Renk Özcan

Oto dışında kârlılık arttı

Yılın ilk yarısında elementer şirketler teknik kârlarını bir önceki yıla göre %36 artırdı ve 1.7 milyar liraya taşıdı. Oto sigortalarında kötüleşen teknik sonuçlara rağmen, diğer hayat dışı branşlarda kârlılık arttı. Net dönem kârıysa 2017’nin aynı dönemine göre %7 civarında azaldı ve 873 milyon lira oldu. Kaskoya bakıldığında, sektör bu branşta yılın ilk yarısında 230 milyon lira teknik kâr etti. Geçtiğimiz yılın ilk yarısındaki 328 milyon liralık teknik kâr göz önüne alındığında, kârlılık %29.8 azaldı. Yılın ilk yarısında, trafik sigortasındaki teknik zarar 95 milyon lira oldu. Oto dışına bakıldığındaysa, yangın ve doğal afetler branşında 361 milyon lira teknik kâr yazıldı.

Türkiye Sigorta Birliği, 2018 yılının ilk yarısına ilişkin teknik sonuçları açıkladı. Buna göre, sektör hayat dışında 1.7 milyar lira teknik kâr elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde teknik kârın 1.3 milyar lira olduğu göz önüne alındığında, kârlılıkta %36.6 oranında artış kaydedildi. Hayat dışındaki net dönem kârıysa 873 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın ilk 6 ayındaki 944 milyon liraya kıyasla net dönem kârında %7.5 oranında bir azalma görüldü.

Yılın ilk yarısında, trafik sigortasındaki teknik zarar 95 milyon lira oldu. Yılın ilk çeyreğinde de teknik zararın 95 milyon lira olduğu düşünüldüğünde, geçen 3 ay içinde teknik kârda bir değişim yaşanmadı. 2017’nin ilk 6 ayındaysa bu branşta yaklaşık 22 milyon lira teknik kâr yazılmıştı. 2017 yıl sonundaysa teknik zarar 536 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Kaskoya bakıldığında, sektör bu branşta yılın ilk yarısında 230 milyon lira teknik kâr etti. Geçtiğimiz yılın ilk yarısındaki 328 milyon liralık teknik kâr göz önüne alındığında, kârlılık %29.8 azaldı.

OTO DIŞINDA KÂRLILIK ARTTI

Oto dışına bakıldığındaysa, yangın ve doğal afetler branşında 361 milyon lira teknik kâr yazıldı. 2017’nin aynı döneminde bu branştaki teknik kâr 202 milyon liraydı. Bir yıl içinde yangın ve doğal afetlerde kârlılık %78.7 arttı.

Hastalık ve sağlık branşındaysa sektörün teknik kârı 210 milyon lira oldu. Bir önceki yılın ilk 6 ayındaki 105 milyon liralık teknik kâra kıyasla kârlılık iki katına çıktı.

Genel sorumluluk branşında yılın ilk yarısında 2 milyon lira teknik kâr edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde sektörün bu branştaki teknik zararı 313 milyon liraydı.

Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 92 milyon lira teknik kâr kaydedilen nakliyat branşında kârlılık %55.4 arttı ve 143 milyon lira olarak gerçekleşti.

Genel zararlar branşı da kârlılığın arttığı bir alan oldu. Yılın ilk yarısında 168 milyon lira teknik kâr yazılan bu branşta geçtiğimiz yılın aynı döneminde 150 milyon lira teknik kâr söz konusuydu. Buna göre branşın kârlılığı %12 artmış oldu.

Kaza branşında da yılın ilk yarısında 443 milyon lira teknik kâr edildi. Geçen yılın aynı döneminde 334 milyon lira teknik kâr kaydedilen bu branşın kârlılığındaki artışsa %32.6 oldu.

HAYAT VE EMEKLİLİKTE NET DÖNEM KÂRI AZALDI

Hayat ve emeklilik tarafına bakıldığındaysa, yılın ilk yarısındaki net dönem kârı 655 milyon lira olarak gerçekleşti. 2017’nin aynı döneminde hayat ve emeklilik şirketlerinin net dönem kârı 908 milyon liraydı. Buna göre, net dönem kârı %27.8 azaldı.

Hayat tarafında 6 ayda teknik kâr 727 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 606 milyon lira teknik kâr eden hayat şirketleri kârlılıklarını %3.4 artırmış oldu.

Yılın ilk yarısında emeklilik şirketlerinin teknik kârı ise 212 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde emeklilik şirketlerinin 110 milyon lira teknik kâr yazdığı göz önüne alındığında, buradaki kârın neredeyse iki katına çıktığı görüldü.

Renk Özcan
renk@sigortacigazetesi.com.tr

11 Ekim 2018

İlgili Haberler

Yazarlar