Kısa Süreli Eğitim Programları online platformda

 Kısa Süreli Eğitim Programları online platformda

Sigorta sektörünün ihtiyaçları gözetilerek her ay planlanarak sektöre sunulan Kısa Süreli Eğitimler kapsamında birbirinden değerli eğitimlere yer veriliyor. Günlük 2-4 saat arasında değişen sürelerle planlanan ve eğitim sonrası katılım sertifikası verilecek olan kısa süreli online eğitim programları aşağıda yer alıyor.


Sosyal Medyanın Sigorta Satışında Etkin Kullanılması (Online)

“Sosyal Medyanın Sigorta Satışında Etkin Kullanılması (Online)” eğitimi 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Mehmet Muratoğlu tarafından online olarak gerçekleştirilecek. Eğitim programı ile birlikte katılımcılar, kapsamlı bir sosyal medya satış ve pazarlama planı tasarlamayı, sosyal medya platformlarının ve araçlarının çeşitliliğini, sosyal medya pazarlaması yoluyla müşterilerin ilgisini çekmek için stratejiler geliştirmeyi, sosyal medya pazarlama araçlarının mevcut pazarlama planına entegre edilmesini ve sosyal medya pazarlamasının geleneksel pazarlamadan farkını öğrenecek.
Bu eğitim sonunda katılımcıların sosyal medya pazarlamasının geleneksel pazarlamadan farkı, sosyal medya pazarlamasını kullanmanın yararları, sosyal medya pazarlama planı oluşturmada temel adımlar, sigorta ürününe uygun sosyal medya kanalının belirlenmesi, sosyal medya pazarlamasında sık yapılan hatalar ve bunlardan kaçınma, belirlenen hedeflere uygun sosyal medya platformlarının seçilmesi, sosyal medya yönetim alternatiflerinin değerlendirilmesi, sosyal medya ile geleneksel satışı entegre etme yaklaşımları gibi konularda bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Detaylı bilgi ve kayıt için www.tsev.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


Satışçılar İçin A’dan Z’ye Sigortacılık Eğitim Programı

Program özellikle İstanbul dışında yaşayan sigorta sektörü çalışanları düşünülerek dizayn edildi. Dersler canlı olarak online platformda gerçekleştirilecek. Sisteme giriş yapan eğitmen ve katılımcılar için sanal bir sınıf oluşturacak; katılımcılar canlı olarak (tercihe göre yazılı, sesli veya görsel) sorularını eğitmene yöneltebilecek ve eğitmen de bu soruları yanıtlayacak. Dersi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için kayıtlar bir süre daha erişime açık tutulacak. Bu program, özellikle İstanbul dışında görev alan sigorta sektörü çalışanlarının da uzun süreli eğitimlere katılımını mümkün kılarak, eğitim eksiğini gidermek amacıyla online eğitim olarak düzenlendi. Hedef kitle satışçılar ve onlara destek sağlayan acente temsilcileri olarak belirlendi. Bu nedenle program “Bir satışçının sahip olması gereken bilgiler nelerdir?” sorusundan hareket edilerek tasarlandı.

“Hayat Dışı” ve “Hayat&BES” olarak iki ayrı branşta oluşturulan programın içerikleri aşağıdaki gibi belirlendi:

1) Hayat Dışı: İlk bölümde sigortaya giriş, sigorta hukuku, satış/pazarlama gibi dersler işlenecek; ikinci bölümde ise yangın, nakliyat, oto sigortaları, sorumluluk ve sağlık sigortaları ele alınacak.

2) Hayat&BES: İlk bölümde sigortaya giriş, sigorta hukuku, satış/pazarlama gibi dersler işlenecek; ikinci bölümde ise hayat sigortaları, sağlık sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi ele alınacak.


Yeni Başlayanlar için Sigortacılığa Giriş Eğitim Programı 

Koronavirüs önlemleri kapsamında Yeni Başlayanlar için Sigortacılığa Giriş Programı’na ara verilmişti. Eylül ayında sınıf eğitimi olarak organize edilen “Yeni Başlayanlar için Sigortacılığa Giriş Programı” hayat dışı ve hayat sigortaları özelinde iki ayrı program olarak 1 Eylül’de başlamak üzere planlanıyor. Ağustos ayı boyunca eğitime ilişkin kayıtlar alınacak. ‘Hayat Dışı’ sigortacılıkta 4 gün; ‘Hayat’ sigortacılığında ise 3 gün şeklinde planlanan program için son başvuru tarihi 28 Ağustos. Büyük beğeni toplayan ve sigortacılığa yeni başlayanlar için önemli bir referans halini alan eğitimin içerik ve takvimiyle ilgili detaylı bilgiye TSEV web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


İleri Düzey Sigortacılık Eğitim Programı Eylül’de başlıyor

Temel Sigortacılık Eğitim Programı mezunları ile sigorta sektöründe çalışan personelin uygulama ağırlıklı ileri düzey teknik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2009 yılından beri, “İleri Düzey Sigortacılık Eğitimi Branş Programları-İSEP” düzenleniyor. Bu program her yıl sadece bir kez planlanan ve sigorta sektörünün halen tek proje ve uygulama odaklı eğitim programları olarak düzenlenmeye devam ediyor. Programlarda konular, sektörün üst düzey yönetici ve uzmanları ile kamu bürokratları tarafından, sektörel uygulamalar, vaka çalışmaları, yaşanmış örnekler ve en iyi uygulama örnekleri ile inceleniyor.

İSEP’in dersleri hafta içi akşam 2 gün olarak planlanıyor. Zaruri durumlarda hafta sonu da eğitim konulabiliyor. Programdan mezun olabilmek için proje hazırlanıyor ve sunuluyor.

2020 yılı için İleri Düzey Kaza branşı 2 Eylül’de, İleri Düzey Sorumluluk branşı 7 Eylül’de, İleri Düzey Reasürans branşı 7 Eylül’de ve İleri Düzey Yangın ve Mühendislik branşı 10 Eylül’de başlamak üzere planlandı.


Kişisel etkinliği artırmak ve stres yönetimi (online)

Şirket eğitimleri için tasarlanan ve olumlu dönüşler alan “Kişisel Etkinliği Artırmak ve Stres Yönetimi (Online)” eğitimi 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde Kısa Süreli Eğitim Programları kapsamında Nilgün Yüksel tarafından online olarak gerçekleştirilecek. Eğitim ile birlikte, katılımcılara etkinlik çerçevelerini kendi ve diğerlerinin bakış açısından tanıyarak en verimli biçimde yönetebilmesini sağlamak amaçlanıyor. Eğitim sonunda katılımcıların kişisel etkinlik, kişisel etkinliği tanımlama ve anlamayı sağlayan 3 bileşen, iletişimde kritik faktörler, planlama süreci ve faydaları, hedef belirleme ve faydaları, performans, etkinlik, verimlilik bağı, çatışma yönetimi, stres yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir