“Quick Sigorta düşen faiz oranlarına en hazırlıklı şirket”

Quick’in düşen faiz oranlarına en hazırlıklı şirket olarak ön plana çıktığına değinen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta’nın sektörden ayrıştığı nokta yüksek yatırım gelirleri değil, düşük faaliyet giderleridir. Bu bakımdan ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon ve faizdeki düşüş trendine en hazır şirket olarak Quick Sigorta görünüyor” diye konuştu.

2019 yılı içinde sektörde yatırım gelirleri ve faaliyetlerindeki büyüme oranları hakkında sorduğumuz sorulara cevap veren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sektördeki diğer sigorta şirketleri içerisinde duruş olarak sergiledikleri farkları ve hedeflerini açıkladı. 

Quick Sigorta’nın 2019 yatırım gelirleri hangi seviyeye ulaşmış durumda?

2019 yıl sonu hedefimiz olan 1.3 milyar liraya hızla yaklaşıyoruz ve şimdiden 1 milyar sınırını geçtik. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Quick Sigorta’nın 6 aylık üretim sonuçları 610 milyon lira brüt yazılan prim, 440 milyon lira net yazılan prim ve 392 milyon lira net kazanılan prim olarak gerçekleşti.

Faaliyetlerdeki büyüme bilançoya nasıl yansıdı?

Quick’in faaliyetlerinde meydana gelen büyüme, bilanço artışına da yansıdı. Şirketin bilanço büyüklüğü 1.2 milyar liraya ulaştı. Yatırım portföyü 816 milyon lira seviyesine gelen Quick Sigorta’nın kredi kartı alacakları ise 220 milyon lira seviyesinde. Kârlı büyümesini sürdüren Quick Sigorta, oluşturduğu kârı şirkette tutarak öz kaynaklarını büyütmeye devam etti. 

‘ÖZ KAYNAK TUTARIMIZ 157 MİLYON LİRAYA ULAŞTI’

Ayrıca şirketimizin hissedarları Haziran 2019’da 11.9 milyon lira nakdi sermaye artırımı yaptı ve artırılan sermayenin tamamını 30 Haziran 2019’dan önce ödemesini yaptı. Dönem net kârı, geçmiş dönem kârları ve sermaye artırımlarıyla birlikte şirketin 30 Haziran 2019 itibarıyla öz kaynak tutarı 157.4 milyon lira seviyesine ulaştı.

Quick Sigorta’da operasyonel giderlerdeki düşük seviye devam ediyor mu?

Quick Sigorta olarak faaliyete geçtiğimiz 2017 yılından itibaren dijitalleşmenin sadece online satış demek olmadığını, reelde dijitalleşmenin en önemli unsurunun operasyonları dijitalleştirmek olduğunu savunduk. 2019 birinci yarıyıl sonuçlarına bakıldığında operasyonel olarak sektörün en verimli şirketinin Quick Sigorta olmaya devam ettiği yeniden ortaya konuldu. Şirketimizin komisyon harici faaliyet giderleri ise 26.5 milyon lira olarak gerçekleşti. 

‘YILLIK TASARRUF 50 MİLYON LİRA’

392 milyon lira net kazanılan primle karşılaştırıldığında Quick’in OPEX rasyosu %6.8’i aşmadı. Söz konusu rasyo sektörde %15 seviyelerinde seyrediyor. Sektör liderlerinin ortalamaları bile %12 ila %13 seviyelerinde rasyo gösteriyor. Quick Sigorta’nın yeni ve büyümekte olan bir şirket olarak OPEX rasyosunu kontrol ettiği seviye, yıllık yaklaşık 50 milyon liralık tasarruf anlamına geliyor.

Quick Sigorta olarak artık sektörde üçüncü yılınızdasınız. Büyümeye devam ederken yatırım gelirleriniz sektör ortalamasına ulaştı mı?

Evet şirketimizin yatırım gelirleri sektör ortalamalarına ulaşmış durumda. Quick Sigorta Haziran 2019 itibarıyla 2 yıla ulaşan faaliyet dönemi sonucunda; nakit yatırım portföyünü 709 milyon liraya, yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünü ise 107 milyon liraya ulaştırdı. 

‘BAŞARILI VE KONTROLLÜ ŞEKİLDE BÜYÜYORUZ’

Şirket olarak yatırım portföyümüzü başarılı ve kontrollü bir şekilde büyütmeye devam ederken, bu büyümenin etkilerini finansal sonuçlarda da görmeye başladık.
76 milyon lira seviyesinde gerçekleşen 6 aylık yatırım gelirleri sayesinde Quick Sigorta’nın yatırım gelirlerinin, net kazanılan prime oranı %19.5 olarak oluştu. Sigorta sektöründe yıllardır fon biriktiren şirketlerin ortalama %24 seviyelerinde gerçekleşen söz konusu oranına çok yaklaşan Quick Sigorta, bu açığı kısa sürede kapatacağını kanıtlamış oldu. 

Faizlerdeki düşüş trendi için ne düşünüyorsunuz?

Quick Sigorta olarak düşen faiz oranlarına en hazırlıklı şirket olarak sektörde ön plana çıkıyoruz. Quick Sigorta’nın sektördeki diğer sigorta şirketlerinden ayrıştığı nokta yüksek yatırım gelirleri değil, düşük faaliyet giderleri oluyor. Bu bakımdan incelediğimizde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon ve faizdeki düşüş trendine en hazır şirket olarak Quick Sigorta görünüyor. 

‘ŞU ANKİ KÂRLILIK KALICI DEĞİL’ 

Sektörde şu anda faaliyette bulunan şirketler düşük verimliliklerini yüksek yatırım gelirleriyle kapatabiliyorlar. Ancak faizlerdeki düşüş trendi ile yatırım gelirlerinde alçalmalar yaşandığında sigorta sektöründeki kârlılığın erimesi kaçınılmaz olacak. Quick Sigorta ailesi olarak bu konuda şimdiden bütün sektörü uyarma gereğini hissediyoruz.

1 Kasım 2019

İlgili Haberler

Yazarlar