Okan Utkueri - Ali Erhan Tamer

İSTANBUL FINTECH WEEK ‘19: Geleceğe yeni nesil teknolojiler ve müşteri beklentileri yön verecek

Finansal hizmetler sektöründeki iş yapma süreçlerini ve müşteri deneyimini dönüştüren yeni teknolojiler, yenilikçi ürünler ve girişimler KOOpHub tarafından düzenlenen ve Sigortacı Gazetesi’nin medya sponsoru olduğu İstanbul Fintech Week’te sahne aldı.

3-4 Nisan tarihinde BJK Vodafone Arena’da gerçekleşen etkinlikte, 25 başlık altındaki 40 oturumda, aralarında Singapur Bilişim Bakanı S. Iswaran’ın da olduğu 100’ün üzerinde konuşmacı ve 1000 katılımcı yer aldı.

Sigortacılık ve bankacılık başta olmak üzere, finans sektörünü yakından ilgilendiren dijitalleşme, inovasyon, yapay zekâ, blockchain, nesnelerin interneti ve kuantum teknolojileri gibi yenilikçi teknolojiler ve gelişmeler tartışıldı.  

İki gün süren etkinlikte katılımcılar, ayrıca yerli ve yabancı pek çok startup girişimin sunumlarını da izleme imkânı buldular.

“360: SİGORTA 4.0” OTURUMU

Etkinlik kapsamında, sigortacılık alanını ilgilendiren önemli gelişmeler ve dijital dönüşüm kavramı, “Sigorta 4.0” başlıklı oturumda konuşuldu.  

360 formatında düzenlenen oturumda, dinleyiciler 8 konuşmacıyı dinleme fırsatı buldu. Sahnede 2 konuşmacıyla başlayan, 10 dakikalık sürelerin sonunda dönüşümlü olarak bir konuşmacının değiştiği ve sonuçta her konuşmacının 20 dakika süre aldığı oturum, hem formatı hem de paylaşılan bilgilerin zenginliği açısından çok ilgi çekti.

Sahnede olmaktan büyük keyif aldığım bu oturumdaki diğer 7 konuşmacı Yavuz Ölken (Axa Sigorta), Metin Demirel (Aksigorta), Erkan Işıksal (Allianz Sigorta), Kobi Bendelak (Insurtech Israel), Erik Vynckier (Insurtech Venture Partners), Arpat Şenocak (GIDE) ve Stuart King (Babel Cover) oldu.

Sigorta değer zincirinin dijitalleşme süreci, sigortanın geleceği ve yeni oyun planı, sektörü ilgilendiren yeni teknolojiler, insurtech girişimlerin rolü, sigorta sektörü ve startup girişimler arasındaki işbirliği fırsatları, müşteri beklentilerindeki değişimler, mevzuat düzenlemelerinin ve düzenleyici otoritenin desteğinin önemi gibi pek çok konunun gündeme geldiği oturumda, konuşmacılar çok önemli mesajlar ilettiler.

“INSURTECH ROUNDTABLE” OTURUMU 

IFW kapsamındaki sigorta alanındaki önemli oturumlardan birisi de insurtech yuvarlak masa tartışması oldu. Farklı ülkelerden ve alanlardan gelen yaklaşık 25 üst düzey katılımcı ile gerçekleşen oturumda, insurtech alanını ilgilendiren pek çok konuya değinildi.

Sigorta sektörünün yaygınlaşması, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması konusunda yeni nesil teknolojilerin ve insurtech girişimlerin oynadığı rol önemli konu başlıklarından birisi oldu. Bir ölçüde, sigorta alanının demokratikleşmesi, tabana yayılması anlamına gelen bu gelişim farklı açılardan değerlendirildi. 

Insurtech girişimlerin gelişimi ve daha etkin bir rol oynayabilmesi adına, mevzuat ve düzenleyici otoritenin önemi ve fonksiyonu konuşuldu. Özellikle, İsrail’de bu alandaki ciddi başarının ve ulaşılan hızlı büyümenin arkasında düzenleyici otoritenin önemli bir etkisi olduğu vurgulandı.  

Insurtech girişimler ile sigorta şirketleri arasındaki işbirliğinin rahat kurulabilmesi, uygulama projelerinin güvenli ortamda hayata geçirilebilmesi ve düzenleyici otorite tarafından da bu sürecin yönetilebilmesi adına, sandbox ortamının oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, yatırım boyutuna bakıldığında da, global anlamda gerçekleşen insurtech yatırımlarının önemli bölümünün sigorta ve reasürans şirketleri tarafından yapılmakta olduğunun altı çizildi. Bu gelişme, sektör ve insurtch girişimler arasındaki işbirliği ortamının kuvvetli bir şekilde gelişmekte olduğunun bir göstergesi olarak kabul edildi.  

Yavuz Ölken (Axa Sigorta)

“Yaklaşık 1 yıl önce şirket bünyesinde başlatılan Axa Sigorta 4.0 inisiyatifine büyük önem veriyoruz. 4.0 yaklaşımının sektör geneline yaygınlaşmasının önemine inanıyoruz. Çünkü pazar olarak büyümek istiyorsak, hep birlikte, işbirliği içerisinde bunu başarmalıyız. Dijitalleşme süreci uzun soluklu, sabır gerektiren bir dönüşüm süreci. Hızlı, hemen geri dönüşler beklememek lazım. Bu bir öğrenim ve dönüşüm süreci. Bunun için de acentelerin, müşterilerin, çalışanların ve süreçlerin değişim göstermesi gerekiyor. Bu 4 boyuta da önem veriyoruz. Sigorta şirketini, sadece çalışanların maaşını, şirketin giderlerini, müşterilerin hasarları ödeyen bir rol ile sınırlı değil, tüm paydaşların iş ortağı konumuna getirmemiz gerekiyor. Müşteri alışkanlıklarının değişmesi belirli zaman alacak. Şu anda, müşteriler online olarak teklif araştırıp, satın alım sürecini yine offline olarak tamamlamayı tercih ediyor. Sigorta müşterisi, satın alım sürecinde kendilerine yardımcı olacak, yönlendirecek bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu destek, dijital ortam ve araçlar kullanılarak verilebilir elbette. Startup girişimler ile birlikte çalışmaya çok sıcak bakıyoruz. Sektörün acı noktalarına çözüm bulunması konusunda insurtech girişimlerle işbirliği yapmaya açığız.” 

Metin Demirel (Aksigorta)

“Aksigorta olarak iş yapış şekillerinin özünü teknoloji odaklı olarak dönüştürme sürecindeyiz. Yeni teknolojiler ile geleneksel yapıda çalışan core sistemleri entegre etmek oldukça zor. Bu sebeple, mevcut yapıyı korurken, robotik, yapay zeka gibi yeni teknolojileri paralel bir yapıda hayata geçiriyoruz. Özellikle, müşterilerimizi daha iyi anlamak, tüm paydaşların verimliliğini artırmak için dijital teknolojileri kullanıyoruz. Startup girişimlerle ile yakın ilişki içerisindeyiz. Kurumsal şirketlerin önünde, kendi kültürel yapıları ve iş yapış şekilleri nedeniyle ciddi engeller var. Çok daha hızlı, konu odaklı çalışan insurtech girişimlerden faydalanmayı önemsiyoruz. Hasar alanında oluşturduğumuz chat ortamı sayesinde, tüm paydaşların etkin bir şekilde birbiriyle iletişim kurmasını sağladık.”

Erkan Işıksal (Allianz Sigorta)

“Dijitalleşme ve inovasyon sigortacılık alanında önemli bir dönüşüm sürecini başlattı. Her şeyin öncesinde müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçları değişiyor. Müşterilerin gelecekteki hizmet beklentilerini iyi anlayıp, buna yönelik çalışmaları etkin şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun için de, ürün ve hizmetlerimizi hızlı bir şekilde adapte etmeliyiz. Allianz bünyesinde, farklı müşteri segmentleri için, tüm ürün gruplarındaki müşteri deneyim süreçlerini ve acı noktalarını anlamak adına kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. İnovasyon, bu acı noktalarını nasıl çözümleyebiliriz noktasında devreye giriyor. Örneğin, kaza sonrası çekicinin geç ulaşması müşteri için önemli bir sorun olarak görünüyordu. Bunu çözmek üzere, mobil uygulamamıza bir özellik etkiledik ve sigortalılarımız çekicinin ulaşma sürecini izleyebilir hale geldiler. Kurum içindeki inovasyon kültürünü geliştirmek adına kapsamlı bir program yürütüyoruz.” 

Kobi Bendelak (Insurtech Israel)

“İsrail‘de insurtech ekosistemi konusunda yaşanan hızlı büyümenin ardında düzenleyici otoritenin büyük rolü var. Oluşturulan sandbox ortamı, girişimlere sunulan destek ve sağlanan finansal yatırım kaynağı girişimlere büyük destek sağlıyor. Bu bir süreç ve ekosistem büyüdükçe, girişimcilerin ve kamunun ilgisi de artıyor. İsrailli girişimciler global pazarlara açılma konusunda çok cesur ve başarılar. Bu sayede İsrail, uluslararası arenada büyük ses getiren birçok başarılı insurtech girişim yaratmış durumda. Bunların başında da Lemonade geliyor. Üniversitelerde bu konuda çok etkin bir eğitim veriliyor ve gençler çok erken dönemde farklı projeler üzerinde çalışma fırsatı buluyor. Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip ve insurtech alanında önemli bir ivme yakalanabilir.”

Erik Vynckier (Insurtech Venture Partners)

“Sigorta değer zincirinin dijitalleşmesi sayesinde, sigorta süreçlerinin ve ürünlerinin çok daha etkin, verimli ve düşük maliyetli yönetilecek. Örneğin, hasar, poliçe üretimi gibi alanlarda yeni teknolojik gelişmelerin maliyet avantajı sağlama potansiyeli var. Özellikle bulut teknolojsi, büyük veri analitiği, mobilite ve nesnelerin interneti teknolojik anlamda önemli başlıklar olacak. Sigorta sektörünün inovasyon konusunda, içe kapalı değil, işbirliğine ve ortak platformlara açık olması gerekiyor. Insurtech girişimlerin sağladığı yeni ürün ve hizmetlerden maksimum faydayı sağlayacak uygun işbirliği platformları oluşturmak, sektör için kritik başarı faktörü olacak.”

25 üst düzey katılımcı ile gerçekleşen “Insurtech Roundtable” isimli oturumda sigorta sektörünün yaygınlaşmasında yeni nesil teknolojilerin rolü masaya yatırıldı. 


2 Mayıs 2019

İlgili Haberler

Yazarlar