Mehmet Muratoğlu

Rekabet avantajında örgüt kültürünün önemi!..

GÜNÜMÜZDE küreselleşme olgusunun sektörel pazarlarda hızla kendini hissettirmesi nedeniyle, ulusal ve uluslararası faaliyetlerinde güçlü bir şekilde rekabet edebilmeleri için örgütler, mevcut yapılarını güçlendirmek ve kazanımlarını artırmak durumunda kalmışlardır. Ancak, bu hazırlıkların başarıya ulaşmasının da belirli bir sürecin tamamlanmasına bağlı olduğunu unutmamak gerekir.
Mevcut yapıların böylesine zorlu rekabet koşullarına kendilerini hazırlayabilmeleri, çalışanların donanımlarına ve onların kendi becerilerini artırmalarıyla oluşturdukları ortak güçle olacağı kesindir. Kurumsal yapılarda oluşturulan bu güç, yönetim ve organizasyon jargonunda “Örgütsel Kültür” olarak adlandırılmaktadır. Örgüt kültürü, toplumlarda oluşturulan kültürün bir alt kültürüdür. Nasıl ki, toplumun yaşam biçimleri, sosyal ilişkileri, gelenek ve görenekleri, inançları v.b değerleri, o toplumun kültürünü oluşturmakta ise, kurumlar için de orada çalışan insanların oluşturduğu kültür, o kurumun örgüt kültürünü meydana getirmektedir. Başka bir açıklamayla örgüt kültürü, örgüt içinde bulunan  çalışanların davranışlarını yönlendiren normlar, standartlar, değerler ve inançlar ile alışkanlıklarından oluşan karakter sistemi olarak açıklanabilir. Örgüt kültürünün önemi ise, günümüz çağdaş yönetim anlayışında kuruluşların rekabet avantajında önde olabilmelerinde önemli bir rol oynamasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde rekabet avantajına sahip olmak ise, bilinen bütün pazarlama jeneriklerinin ötesinde, çalışanların kurum kültürüne kattıkları, donanım değerlerinin fazlalığı ile tanımlanmaktadır.
Çalışanların becerilerinin artırılması ve geleceğe dönük yönetim yeteneklerinin geliştirilmesi, kurumlardaki karar vericiler için en öncelikli kaynak yatırımı olmak durumundadır. Kurumların gelecek planları stratejik olarak sürdürebilirlik, kârlılık veya her ikisi de birlikte, sürdürülebilir kârlılık olabilir. Ancak bunun kaynağı sattığınız ürünün veya uyguladığınız pazarlama politikalarının farkındalığının olmasının ötesinde, böylesine önemli stratejilere karar veren yönetim kadrolarının yetiştirilmesi ve devamlılığı olacaktır. İşte bu nedenle, kurumlar gelecek planlarının hazırlayıcısı olacak yönetici adaylarına, aşağıdaki nedenlerden dolayı eğitim yatırımlarını şimdiden planlamak zorundadırlar.
• Şirketlerin gelecekteki potansiyel yönetici adaylarının oluşturulması ve geliştirilmesine cevap vermek.
• Yönetim becerileri ve yenilikçi yönetici anlayışıyla donanımlı hale getirilmiş yönetim kadro ihtiyacını karşılamak.
• Yaratıcı ve çözümleyici yönetici yaklaşımlarıyla kurumsal değişim ve dönüşümde değer yaratacak yöneticilik becerileri kazandırmak.
• Stratejik karar verme becerileriyle, yönetim karar süreçlerinde etkin ve verimli rol üstlenebilecek yöneticiler yetiştirmek.

 

07-16-mmrekabet

30 Haziran 2016

İlgili Haberler

Yazarlar