Kaskoda teknik kâr artıyor ama…

 Kaskoda teknik kâr artıyor ama…

Hayat dışı sigortacılıkta toplam prim üretiminin %16’sının elde edildiği kasko sigortalarında 2018 yılında yaşanan reel küçülme bu yıl yerini tam tersi bir duruma bırakırken, poliçe adetlerindeki düşüş soru işari yaratıyor. 

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) sektör verilerine göre 2018 yılı 8 ayında 4 milyar 896 milyon lira primin üretildiği kasko sigortalarında bu yıl aynı dönemde 5 milyar 863 milyon lira prim üretimi gerçekleşti. Söz konusu dönemde prim artış oranı %19.8, reel artış ise %4.1 oldu. Hasar prim oranı ise yarı yılda geçen yılın aynı dönemine göre %76.2’den %68.2’ye geriledi. Aynı şekilde geçen yılın ilk yarısındaki 230 milyon liralık teknik kâr da bu yılın ilk yarısında 864 milyon liraya yükseldi. 2018 yılının ilk yarısında 1.216 lira olan ortalama prim tutarı da bu yılın ilk yarısında 1.551 liraya yükseldi. 

HASAR SAYISI AZALIRKEN, DOSYA MALİYETİ ARTIYOR

Olumlu yönde seyreden bu tablo yanında trafiğe kayıtlı araç sayısının 23 milyonu aştığı ülkemizde kaskolu araç sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %7 oranında düşüş göstererek, 3 milyon 54 bin 567 adetten 2 milyon 845 bin 709 adete geriledi. Bu arada hasar sayısında ciddi oranda bir gerileme yaşandı. Geçen yılın ilk yarısında 930 bin adet hasar dosyası olurken, bu yılın ilk yarısında 776 bin 416 adet hasar dosyası kayda geçti. Buradaki azalış %17’ye yakın bir oranda oldu. Ortalama hasar dosya maliyetleri ise geçen yılın ilk yarısında 3.086 lira seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde bu rakam %20’ye yakın oranda artışla 3.684 liraya yükseldi.
Bu artıştaki en önemli etken olarak döviz kurlarında yaşanan değer artışına paralel yedek parça maliyetlerindeki artış gösteriliyor.  Sektör temsilcileri büyüme ve teknik kârlılıkta görülen olumlu seyrin yanında poliçe adedinde yaşanan düşüşün nedeni olarak,
0 km araç satışlarındaki ciddi gerileme ve ekonomide yaşanan daralmanın etkisi ile vatandaşların kasko gibi isteğe bağlı sigorta poliçelerini yeniletmekten vazgeçmesinin gösterilebileceğinin altını çiziyorlar. Yedek parça maliyetlerinin ciddi oranda yükseldiğine vurgu yapan temsilciler kaskonun önemli bir büyüme alanı olduğunu ve penetrasyon oranın %25’ler civarında olması nedeniyle ciddi bir potansiyel barındırdığının unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar. 

Kaskoda 4 ana ürün çeşidi bulunuyor

Kasko sigortası, sigortalıyı karşılaşılabileceği her türlü riske karşı güvence altına alan sigorta çeşididir. Söz konusu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilme olarak belirlenmiştir. Kasko, bu risklere karşı sigortalıyı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. İsteğe bağlı olarak yapılan kasko sigortası, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenir. Hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılar.
Kasko sigortasında 4 ana teminat ürün çeşidi mevcuttur. Bunlar:
Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun bir kısmı için teminat verildiği kasko sigortası türüdür.
Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı için teminat verildiği kasko sigortası türüdür.
Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı ve bazı ek riskler için teminat verildiği kasko sigortası türüdür.
Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı ile tüm ek risklerin teminat altına alındığı kasko sigortası türüdür.

Kaynak: TSB

 


TÜRK NİPPON SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ DR. BATURALP PAMUKÇU: Her bütçeye uygun kasko ürünü olmalı

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta şirketlerinin ürün çeşitliliğini artırmasının ve her bütçeye uygun kasko poliçelerinin sigortalılara sunulmasının söz konusu ürüne olan ilgiyi artıracağını belirtti.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, hayat dışı şirketlerin kasko teknik kârının 2018 yılının ilk yarısında 230 milyon liradan bu yılın ilk yarısında 864 milyon liraya çıktığını belirterek, “Teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri çıkarıldığı zaman ise, 2018 yılı ilk yarısındaki teknik zarar 188 milyon lira iken 2019 yılı aynı döneminde teknik zarar 8 milyon liraya geriledi. Görüldüğü üzere teknik zarardaki en büyük iyileşme 2019 yılında elde yatırım gelirlerinden kaynaklanmakta. Kasko sigortalarında uygulanan istikrarlı fiyat politikası, sigortalının hasar geçmişine göre fiyatlandırma yapılması ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları teknolojik altyapı yatırımları bu olumlu seyirde büyük önem taşımakta” diye konuştu.
Pamukçu, 2019 yılında trafikte alınan önlemlere bağlı olarak sürücü davranışlarının olumlu yönde değişmesinin ve bunun yanında sigorta bilincinin artıyor olmasının ve akabinde de hasar frekanslarında yaşanan düşüşün teknik sonuçların olumlu yönde olmasına katkı sağladığına da vurgu yaptı.
Sigorta şirketlerinin ve TSB’nin sigorta bilincini artırıcı kamu spotu şeklindeki reklamlara yer vermeleri gerektiğine dikkat çeken Pamukçu, “Sigorta şirketlerinin ürün çeşitliliğini artırması, her bütçeye uygun kasko poliçelerinin sigortalılara sunulması ve kasko sigortalarında verilen asistans ve diğer ek hizmetlerin sigortalılara iyi tanıtılması sigortaya olan ilgiyi artırıcı unsurlar olacaktır” dedi.

TEK POLİÇE OLMASI OLUMLU SONUÇLAR DOĞURUR

Kasko sigortası ve trafik sigortasının tek poliçede olmasının şirketler ve sigortalılar açısından bakıldığı zaman farklı avantaj ve dezavantajlar barındırdığını belirten Pamukçu, bu hizmetlerin tek poliçede sunulmasının satış-pazarlama, kampanya yönetimi noktalarında olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. Baturalp Pamukçu şirket olarak kaskodaki hedeflerine yönelik ise şunları söyledi: “Ürün çeşitliliğini artırarak her bütçeye uygun hizmet sunmak ve sigortalılarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, kârlı ve istikrarlı bir şekilde büyüme sağlamak istiyoruz.”


QUICK SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ AHMET YAŞAR: Kaskoda ürün çeşitliliği artmalı

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sektördeki değişimi iyi anlayarak alternatif ürünlerle desteklemek gerektiğini belirterek, kısmi kasko ve muafiyetli kasko uygulamalarıyla pazardaki ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sıfır araç girişinde son iki yılda ciddi oranda daralma gözlendiğini belirterek, “Bununla birlikte yaşlanan araçlar ekonomik değerini kaybedip kasko sigortalarından uzaklaşma eğilimi gösteriyor ve bu iki etkinin ilk 6 aylık dönemde kaskoda yaşanan daralmada önemli ölçüde belirleyici olduğu anlaşılmaktadır” dedi. 

 “Kasko branşı bir taraftan hacimsel olarak daralırken öteki taraftan reel olarak büyüyor“ diyen Ahmet Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılındaki reel büyümenin en önemli nedeni döviz kurundaki artışa bağlı olarak araç değerlerinin artması. Ortalama fiyat artışının etkisi ise yılın başından itibaren yıl sonuna doğru azalan bir etkiyle gitmekte. Yaklaşık olarak yazılan prim %19 artarken ortalama poliçe primi %25 seviyesinde arttı.  Ortalama primdeki %25’lik artışın %20’lik kısmı sigorta bedelindeki artıştan kaynaklanmakta. Aradaki %5’lik artış da fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Ortalama dosya maliyetlerinin artmasına rağmen hasar prim oranında olumlu bir değişim gözleniyor. Bunun iki temel nedeni var. En önemli nedeni ortalama primdeki artış ve diğerini de hasar frekansındaki iyileşme olarak belirtebiliriz. Bununla birlikte ortalama hasar maliyetindeki artış oranı hemen hemen kur artışlarıyla aynı seviyede. Ortalamadaki artışın kurdaki değişime bağlanması kaçınılmaz.”

SİGORTALILARIN İHTİYAÇLARI İLE EŞLEŞEN ÜRÜNLER OLMALI 

Sektördeki değişimi iyi anlamak ve alternatif ürünlerle desteklemek gerektiğinin altını çizen Ahmet Yaşar, “Kısmi kasko, muafiyetli kasko uygulamalarıyla pazardaki ürün çeşitliliği artırılmalı. Bu da farklı risk seviyesindeki sigortalıların ihtiyaçlarıyla daha çok eşleşen ürünlere ulaşımına imkan sağlayacaktır. Piyasaya sunulacak ürün çeşitliliğindeki artış poliçe adetlerindeki penetrasyonu yükseltip poliçe adetlerindeki gerilemeyi düşürecektir ve böylece kaskoya olan ilginin ivmeleneceğini söyleyebiliriz” diye konuştu. 

Trafik sigortası ile kasko poliçelerinin birleştirilmesinin önünde hiçbir engel olmadığını ifade eden Yaşar, “Bu durumda kasko ve trafiği ayrı ayrı satmaktan elde edilen net primin düşeceği endişesi taşınmakta. Fakat poliçelerin yavaş yavaş bazı teminatlarla birleşmeye doğru gittiğini, önümüzdeki dönemde bu iki ürünün birleşip satılacağını da göreceğiz” dedi. Yaşar, şirket olarak ise mutlak suretle kasko branşında büyümeye devam edeceklerini ve büyürken kârlılıktan ödün vermeyeceklerini sözlerine ekledi. 


AXA SİGORTA SATIŞ PAZARLAMA BAŞKANI VE İCRA KURULU ÜYESİ FİRUZAN İŞCAN: Doğrudan tazmin kaskoyu farklı bir noktaya taşıyabilir 

Axa Sigorta satış pazarlama başkanı ve icra kurulu üyesi Firuzan İşcan, doğrudan tazmin kararının kasko ve trafik sigortalarından hizmet alan tarafı sigortalı kişi haline getireceğini bu
nedenle de sektörü farklı bir noktaya taşıyacak çok önemli bir adım olacağını söyledi.

Axa Sigorta Satış Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, kasko branşında bileşik rasyoda yaşanan düzelmenin en büyük sebeplerinden birinin hasar frekansında görünen iyileşme olduğunu belirtti. Poliçelerin 1 yıllık düzenlendiğini hatırlatan İşcan, “Umarız hasar frekansının düşük seyri yılın geri kalanında da benzer şekilde devam eder, bu sayede bizler de söz konusu iyileşmelerin fiyatlara olumlu etkisini pazara yansıtmaya devam edebiliriz. Axa Sigorta olarak halihazırda kasko sahibi müşterilerimize birçok ek avantaj sağlamaya devam ediyoruz. Hasar süreçlerini daha hızlı ve etkili çözerek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi. 

FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

“Sigorta farkındalığının oldukça düşük seviyelerde olduğu ülkemizde ne yazık ki ilk vazgeçilen ihtiyaçlar arasında yer alıyor” diyen İşcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağustos sonu itibarıyla kasko adetlerinde yaklaşık %6’lık daralma söz konusu. Tabii ki sıfır araç satışının %50 azalması burada büyük bir etken. Biz, sigortalılarımızın özellikle bu dönemlerde poliçelerini mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz çünkü araçlarının başına bir şey gelmesi durumunda yerine yenisini koymanın maliyeti çok daha yüksek olacak veya yerine koyacak bütçeleri olmadığı için araçsız kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaklar. “Kıymetini Kaybetmeden Bilenlere” sloganıyla hayata geçirdiğimiz iletişim kampanyamızla da bu gerçeğin altını çiziyoruz ve bu konuda farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Ayrıca ürün portföyümüzü ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirerek ve asistans-ikame araç, ferdi kaza, ihtiyari mali mesuliyet, çekme ve kurtarma, mini onarım, hukuksal koruma gibi teminatları farklılaştırarak müşterilerimize alternatif çözümler sunuyoruz. Bu dönemde müşterilerimize en çok önerdiğimiz ürünümüz Tutumlu Kasko. Buna ek olarak, 2018 yılında müşterilerimizi, yeni nesil sigortacılık anlayışını ve nesnelerin interneti teknolojisini birleştirerek yepyeni bir kasko deneyimi sunan AXA GO ile tanıştırdık. Sürüş davranışlarını baz alan skorlama modeli sayesinde AXA Go ile müşterilerimizin sürücü davranışlarını iyileştirmeyi ve güvenlikleri artırmayı hedefledik. Müşterilerimiz ayrıca uygulamanın kendilerine sağladığı aracın kolayca bulunması, ebeveyn ve üçüncü şahıs kontrolü gibi ek faydaları da deneyimledi. Uzaktan erişim görüntülü hasar yönetim sistemimiz sayesinde, müşterilerimizin hasarlarını çok hızlı bir şekilde tespit edebiliyor ve hasar ödemelerini hızla tamamlıyoruz.” Kasko ile zorunlu olan trafik sigortasının tek poliçede olması düşüncesinin sektörde en az 10 yıldır gündemde olan bir konu olduğunun altını çizen Firuzan İşcan, “Mevcut durumda kasko ve trafik sigortalarından hizmet alan tarafların farklı kişiler olması sebebiyle çok etkin işletilemiyor. Burada söz konusu doğrudan tazmin kararı; kasko ve trafik sigortalarından hizmet alan tarafın sigortalı kişi haline gelmesini sağlayacağı için sektörü de farklı bir noktaya getirecek çok önemli bir adım olacaktır. Sigorta şirketlerinin kendi arasında doğrudan tazmin ile ilgili anlaşmalarını tamamlaması ile tek ürün şeklinde satışı mümkün olabilecek, bu durumda hem müşterilerin hayatı daha kolaylaşacak hem de sigorta şirketleri daha etkin satış ve pazarlama faaliyetleri yürütebilecektir. Müşterinin trafik poliçesini satın aldığı sigorta şirketinden hizmet alması ile beraber sigorta şirketleri tarafından pazarlama enstrümanları kullanılarak trafik poliçesinin yanında kasko poliçesi satın alan müşteri sayısının artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜNLER SUNMAK İSTİYORUZ

Axa Sigorta’nın kasko branşında hedeflerine değinen Firuzan İşcan, daha önce 1 milyona dayanan sıfır araç satışlarının en kısa sürede eski adetlere ulaşmasını umut ettiklerini belirterek şirket olarak bu dönemde mümkün olduğu kadar fazla müşteriye ulaşarak pazar paylarını artırmayı ve büyümeyi sürdürmeyi planladıklarını ifade etti. İşcan, “Bunun için müşterilerimize bütçeleri doğrultusunda alternatif ürünler sunarak araçlarını Axa Sigorta ile güvence altında tutmalarını sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.  

Yakup Sayar
yakup@sigortacigazetesi.com.tr

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.