Küresel prim üretimi 5 trilyon doları aştı

2018 yılında küresel prim üretimi 5 trilyon 193 milyar dolar olarak gerçekleşti. Üretim, 2017’ye kıyasla reel olarak %1.5 oranında büyüdü.

Swiss Re’nin yayınladığı son Sigma raporundaki tahmini ilk rakamlara göre, 2018 yılında küresel sigorta sektörü 5 trilyon 193 milyar dolar prim üretti. Tarihte ilk kez 5 trilyon dolar çizgisini geçen toplam üretim, toplam küresel gelirin %6’sına denk geldi. Prim üretimi, bir önceki yıla kıyasla nominal olarak %4.8, reel olarak ise %1.5 oranında arttı. Büyüme, küresel hayat sigortası piyasasındaki, özellikle de Çin’deki durgunluk sebebiyle 2017’ye kıyasla daha yavaş gerçekleşti. Raporda, 2019-2020 yıllarında hayat pazarının canlanmasının, bunun sonucunda da büyümenin hızlanmasının beklendiği ifade edildi. 2018’de hayat dışındaki büyüme ise dengeli bir seyir izledi, bu büyümenin kısa vadede devam edeceği de belirtildi.

Küresel sigorta pazarında Asya giderek ağırlık kazanmayı sürdürdü. Bir süredir devam eden bu trendin yanı sıra, Swiss Re, geçmiş yıllardaki sektörel trendlerin de hâlâ etkisini koruduğunu kaydetti. 

Gelişmiş ülkelerde hayat dışındaki büyüme oranları, makroekonomik büyüme oranlarını yakından takip etmeyi sürdürdü. Buna karşın, küresel hayat pazarında büyüme durakladı. Raporda kısa ve orta vadede faiz oranlarının düşük kalacağı, bu durumun da getiri garantili ürünlerin mevcut yasal çerçevede bir süre daha cazip olmayacağı anlamına geldiği ifade edildi. Faiz oranları yükselirse, regülasyonda değişikliğe gidilirse ya da sigortacılar müşterileri cezbedecek inovatif birikim ürünleri sunarsa bu durumun değişebileceğine de dikkat çekildi. Gelişmekte olan ülkelerdeyse, her ne kadar Latin Amerika, Afrika ve Çin’deki hayat sektörleri zorluklarla karşılaşsa da, prim üretimi ekonomik büyümeden daha hızlı bir seyir izlemeye devam etti.

Swiss Re, Çin’deki hayat pazarının bu yıl toparlanacağını ve 2019-2020 yıllarında %11 civarında büyüyeceğini öngördü. Raporda, 2018’de %12 büyüyen hayat dışı pazarındaysa büyümenin yavaşlayacağı, 2019-2020 yıllarında %9 oranında gerçekleşeceği belirtildi. Yine de, hayat ve hayat dışı pazarların büyümesinin ekonomik büyümeden daha yüksek oranlarda olacağı kaydedildi.

ASYA AĞIRLIK KAZANMAYI SÜRDÜRECEK

Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’daki diğer gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerin iyileşeceği, bunun sonucunda da sigorta pazarlarının güçleneceği de öngörüldü. Aynı zamanda, gelişmiş pazarlarda geleneksel birikimli ürünlerin hayat tarafındaki büyümeyi sınırlandıracağı, ılımlı ekonomik ortamın hem hayat hem hayat dışında büyümeyi kısıtlayacağı aktarıldı. Bu durumun, pazarın ağırlığının gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, özellikle de Asya’ya kayması trendini pekiştireceğinin altı çizildi.

HAYAT SİGORTALARINDA BÜYÜME HIZLANACAK

Küresel hayat sigortaları pazarındaki prim üretimi, 2018 yılında reel olarak %0.2 oranında büyüyerek 2 trilyon 820 milyar dolara ulaştı. 2017 yılına kıyasla büyüme hızında ciddi bir düşüş kaydedildi. Küresel hayat pazarındaki büyüme oranı, 10 yıllık ortalama olan %0.6 seviyesinin de altında kaldı. Büyümedeki düşüşün temel sebebi olarak, Çin’deki hayat pazarının daralmasına işaret edildi.

Buna karşın, Swiss Re kısa vadede hayat sigortalarında iyileşme beklediğini kaydetti. Raporda, önümüzdeki iki yılda küresel hayat primlerinde yıllık %3 büyüme öngörüldü. Bu iyileşmenin lokomotifinin gelişmekte olan pazarlar, özellikle de Çin olacağına dikkat çekildi. Gelişmiş ülkelerdeyse büyüme oranlarının düşük olacağı, ama küçülme yaşanmayacağı ifade edildi.

Gelişmiş ülkelerde 2017’de %1.2 büyüyen hayat prim üretimi, 2018’de %0.8 oranında arttı. Büyüme hızının yavaşlamasındaki en büyük etken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki küçülme oldu. Gelişmekte olan ülkelerdeyse hayat primleri 2017’deki %13’lük artışın ardından, 2018’de %2 oranında küçüldü. Bunda, birikimli ürünlerin regülasyonunda yapılan değişiklik sonucunda hayat branşı %5.4 oranında daralan Çin’in etkisi büyük oldu.

HAYAT DIŞI PAZARI %3 ORANINDA BÜYÜDÜ

Hayat dışındaysa 2018 yılında 2 trilyon 373 milyar dolar prim üretildi. Prim üretimi, bir önceki seneye kıyasla reel olarak %3 oranında arttı. Swiss Re, 2019-2020 yıllarında da hayat dışındaki büyümenin yıllık %3 civarında olacağını öngördü. 

Gelişmiş ülkelerde hayat dışındaki büyüme %1.9 olarak gerçekleşti. Gelişmekte olan ülkelerdeyse üretimdeki artış %7.1 olarak kayıtlara geçti. Küresel hayat dışı pazarındaki büyümenin en büyük aktörleri Çin ve Kuzey Amerika oldu.

Swiss Re, önümüzdeki iki yılda hayat dışı pazarının gelişmiş ülkelerde %1.8, gelişmekte olan ülkelerde ise %7 oranında büyüyeceğini öngördü. Çin’in önümüzdeki iki yıl boyunca hayat dışı tarafındaki büyümenin lokomotifi olacağı da raporda belirtildi.

Yangın branşında kârlılık iyileşse de, hayat dışı sektörünün geri kalanında çok parlak sonuçlar elde edilmedi. Kârlılık oranı %6 – 6.5 oranlarında kaldı, bu da anca sektörün sermaye maliyetine yetecek kadardı.

GELİŞMEKTE OLAN ASYA’NIN CAZİBESİ ARTIYOR

Çin sigorta sektörünün, gelişmekte olan diğer ülkelerin sigorta sektörlerinden çok daha hızlı büyümesi bekleniyor. Çin halihazırda gelişmekte olan pazarlarda üretilen primin %50’den fazlasını sağlıyor ve önümüzdeki dönemde bu payın hızla artacağı öngörülüyor. Kişi başına düşen gelir bu hızda arttıkça, diğer gelişmekte olan Asya ülkelerindeki sigortacılığın da hızla büyüyeceği düşünülüyor. Bünyesindeki birçok büyük pazar, gelişmekte olan Asya’yı cazip hale getiriyor: Bu bölgede sadece birkaç pazara girmek bile, bölgenin büyük bir bölümüne yayılmayı sağlıyor. Bölgede, birkaç büyük pazarın ağırlığının çok yüksek olduğu biliniyor. Gelişmekte olan Asya’daki en büyük üç ekonomi, bölgedeki  toplam prim üretiminin %93’ünü elinde tutuyor.

EKONOMİK BÜYÜMEYE EN BÜYÜK KATKI ÇİN’DEN

2017 yılında %3.3 oranında büyüyen küresel ekonomi, 2018 yılında da %3.2 oranında büyüdü. Büyümeye en büyük katkı Çin’den geldi. Swiss Re raporunda, 2020 yılına kadar büyümenin %2.8 oranına gerileyeceğini, ancak Çin’in yine büyümenin lokomotifi konumunda olacağını ve büyümenin yaklaşık ⅓’ünü üstleneceğini ifade etti.

DÜŞÜK FAİZLER  KÂRLILIĞI BALTALIYOR

Swiss Re ayrıca, düşük faiz oranlarının hayat sigortası şirketlerinin kârlılığını baltalamaya devam ettiğini de ifade etti. Özellikle Avrupa ve Asya-Pasifik’te bu etkinin daha yoğun yaşandığı ifade edildi.

‘İNOVATİF BİRİKİMLİ SİGORTALAR GELİŞTİRMEK ÖNEM TAŞIYOR’

Swiss Re, küresel sigorta sektörünü bekleyen hassas noktalardan da bahsetti. Buna göre, hayat dışı tarafında, ileri sürücü destek sistemlerindeki (advanced driver-assistance systems – ADAS) inovasyonlar ve önümüzdeki yıllarda sürücüsüz araçlara geçilecek olması, oto sigortalarında primleri düşürme potansiyeline sahip gelişmeler konumunda. İlerleyen teknolojiyle beraber, kazaların şiddet ve sıklığının düşmesi, bu durumun da ödenen tazminatlarda azalmaya yol açması beklenebilir. Hayat tarafına bakıldığındaysa, düşük faiz oranlarına ve risk bazlı sermaye yeterliliği sistemlerine geçişe bağlı olarak, başta getiri garantili sigorta ürünleri olmak üzere, birikimli hayat sigortalarının üzerinde bir baskı oluşuyor. Uzayan ortalama yaşam süresinin ve sosyal güvenlik sistemleri tarafından sağlanan emeklilik aylıklarında yapılacak kesintilerin sonucunda hayat sigortası şirketleri tarafından sunulan yaşlılığa hazırlamaya yönelik ürünlere talebin artmasını bekleyen Swiss Re şirketleri uyarıyor: Bu talebi karşılamak isteyen sigorta şirketlerinin, sigortalılara cazip gelecek inovatif ürünler geliştirmesi gerekiyor. Birçok pazarda şirketler risk sigortalarına yönelse de, bu sigortalar prim hacmini birikimli ürünler kadar artırmıyor.

Hayat tarafına bakıldığında, küresel hayat prim üretiminin neredeyse tamamının risk bazlı sigortalardan geldiği görüldü. Birikimli hayat sigortaları ise pastanın küçük bir payını ancak sağladı. Hayat dışındaysa, küresel üretimin çoğu oto sigortalarından geldi. Bu branşı kaza, sağlık ile yangın sigortaları takip etti.

11 Eylül 2019

İlgili Haberler

Yazarlar