OKS’de işverenlere henüz yaptırım uygulanmıyor

“Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” kapsamında gerçekleştirilen panelde, Otomatik Katılım Sistemi’nde işverenler için sisteme katılmamanın işlem başına 100 lira gibi bir yaptırımı olduğu, ancak henüz bu yaptırımların uygulanmaya başlamadığı ifade edildi.

“Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” projesi kapsamında 6 Mayıs’ta İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) bir panel düzenlendi. Panelde Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) geçiş sürecinde firmalara rehberlik eden mali müşavirler ile bireysel emeklilik şirketleri buluştu.

İSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akdemir, 2017’de başlayan OKS’ye geçiş sürecinde kurumsal firmalardan ziyade küçük ve orta ölçekli firmaların sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Akdemir, KOBİ’lerde büyük bir bilgi açığı fark ettiklerini ve bu süreci kamusal bir iş olarak değerlendirip, önce kendi eğitmenlerini yetiştirdiklerini, ardından aracı kurumlar ile temasa geçerek bu kurumlar ile mali müşavirleri buluşturup mali müşavirlere konuyu anlattıklarını, mali müşavirlerin de işverenlere sistemi anlattığını dile getirdi. Çalışanların sistemden ayrılma gerekçesi olarak en fazla gelir yetersizliğini gösterdiklerini kaydeden Akdemir, OKS’yi özendirecek yeni düzenlemelerin tartışılması gerektiğini de kaydetti.

Panelde konuşma yapan Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Erkan, daha çok küçük ölçekli firmaların sisteme katılımıyla ilgili sıkıntılar yaşandığını belirtti. Uğur Erkan, sistemin 2017 yılında öncelikle büyük ölçekli firmaların katılımıyla başladığını, ölçek küçüldükçe firmalarda çalışanların otomatik katılımla ilgili farkındalığının azaldığını gözlemlediklerini belirtti. 

İşverenler için sisteme katılmamanın işlem başına 100 lira gibi bir yaptırımı olduğunu ifade eden Uğur Erkan, henüz bu yaptırımların uygulanmaya başlamadığını ifade etti. Konuşmasında, 2017 yılı başından bu yana OKS’ye dahil edilen yaklaşık 15 milyon çalışandan 5 milyonunun sistemde kalmaya devam ettiği bilgisini paylaşan Erkan, gönüllü sisteme ilave olarak cayma yapılmadığı takdirde 1000 lira daha fazla devlet katkısı bulunduğunu, ikinci basamak emeklilik sistemlerinde en önemli teşvik kalemlerinden birinin işveren katkısı olduğunu, işveren katkısı olmadan 5 milyon çalışanın tasarruf eder hale geldiğini, bunun hiç azımsanacak bir gösterge olmadığını ifade etti.

EGM İŞVEREN TAKİP SİSTEMİ KURACAK

18 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) İşveren Takip Sistemi’nin (İTS) kurulması ve işletilmesi görevi verildi. 

İTS üzerinden işverenlerin OKS kapsamında sözleşme akdetme ve çalışanlarını giriş takvimine uygun şekilde sisteme dahil etme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, çalışanları adına OKS’ye ödemesi gereken katkı paylarını zamanında ve ödenmesi gereken asgari orana uygun şekilde ödeyip ödemediği kontrol edilecek. Yapılan kontrol sonuçları ise, ilgisine göre işverene, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Çalışma Bakanlığı’na raporlanarak gerekli yaptırımların uygulanması sağlanacak. 

Kamu kurumlarının çalışanlarına ilişkin kontroller EGM tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bilişim Sistemi (MBS) ile kurulacak entegrasyon üzerinden yürütülecek. 

1 EKİM 2019’DA HAYATA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Genelge doğrultusunda İTS’nin en geç 1 Ekim 2019 tarihinde hayata geçirilmesi sağlanacak. OKS’ye dahil olmuş işyerlerinin ise 30 Ekim 2019 tarihine kadar İTS’ye kayıt olması bekleniyor. 

Genelgeyle birlikte EGM’nin otomatik katılım sistemine yönelik uzaktan gözetim ve denetim faaliyetlerini nasıl yürüteceği büyük ölçüde netleşmiş oldu. 

24 Haziran 2019

İlgili Haberler

Yazarlar