SDDK’nın kurulmasında SAİK’in rolü

 SDDK’nın kurulmasında SAİK’in rolü

Geçen ay sigorta sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 10 Nisan’daki “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” toplantısında Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (SDDK) kurulacağını açıkladı.

19 Eylül 2018’de göreve başlayan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, SDDK’nın kurulma kararına kadar geçen yaklaşık 7 aylık süreci ayrıntılarıyla anlattı. Korkut, “Göreve başladığımız günden bugüne birçok sektörel kurum ve kuruluş ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde, mevcut yasa ve yönetmeliklerdeki boşlukları kendilerine menfaat sağlayacak şekilde kullanmaya çalışanların yaratmış olduğu haksız rekabet durumlarını ortadan kaldırmak adına, yürürlükteki mevzuatın günümüz koşullarına daha uygun hale getirilmesini esas amaç olarak belirledik” diyerek sektörün SDDK gibi bir kuruma ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda yola çıkan TOBB SAİK Yönetimi,
19 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, 20 Eylül’de Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, 10 Ekim’de TARSİM Genel Müdürü Yusuf Satoğlu ile görüştü ve yasal düzenlemelerin gerekliliğini ifade etti. 

BAKAN İLE İLK TEMAS

SDDK’nın kurulmasına giden yolda SAİK dört bir koldan çalışma yürüttü. SAİK Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, 17 Ocak’ta görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a acentelerin sorunlarını ve SDDK’nın olmazsa olmaz olduğunu anlatarak daha detaylı SAİK raporlarını sunabilmek adına SAİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile kendisine ziyarete gelmek istediklerini dile getirdi.
7 Şubat’ta düzenlenen “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı”na katılan TOBB SAİK Başkanı Korkut, acentelerin en küçük yerleşim bölgelerinde bile faaliyet gösterdiğini, ekonomik ve sosyal statüsüne bakmadan her vatandaşa ulaştığını, bu anlamda acentelerin en önemli sigorta dağıtım kanalı olduğunu anlattı. Bu toplantıdaki konuşmasına devam eden Korkut, “mesleği sadece sigortacılık olan acentelerin maddi ve manevi desteklenmesi gerektiğini, haksız rekabete maruz kalındığını, illegal yapılarla Maliye ve Hazine Bakanlığı, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve SAİK olarak birlikte mücadele edilmesi gerektiğini” söyleyerek sigorta sektöründe neden üst bir yapının olması gerektiğini ifade etti.

Tarihler 21 Şubat’ı gösterdiğinde TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) kongresine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bizzat görüştü ve kendisine acentelerin trafik sigortalarındaki komisyon kaybını ve SDDK konusunun önemini anlattı. Ayrıca Korkut, Bakan Albayrak’ın da SDDK konusunda olumlu düşündüğünü aktardı.

Bir gün sonra da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başdanışmanı Cemil Ertem, Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ve Generali Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan ile SAİK ve SEİK’ten üçer kişinin katılımı ile 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıklayan Korkut, “Acente ile eksperlerin sorunları ve en önemlisi SDDK konusunda istişarede bulunduk” dedi.

25 Şubat’ta düzenlenen TOBB Sektörel Ekonomi Şurası’nda, Bakan Albayrak ve kürsüde yer alan altı bakana sektörel sorunlarla ilgili sunum yapan Korkut, yaklaşık olarak bin kişinin katıldığı toplantıda öncelikli olarak çözülmesi gereken 5 acil sorunu aktardı ve SDDK’nın mutlaka kurulması gerektiğinin, aksi takdirde BDDK altında yer alacak olan sigorta sektörünün bankaların baskısı altında beklenen gelişmeyi sağlamasının mümkün olamayacağının altını çizdi etti. Sektörün yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını, diğer tüm sektörleri tamamlayan bir sektör olması sebebiyle SDDK gibi bağımsız bir yapının altında yer alması gerektiğini tekrarladı. SAİK Başkanı Korkut, Bakan Albayrak ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “SAİK’in tüm aracıları kapsamasının en doğru kontrolün sağlanması açısından mutlaka gerektiğini, bunun dışında bankaların aşırı baskıcı tutumlarının sigortacılığın gelişmesinin önündeki en önemli engel olduğunu kendilerine ifade ettim. Sayın Bakan Albayrak da cevaben; bu konulara genellikle katıldığını, özellikle sektörün BDDK’ya bağlanmasının sakıncaları olabileceğini ve SDDK konusunda tekrar düşünmeleri gerektiğini, bankaların aşırı baskısının sektörün yeterince gelişmesine engel olduğu ile ilgili bir inceleme yapılması gerektiğini ve talebimizin haklı olduğunu belirtti.”

6 Mart tarihinde ise Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı ve SAİK Üyesi Necmi Bulut, ev sahipliğini yaptığı toplantıya katılan Bakan Albayrak’a yine SDDK’nın önemini dile getirerek, gerekliliğini tekrar etti. 

VE SDDK KURULUYOR

Son olarak SAİK Başkanı Korkut, SDDK ile ilgili görüşlerini paylaştı. Korkut, “Evet, bu sektör açısından çok önemli bir kazanım. Acenteler ve eksperlerin sahadaki sorunlarıyla beraber kurumsal hafızanın yer bulması adına yeni yapılanmada SAİK ve SEİK’ten birer temsilcinin de doğal üye olması önem arzediyor. SDDK’nın acenteler ve eksperler açısından da faydalı bir yapı olması için elimizden geleni yapmaya ve SDDK’nın kurulum aşamasında SAİK olarak desteğimizi ve taleplerimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

SAİK’in iş programı dahilinde hayata geçen ve devam eden bazı projeler şöyle:
• Tüzel kişi acentelerde teknik personel çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı.
• Faturamatiklerin illegal poliçe kesmesinin önüne geçildi.
• Yangın sigortaları riskli işler havuzunun oluşturulması talebi Hazine’ye iletildi. İlgili çalışma Hazine gözetiminde devam ediyor.
• EGM kayıtlarındaki kayıtlı araç istimal kodunun değiştirilememesi sağlandı.
• Yeni kayıt ve plakasız trafik sigortası yapılan araçlarda 30 gün içinde plaka kaydının girilmesi zorunlu oldu.
• 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren DASK poliçeleri, başlangıçta tanzim etmiş olan acente portföyünden otomatik olarak yenilenecek, sigortalı 30 gün önceden yazılı olarak başvurursa acente değişikliği yapılabilecek.
• İllegal ekran dağıtımı nedeniyle kimi broker ve acenteler hakkında savcılığa ihbar yapıldı.

SAİK BAŞKANI’NDAN SİGORTACILIK HAFTASI MESAJI:

“Sevgili meslektaşlarım; mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk haftasında kutlanan Sigortacılık Haftası etkinlikleri için bir ortak girişim ve tertip komitesi oluşturduk. TSB yetkilileriyle bu konuda bir toplantı düzenlenerek tüm paydaşlarla birlikte yapılabilecek projeler üzerinde konuştuk. SAİK olarak kamuoyunda ciddi olumlu beğeni alan daha önceki televizyon reklam programlarının Sigortacılık Haftasında yeniden gösterime girmesi konusunda TOBB Başkanımız sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdik. Kendisi tarafından da olumlu karşılandı. Bu vesileyle tüm sigorta camiamızın ve meslektaşlarımın, ‘Sigortacılık Haftasını’ içtenlikle kutlar, sektörümüze hayırlı olmasını ve bereket getirmesini temenni ederim.”


İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.