KVKK için kayıt yükümlülüğü yıl sonuna kadar uzatıldı

Çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan şirketlerin Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin 7 Eylül 2019 tarihli sayısında yayınlanan kurul kararına göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

9 Eylül 2019

İlgili Haberler

Yazarlar