Erteleme, sigorta kurumlarının geçerli muhasebe pratiklerinin yetersizliklerini ve uygulamada farklılaşmaya izin veren unsurlarını devam ettirmesi anlamına geliyor. 

* Erteleme, 2021’de hazır olmayı bekleyen sigortacıları cezalandıran, implementasyonda daha yavaş olan sigortacıları ise ödüllendiren bir karar gibi görünebilir.  

* Erteleme, özellikle 1 yıldan daha uzun bir erteleme, hâlihazırda başlamış olan implementasyon sürecini aksatabilir, projelerden var olan kaynakların çekilmesi veya önceliklendirmenin değiştirilmesi gibi sonuçlara yol açabilir ve maliyeti artırabilir.  

* IASB’nin standartta olası düzenlemeleri değerlendirme kriteri geçerlilik tarihinde gereksiz erteleme gerektirecek düzenlemeleri sınırlandırıcı yönde.

Birkaç kurul üyesi, ertelemenin lehindeki görüşlerin çoğu ile mutabık olmadıklarını fakat gerçekçi olmak adına, Kurul’un standarttaki muhtemel değişiklikleri inceleyecek olmasının getirdiği belirsizlikten dolayı 1 yıllık ertelemenin gerekli olduğunu belirtti. 

Birçok kurul üyesi, erteleme kararı verilecekse, ne kadar erken verilirse taraflar için o kadar iyi olacağı konusunda mutabık kaldı. Tüm Kurul üyeleri IFRS 17’nin 1 yıl ertelenmesi yönünde oy kullandı. 

IFRS 9 da 2022’de 

Eylül 2016’da değiştirilen IFRS 4 standardı, ana faaliyet alanı sigortacılık olan firmaların IFRS 9 geçişini 2021’e kadar ertelemesine izin vermektedir. Kurul, IFRS 9 geçişini de IFRS 17 ile birlikte ilk defa 2022’de uygulanacak şekilde uzattı. 2016’da alınan geçici erteleme kararında, IFRS 9’un IFRS 4 ile birlikte uygulanmasından dolayı oluşabilecek muhasebe uyumsuzluklarını, kâr zarar değişkenliğini ve IFRS 9’un IFRS 17’den önce uygulanması sonucunda oluşacak ek masrafı önlemek amaçlanmıştı. Kurul, diğer IFRS raporlaması yapan şirketlerle ertelemeye konu olan şirketlerin IFRS 9’a geçişi arasındaki zamanı kısıtlamak amacıyla IFRS 9’un ertelenme tarihini IFRS 17’nin geçerlilik süresine bağlamak yerine, ertelemeye süre limiti koydu. IFRS 9 erteleme kararının alınmasında Kurul, IFRS 9’un bir an önce uygulanmasının getireceği fayda ile, özellikle beklenen kredi zararlarının açıklanması ve diğer yatırımcılar ile sigortacılar arasında karşılaştırmanın yapılabilmesi, IFRS 9’un IFRS 17’den önce uygulanmasının getireceği ek masraf ve finansal mali tablo kullanıcıları açısından bu durumun yaratacağı komplikasyon arasında bir denge kurmaya çalıştı. Bir kurul üyesi çoğu sigortacının iki standardı aynı anda uygulamaya geçireceğini, geçerlilik tarihlerini ayırmanın implementasyon planları ile çatışabileceğini belirtti. 

Kurul üyeleri 13 oya karşı 1 oy ile, IFRS 9’un 1 yıl daha ertelenmesine karar verdi. Birkaç kurul üyesi bu ertelemenin 1 yıl ile sınırlı kalacağının güvencesi ile ertelemeye onay verdiklerini belirttiler. 

EY’NİN GÖRÜŞÜ 

* IASB’nin IFRS 17’ye ilişkin yapılacak diğer değişikliklerin kapsam ve mahiyetine ilişkin detaylı bir açıklama vermeden erteleme kararını almış olması ilgi çekici. Kurul üyeleri, yürürlükte olan implementasyon projelerinin çok aksamaması, planlama ve bütçelemede netlik sağlanması açısından tarafların, erteleme kararının en kısa zamanda verilmesini özellikle talep ettiğini belirtti. 1 yıllık erteleme kararı, Kurul’un gelecek aylarda standarda ilişkin büyük boyutta bir değişiklik yapmayacağının göstergesi.  

* Çoğu sigortacı IFRS 17 implementasyonu için 1 yıl ekstra süreyi hoş karşılayacak. Bu erteleme sigortacılara yalnızca kontrollü ve güçlü bir süreç planlaması ve implementasyonu için yeterli süre vermekle kalmayacak, sonuçların analizi ve anlaşılabilmesi için finansal tablo kullanıcılarının ve diğer tarafların hazırlanması için ek süre sağlayacak. 

* Finansal tablo hazırlayıcılarının ertelemeyi nasıl değerlendirecekleri ve ne karşılık verecekleri, IFRS 17 projelerindeki güncel durumları ile birebir ilişkili. Varolan proje planlarının gözden geçirilmesi için şimdi iyi bir zaman. Planlama alternatifleri geliştirilebilir: 

* Varolan planlama ile devam etmek. 1 yıllık erteleme süresi, başka türlü yetişmeyecek işlerin tamamlanması için kullanılabilir ve hız kesmeden projeye devam edilebilir. 

* Aktivitelerin fazlandırmasının gözden geçirilmesi. Ekstra 1 yıl, implementasyon ve testler için daha çok zaman demek. Kapsama daha fazla içsel kaynak dâhil edilebilir. 

* Projelerin yavaşlatılması veya ara verilmesi. Bu alternatif hız kaybına yol açacağı ve masrafların ikiye katlanma ihtimali dolayısıyla ertelemenin sadece 1 yıl olduğu düşünüldüğünde riskli gözüküyor. Fakat yine de kaynak sıkıntısı çeken şirketler açısından tercih edilebilir. 

* Birçok sigortacı IFRS 9’un geçici ertelenmesinin 1 yıl uzatılmasını hoş karşılayacak. Her iki standardın da implementasyon tarihleri paralel oldu. 

* Birkaç ay içinde, standarda çok önemli düzenlemeler getirilecek. Bu düzenlemeler ek implementasyon aktiviteleri oluşturursa 1 yıl ertelemenin ek yararları ortaya çıkar. 

* Regülatörlerin de bu ertelemeye nasıl tepki verdikleri, ertelemeyi uygulayıp uygulamayacakları önemli olacak. 

Bir sonraki Kurul toplantısı Aralık ayında gerçekleşecek ve olası düzenlemeler görüşülecek.”

11 Aralık 2018

İlgili Haberler

Yazarlar