Sigortacılara ‘Çin’ fırsatı

 Sigortacılara ‘Çin’ fırsatı

Swiss Re, hem küresel sigorta sektörüne hem de ekonomiye dair kısa vadeli öngörülerini açıkladı. Buna göre, hem 2019 hem de 2020’de küresel sigorta sektörü %3 civarında büyüyecek. 2018’de büyümenin %2 civarında gerçekleştiği göz önüne alındığında, önümüzdeki iki yılda büyümede 1 puan iyileşme görülecek. Gelişmekte olan ülkeler, özellikle de Çin, hem hayat hem de hayat dışında büyümenin lokomotifi olacak.

TEKNOLOJİ KÂRI ARTIRACAK

Gelecekte sigorta sektöründe büyümenin ve kârlılığı artırmanın anahtarı teknoloji ve veri olacak. Dijitalizasyon arttıkça sigortacılıkta süreçler de gelişecek. Underwriting ve fiyatlama süreçlerinin yanı sıra müşteriye erişme yolları da bundan payını alacak. Makine öğrenmesi gibi gelişmeler sebebiyle hasar yönetimi giderek daha etkili bir şekilde yapılabilecek. Yapay zeka ve akıllı analitikler hayat sigortaları gibi daha karmaşık branşlarda verilerin değerlendirilmesini kolaylaştıracak ve süreçleri hızlandıracak.

Şimdiye kadar, sigortacıların teknoloji yatırımları verimlilikte bir miktar artış sağladı. Bunun yanı sıra, telematik ve gelişmiş analitik gibi teknolojilerin hasar frekansının ve şiddetinin azaltılmasında, suistimalin önüne geçilmesinde ve hasar maliyetlerinin aşağı çekilmesinde kullanılabileceği biliniyor. Swiss Re’ye göre, teknolojik dönüşüm bundan çok daha fazlasını vaat ediyor. Raporda, teknolojinin yeni risk havuzlarına erişim sağlayabileceğine dikkat çekiliyor. Uzun vadede, bunun sigorta açığını kapamaya, sosyal ve ekonomik açıdan daha dayanıklı bir yapıya kavuşmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER LOKOMOTİF

2018 yılında hayat dışında küresel prim üretimi %3 civarında büyüme gösterdi. Swiss Re’ye göre, önümüzdeki iki yıl da hayat dışında benzer büyüme oranları gözlemlenecek. Hayat dışında küresel büyümenin lokomotifi, 2018 yılında %8 büyüyen, 2019 ve 2020’de de aynı oranda büyümesi beklenen gelişmekte olan ülkeler olacak.

2018 yılına bakıldığında, özellikle Çin ve Hindistan’da hayat dışı sektörde ciddi bir büyüme görüldü. Hem Çin hem Hindistan’da hayat dışı sigorta sektörleri 2018 yılını %12’lik bir büyüme oranıyla kapadı. İki ülkede de büyüme tarım sigortalarından geldi. Latin Amerika ve Afrika’da da hayat dışı sektörde gelişme görüldü, ancak Swiss Re önümüzdeki iki yılda bu bölgelerde büyüme oranlarının ortalamanın altında kalacağını ifade etti. Gelişmiş pazarlardaysa hayat dışı sektör 2018 yılında %2 büyüdü.

ASYA’DA BÜYÜME HIZLANACAK

Swiss Re’nin öngörülerine göre, hayat dışında büyüme küresel açıdan dengeli bir şekilde sürecek. Artan primlerle beraber, Asya Pasifik bölgesinde ortalamanın üstünde bir büyüme kaydedilecek. Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları 2018’e kıyasla daha yüksek olacak. ABD ve Çin’de ise, 2018’e kıyasla daha yavaş bir büyüme gözlemlenecek.

ÇİN’DE ‘HAYAT’ DURDU

Hayat tarafına bakıldığındaysa, 2018 yılında küresel prim üretiminde %1.6 artış görüldü. Büyüme oranı, son beş yıllık ortalamanın biraz altında seyretti. Gelişmiş pazarlarda üretim %1.7 artarken, gelişmekte olan pazarlarda büyüme yavaşladı ve %1.3 olarak gerçekleşti.

Son yıllarda, hayat prim üretimindeki artış çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerden geldi, ancak 2018’de bu durum değişti. Bunun sebebi, hayat tarafında büyümenin lokomotifi konumundaki Çin’de hayat branşının %1.8 daralması oldu. Çin hariç bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerde hayat prim üretimi %5 arttı.

Önümüzdeki yıllarda Çin’de hayat pazarının yine canlanmasıyla beraber, gelişmekte olan ülkelerde hayat prim üretimi %9 artacak. Gelişmiş pazarlardaysa büyüme olağan seyrinde sürecek.

Yakın gelecekte de küresel sigortacılıkta büyümenin lokomotifi olacağı düşünülen gelişmekte olan ülkelerde sigortacılığın büyümesi makroekonomik trendlere paralel olarak ilerliyor. Gelişmekte olan pazarlarda 1980’lerde %20’lerde olan prim üretimi artışı, 2000’lerde %9.5’e, 2010-2017 arasındaysa %6.8’e düştü.

Bu yavaşlamaya karşın, Swiss Re, gelişmekte olan ülkelerde sigortacılığın daha uzun süre büyüyen bir sektör olacağını düşünüyor. Ekonomik gücün batıdan doğuya kayması, Asya’nın küresel sigortacılığı büyüten önemli bir merkez konumunda kalacağını gösteriyor. 2000 yılında küresel prim üretiminin %5.6’sına ev sahipliği yapan gelişmekte olan ülkelerin, 2017 yılında paylarını %18.8’e çıkardığı biliniyor. Bu paydaki yükselişte Çin ve gelişmekte olan Asya’nın büyük etkisi bulunuyor. Özellikle de 2000 yılında küresel prim üretimindeki payı %0.8 olup, 2017 yılında payını %9.7’ye çıkaran Çin burada çok önemli bir rol oynuyor. Gelişmekte olan ülkelerde beklenen ekonomik yavaşlamaya karşın, 2028 yılında bu ülkelerin küresel üretimdeki payının %28’e, Çin’in payının ise tek başına %16’ya çıkması bekleniyor.

DÜNYADA EKONOMİK BÜYÜME YAVAŞLAYACAK

Swiss Re, kısa vadede global ekonominin seyrinin olumlu olacağını, ama büyüme hızının yavaşlayacağını öngörüyor. Raporda, özellikle gelişmiş ülkelerdeki büyük ekonomilerde yavaşlama yaşanacağına dikkat çekiyor. 2018 yılında %2.9 oranında büyüyen ABD ekonomisinin 2019’da %2.2, 2020’deyse %1.7 büyüyeceği tahmin ediliyor. Euro bölgesinde büyümenin potansiyelinin üstünde olacağı, ancak giderek yavaşlayacağı belirtiliyor. İngiltere’de de, AB’den ayrılma sürecine bağlı olarak ekonomik büyümenin baskı altında kalacağı ifade ediliyor. Japonya’da da dışarıdan gelen ticari talebin azalması üzerine büyümenin beklenenin altında kalacağı düşünülüyor. Gelişmekte olan ülkelerdeyse büyümenin önümüzdeki iki yıl boyunca biraz hızlanacağı kaydediliyor.

2025’TE TEKNOLOJİ ÇİN’DEN SORULACAK

2015 yılında başlatılan MIC, yani “Made in China 2025” (Çin’de üretilmiştir) inisiyatifi, 10 yıllık bir süreci kapsayan ve Çin’in imalat sektörünü iyileştirmeyi hedefleyen birkaç aşamalı bir yol haritası. Tasarı, Çinli firmaların, 10 yıl içinde en büyük teknoloji üreticileri haline gelmesini amaçlıyor. Sigortacılar için de MIC inisiyatifi, prim üretimini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Program 10 sektörü kapsıyor ve devlet desteği alıyor. Üretim kapasitesinin ve yaratılan değerin artmasıyla beraber, Çin’de risklerin de artacağı ve sigortanın daha da önem kazanacağı düşünülüyor.

Renk Özcan
renk@sigortacigazetesi.com.tr

Avatar

Renk Özcan

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.