Sigorta branşlarında minimum sermaye tutarları yeniden belirlendi

 Sigorta branşlarında minimum sermaye tutarları yeniden belirlendi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) internet sitesinde yayınlanan genelgeye göre, kuruluş işlemlerini tamamlayarak ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, sigorta kooperatifleri (kapalı mütüeller hariç) ile reasürans şirketlerinin, ödenmiş sermayeleri genelgenin yayımı tarihinden itibaren 16.184.370 TL’den az olamayacak.

28 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge şöyle:

1) Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası “Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık söz konusu miktarı, Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir.” hükmünü amirdir.

2) Bu kapsamda, kuruluş işlemlerini tamamlayarak ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, sigorta kooperatifleri (kapalı mütüeller hariç) ile reasürans irketlerinin, ödenmiş sermayelerinin bu Genelge’nin yayımı tarihinden itibaren 16.184.370 TL’den az olmaması gerekmektedir.

3) Ödenmiş sermayenin nakit veya nakit benzeri varlıklardan oluşması gerekmektedir.

4) Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Teminat tesis edilmesi başlıklı dördüncü maddesi uyarınca yeni kurulacak sigorta ve reasürans şirketlerinde (kapalı mütüeller hariç) tesis edilecek minimum garanti fonu hesabında 16.184.370 TL esas alınacaktır.

5) Diğer taraftan, kuruluş işlemlerini tamamlayarak ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, sigorta kooperatifleri (kapalı mütüeller hariç) ile reasürans şirketlerinin, ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için Bakanlığımızca belirlenen 16.184.370 TL’ye ilaveten tesis etmeleri gereken minimum sermaye tutarlarını ekte yer alan tabloya göre düzenlemeleri gerekmektedir.

6) 2007/4 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge ile 2012/13 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Sermaye Tutarlarına
İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

7) Bu Genelgenin yayımından önce yapılan başvurular 2007/4 ve 2012/13 sayılı Genelgeler çerçevesinde sonuçlandırılır.

8) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Minimum sermaye tutarlarını gösterir tabloya ulaşmak için:

https://tsb.org.tr/images/Documents/Teknik/istatistik/Ek-2%20Sermaye%20Tutarlar%C4%B1.pdf

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.