Maluliyet oranları için sağlık kurulu raporları

SİGORTA Bilgi Merkezi’nin 2018 yılı verilerine göre ülkemizde;
• Trafik kazası sayısı 1 milyon 229 bin 364,
• Söz konusu kazaların 1 milyon 42 bin 832’sini maddi hasarlı, 186 bin 532’sini ise ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturmuştur.
• Trafik kazalarında 6 bin 675 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 368’i kaza yerinde, 3 bin 307’si yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.
• Kazalarda 307 bin 71 kişi de yaralandı. Henüz 2019 yılı verileri yayınlanmadığından son durumu bilemiyoruz. Ancak geçmiş yılların kaza/hasar sayısındaki artış oranlarını temel aldığımızda yazımızın konusunu oluşturan yaralanmalı kazalardaki insan sayısının dört yüz binlere ulaştığını söyleyebiliriz.
Trafik kazalarında 400.000 kişinin yaralanması demek yaklaşık bu sayıdaki insanın hastanelere başvuruda bulunarak maluliyete ilişkin sağlık kurulu rapor talep etmesi demektir. Maluliyet Sağlık Kurulu Raporu alanların ise aynı zamanda sigorta şirketlerine ve yargı yoluna başvurması demektir. Burada maluliyet için ödenen ve muallak hasarlardan ise hiç söz etmiyorum.
Ümit ediyorum ki, kimsenin başına yaralanmalı bir kaza gelmez. Ülkemiz koşullarında maluliyet raporu almak istediğinizde büyük zorluklar ile karşılaşıyorsunuz. Bu konuda yetkili kılınmış üniversite ve devlet hastanelerinin farklı uygulamaları ve bürokratik engelleri hakkınızı arama süreçlerinde sizi başka başka zorlukla ile kaşı karşıya bırakıyor.

MALULİYET RAPORU İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

1- Öncelikle belirtelim ki, sigorta şirketinden tazminat almaya yönelik bir talebiniz var ise maluliyetiniz ile gerçekleşen trafik kazası arasında uygun nedensellik/illiyet bağının olması şarttır.
2- Maluliyete ilişkin olarak sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmış olup size en yakın olan devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerine başvurmanız gereklidir.
3- En önemli olanı ise; 20.02.2019 Tarih 30692 Sayılı Resmi Gazete’de “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik” yayımlanmış olup bu tarihten sonra alınacak ve önceki yıllara ait yönetmelik kapsamında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının SİGORTA ŞİRKETİ ve STK nezdinde açılan davalarda hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.
4- Kısaca belirtmek gerekir ise; sigorta şirketine, adli yargı yolu ya da STK kanalı ile sigorta şirketine başvuruda bulunacaksınız mutlaka 20.02.2019 Tarih 30692 Sayılı Resmi Gazetede “ Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğe göre sağlık kurulu rapor almalısınız.
5- Trafik kazasına bağlı yaralanma ve maluliyet durumunda husumet yönelteceğiniz taraf sigorta şirketi değil de haksız fiil faili (sürücü/işleten/malik) ise burada mutlaka “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmeliğe göre bir sağlık kurulu raporu ibraz etmeniz şart değildir.
Örneğin; önceden alınmış Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre bir sağlık kurulu raporunuz var ise bu rapor ile tazminat talebinde bulunabilirsiniz.
Tekrar vurgulamak gerekir ise; 20.02.2019 Tarih 30692 Sayılı Resmi Gazetede “ Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkındaki Yönetmelik” yayımlandığında daha önce yayımlanan tüm yönetmelikler ve en son yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği de Erişkinler için Engellilik Değerlendirme Yönetmeliğin 18. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Timuçin Alpay

Timuçin Alpay

timucinalpay@gmail.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.