Insurtech ekosistemi şirketlerin teknolojilerini dönüştürecek

 Insurtech ekosistemi şirketlerin teknolojilerini dönüştürecek

“Sigortanın Geleceği” sayfalarında, şirketlerin inovasyon, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarını ve  başarılı örnekleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu ayki konuğumuz, HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık oldu. Bir yandan Liberty Sigorta ve Ergo Sigorta birleşmelerini başarıyla tamamlayan, bir yandan da yeni nesil teknolojilere dayalı, inovatif ve dijital çözümleri hayata geçiren HDI Sigorta bünyesindeki öncelikleri, örnek çalışmaları, globaldeki aktiviteleri ve gelecek planlarını konuştuk. Dijital Dönüşüm ekibinin de katılımıyla keyifli ve renkli bir sohbet gerçekleştirdik.

Genel olarak, sigorta sektöründeki dijitalleşme ve teknolojik inovasyon süreçlerine ilişkin gözlemleriniz nasıl? Bu alanda, hem yerel hem de global düzeyde oldukça aktif olduğunuzu biliyoruz. Öne çıkan başlıklar, ana gelişmeler ve trendlere ilişkin görüşleriniz? 

Günümüzde dijital dönüşüm her iş kolu gibi sigorta sektörünü de yoğun bir şekilde etkilemekte. Sigorta sektörü yapısı gereği karmaşık iş süreçleri, regülasyonlar ve manuel süreçlerin yoğunluğu bakımından dijitalleşmede zorlanan sektörlerden. Bugün şirketler tüm bu süreçleri yönetmek için çeşitli teknolojiler ve yazılımlar kullanıyorlar. Kullanılan bu yazılımların büyük bir bölümü merkezi sigortacılık fonksiyonlarını yönetmeye yardımcı oluyor. Birçoğu uzun yıllardır sektörde kullanılan lokal veya inhouse geliştirilen sistemler. Bana göre şirketlerin asıl sıkıntısı bu büyük sistemleri yönetirken teknolojik dönüşüme de ayak uydurmaya çalışmaları. Bu bizler için çok zorlu hatta imkansız denilebilir. Hem sigorta şirketi hem de teknoloji şirketi olabilmemiz çok mümkün değil. Sektör geneline baktığınızda ise büyük değişiklikler yapılmadan, teknolojideki ilerlemeler takip edilmekte veya uygulanmakta. HDI Sigorta olarak biz dönüşüme daha bütüncül bakıyoruz ve alt süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz gibi çekirdek sistemimizi de dönüştürerek daha sağlam temeller ile bu anlamda öncü şirketlerden biri olmak istiyoruz. Talanx grubu için hedef pazarlardan biriyiz ve hedefimiz ilk 5 içerisinde olmak. Ancak hedefimiz sadece yerel düzeyde prim üretiminde ilk 5 içerisinde yer almak değil. Bunu dijitalleşme ve teknoloji alanında yaptığımız atılımlarla, hem yerel hem de globalde ilk 5’de olarak daha anlamlı hale getirmek istiyoruz.

 

HDI Sigorta ve Talanx grubu bünyesinde bu alanda yürütülen çalışmalarda hangi konular üzerinde yoğunlaşıyorsunuz? Ajandanızdaki öncelikli konu başlıkları neler?  

Talanx grubu şirketleri olarak dijitalleşme ve teknolojik inovasyon konusunda bir grup hedefimiz ve yol haritamız mevcut. Talanx grubu kendi bünyesinde bulunan Best Practice Lab organizasyonu ile hem yol gösterici hem de teşvik edici bir role sahip. HDI Sigorta olarak biz de bu dönüşümü yaşarken big data’yı ana odak noktamız yapmanın yanı sıra makine öğrenmesi, yapay zeka, RPA, advanced analytics, IOT ve ekosistem gibi kavramları hayatımızın önemli bir parçası yaptık. Bilinen iş kurallarına ek olarak, makine öğrenmesi ile hasar dosyalarının suistimal olasılıklarının ölçülmesi, RPA ile fatura işlemlerimizin insan katkısı olmadan otomatik bir hale getirilmesi, Chatbot ile dijital kanallarımızda hem müşterilerimize hem de diğer paydaşlarımıza hizmet verilmesi, Advanced Analytics ile organize suç şebekeleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi gibi konularda bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Öncelikli hedefimiz şirket genelinde bu kavramları daha da geliştirip, daha çok noktaya dokunmak. Bunların yanı sıra agile dönüşüm ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.

 

2018 YILINDA SİGORTA TEKNOLOJİLERİNDE YATIRIM 3.2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Sigortacılık alanında teknolojik inovasyonun artması noktasında insurtech girişimlerin nasıl bir rol oynayacağını öngörüyorsunuz? 

Dürüst olmak gerekirse, teknoloji söz konusu olduğunda sigorta endüstrisi hiçbir zaman lider olmadı. Fakat son yıllarda sigorta şirketlerinin teknoloji farkındalıkları ve teknolojiye yaptığı yatırımlar önemli ölçüde arttı. Özellikle 2013 yılından beri başlayan bu önlenemez yükseliş, 2018 yılının sonunda 3.2 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı. Bu rakam 2017 yılının tam olarak iki katı. Bu bile başlı başına buradaki gelişmelerin ne kadar hızlı ilerlediğini bize göstermekte. Son yıllarda dikkatimizi çeken konulardan bir diğeri de Google, Tesla, Ali Baba gibi dünya devlerinin sigortacılığa ciddi yatırımlar yapması ve yıkıcı etki yaratan yeni sigortacılık anlayışları ile karşımıza çıkmaları. Burada insurtech girişimleri için iştah kabartıcı bir potansiyel mevcut. Insurtech ekosisteminin her geçen gün gerek startuplar gerekse diğer büyük şirketler vasıtası ile daha da büyük rakamlara ulaşacağını ve sigorta şirketlerinin mevcut süreçlerini teknolojiye göre yeniden dizayn etmeye iteceklerini düşünüyorum. 

Bu yıl İTÜ Çekirdek bünyesinde açılacak olan Sigorta Teknolojileri Kuluçka Programı’nın destekçileri arasında HDI Sigorta’da var. Bu programa girme sebebiniz, beklentileriniz ve öngörüleriniz neler?

İTÜ Çekirdek oluşumunu daha önceden de yakından takip ediyorduk. İTÜ Çekirdek bünyesinden çıkmış girişimcileri birçok kez şirketimizde ağırladık, projelerini dinledik ve birlikte projeler gerçekleştirdik. Uzun süredir dolaylı yoldan parçası olduğumuz bu oluşumun, Sigorta Teknojileri Kuluçka Programı’nın hayata geçmesi ile resmi bir destekçisi konumuna geldik. Öncelikli amacımız; yaratıcı, teknoloji tabanlı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere iş bilgimiz ile destek olmak. Şirketimiz içerisindeki uzmanlarımız ile sigortaya yönelik girişim yapmak isteyen kişileri bir araya getirip sancı noktaları üzerinde birlikte çalışma ve bu sancılara çözüm ortamı yaratmayı planlıyoruz. Bu sayede sektörde atılacak dijital ve teknolojik adımlarda her zaman öncü olmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki genç girişimcilerin enerjisi ve tutkusu hem HDI Sigorta’nın hem de ülkemizin uluslararası rekabet ve ekonomik gücünü artırıcı katma değerli bir geleceğe yön verecektir. Fikirleri ve teknolojileri ile,  sigorta sektörünün sancı noktalarına yönelik çözüm üretmek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

 

HDI Sigorta ile işbirliği yapmayı arzu eden startup girişimlere mesajlarınız ne olur? Onlardan ne beklersiniz? 

HDI Sigorta olarak yaratıcı fikirlerini teknoloji tabanlı çözümler ile destekleyen bütün tutkulu startuplara kapılarımız açık. Startup ekosisteminde iş modelimize uygun olan fikirleri desteklemek ve büyüme süreçlerinde partnerleri olmak isteriz. Ancak burada kilit olan noktalardan biri de aslında seçimi yapan taraf biz olarak görünsek de karar alma sürecinde iki tarafın da aktif rol alması. Kurumsal iş ortaklıkları startuplar için birçok avantaj içermesinin yanı sıra, verilecek yanlış kararlar vasıtası ile büyük riskler ile karşılaşabilirler. Doğru zaman planlaması, iş yapabilme kapasitesi ve açık iletişim olmazsa olmazlardan.

TEKNOLOJİDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR DİJİTAL SATIŞ DEĞİL

Yaptığınız kapsamlı bir müşteri risk algı araştırmasının sonuçlarını paylaştınız. Bu çalışmadan çıkan ana mesajlar neler? Özellikle, müşterilerin sigorta alanındaki teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme konusundaki mevcut algıları ve beklentileri ile ilgili nasıl sonuçlar çıktı?  

İstanbul Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu araştırma ile amacımız ülkemizdeki sigorta algısını, toplumun sigorta kavramına bakış açısını, geleceğe yönelik endişe ve beklentilerini daha iyi kavramaktı. Araştırmamızdan çıkan ana ve en önemli mesaj, sigorta kavramının insanlarda öncelikli olarak güvence/teminat kavramlarını çağrıştırması. Aynı zamanda insanların sigorta yaptırırken temel motivasyonu da güvence kavramı. Bunun yanı sıra hali hazırda sigorta satın alan kişilerin yeni bir sigorta satın alma veya mevcut olanı devam ettirme eğilimi %69 iken, herhangi bir sigortaya sahip olmayan kişilerde bu oran %20. Bu da gösteriyor ki yeni müşterilerin pazara katılım eğilimi gerçekten düşük. Sigorta şirketlerinin gelecek planlarını yaparken yeni ürünler, fiyat stratejileri ve dijital teknolojiler ile fark yaratmaları gerekmekte. Günümüzde sigortacılıkta dijitalleşme ve teknoloji konuşulduğunda genel yargı müşterilere dijital kanallar yoluyla satış yapılması yönünde ancak araştırmalarımızda dijital satışın aslında insanlar için en az öneme sahip maddelerden biri olduğunu öğrendik. İnsanların sigorta sektöründeki teknolojik gelişmelerden beklentileri veri güvenliği, öngörülebilir/önlenebilir hasar süreçleri, kişiye özel ürün/fiyat stratejileri ile hayatlarının daha kolay ve daha güvenli bir hale gelmesi. Geleceği kurgularken sadece yeni teknolojilere odaklanmayıp aynı zamanda insanların teknoloji ile ilgili güvenlik kaygılarını da minimum seviyeye indirecek adımlar atmalıyız.

 

İlave edeceğiniz farklı görüşleriniz?

Türkiye Sigorta Birliği son günlerde dijitalleşme konusunda ciddi çalışmalara imza atıyor. Öncelikle konuyu gündemine aldığını söyleyebilirim. Birlik bünyesinde kurulan ve benim de üyesi olduğum Strateji Komitesi bu alanda oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirdi ve çalışmalarının sonuçlarını almaya başladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu alandaki çalışmalarını sürdürerek sektörü dijital yolculuğunda destekleme arzusu var.

HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri’nin genç ve enerjisi yüksek ekibi, sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Avatar

Okan Utkueri - Ali Erhan Tamer

okanutkueri@gmail.com alierhan@oxyai.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.