Sağlık penceresinden sigortaya bakış…

Sigorta dediğimizde ilk aklınıza ne gelir? diye sorsak, sağlık mutlaka ilk üç içine girer.  Hele birde bu kadar çok sağlığın konuşulduğu, haberler, programlar yapıldığı bir dönemde olduğumuzu da düşünürsek, sigortacılığın kendini en iyi ifade edilebileceği ve faydasını gösterebileceği alanlardan biri sağlık sigortalarıdır, dersek herhalde yanılmayız diye düşünüyorum.  Özel sağlık sigortasının yanında tamamlayıcı sağlık sigortaları, özel hastalıklara yönelik sigortalar gibi ürünler sektörün gelişimine önemli katkılar sunuyor.  Toplumda sağlık hizmetlerine ihtiyaçtaki artış, yaşam süresinin uzaması, sağlık bilincinin artması ve sosyo kültürel gelişimle birlikte sağlık hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir olması talebi, sağlık branşının sigorta sektöründe yükselmesinin önünü açan önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle söz konusu branştaki son 5 yılın rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.  Sigorta sektöründe toplam prim üretiminde sağlık branşının payı son yıllarda hızla artarak yüzde 14 seviyelerinin üstüne gelmiş durumda.  Türkiye’de 1991 yılında ayrı bir branş olarak tanımlanan özel sağlık sigortacılığı, özellikle 2000’lerin başından itibaren özel hastanelerin yaygınlaşmasıyla canlanmaya başladı. Son yıllarda ise branşa olan ilgi hızla artmaya başladı. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre son 5 yılda net prim üretimi 14 milyar lirayı aşarken, aynı dönemde ödenen toplam net hasar ise 10.2 milyar lira seviyesinde oldu.  Sağlık branşında net hasar prim oranı 2012 yılında 73.4 seviyesindeyken, 2016 yılında bu oran yüzde 79.2 seviyesine çıkmış durumda.  Sağlık sigortalarında TSB verilerine göre her 100 liralık primin 80 liraya yakın kısmı sigortalıya geri dönüyor. Sigortacılığın en önemli göstergesi olarak kabul edilen bileşik rasyo ise söz konusu branşta 2012’de yüzde 96.3 seviyesindeyken, 2016 yılında yüzde 103 seviyesinin üstüne çıktı. Bu branşta kâr etmek şirketler açısından zorlaşırken, başka açıdan bakıldığında ise sigortacılığa olan güveni artırmada sağlık önemli bir gösterge olacaktır. Günümüzde sağlık branşında çok sayıda ve çeşitte ürün alternatiflerinin mevcut olması, tüketicilerin daha ucuz ve geniş teminatlı ürünlere ulaşmasını sağlıyor. Bu nedenle de sağlık sigortalarının hem ekonomik hem de sosyal faydasını topluma en ince ayrıntısına kadar anlatmamız gerekiyor.  Başta Türkiye Sigorta Birliği (TSB) olmak üzere sağlık branşında hizmet veren bütün şirketlere büyük görevler düşüyor.  Bu konuda akıllarda kalan en son tanıtımı branşın ülkemizdeki en güçlü şirketlerinden biri olan Allianz gerçekleştirmişti.  “Allianz Seninle” reklamını hatırlarsınız diye düşünüyorum.   Reklamda sağlığına kavuşan insanların mutluluğunun yansıtılması sigortanın faydasına güzel bir örnek olmuştu.  Evet, sağlık hepimizin en önemli önceliği ve bu nedenle de önceliğimizi güvenceye almak konusunda neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz…

6 Aralık 2017

İlgili Haberler

Yazarlar