Sigortacılıkta mevzuat alt yapısı gözden geçirilmeli

 Sigortacılıkta mevzuat alt yapısı gözden geçirilmeli

Sigortacılık mevzuatında altyapının gözden geçirilmesi ve birçoğunun değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Si-Da Sigorta Danışmanlık Genel Müdürü Ali Karaaslan, “Arkasına ekonomi yönetiminin desteğini alan SEDDK’nın, TSB’nin çalışmalarıyla beraber bu görevin üstesinden geleceğine inanıyorum” dedi. 

Sigorta sektörü özellikle yakın dönemde yoğun gelişmeler ve düzenlemelere sahne oluyor. Sektörü sahiplenerek, ihtiyaçları çözmek için gerekli adımları atmak üzere faaliyetlerine başlayan SEDDK ve TSB’nin yeni dönemdeki çalışmalarını, sigorta sektöründe danışmanlık hizmeti veren Si-Da Sigorta Danışmanlık Genel Müdürü Ali Karaaslan’a sorduk. Daha önce Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı görevinden tanıdığımız Karaaslan, 1960’lı yıllarda çıkarılan Genel Şartlar’ın revize edilmesi ve sektörün birikmiş problemlerinin çözülmesi gerektiğini söyledi. Karaaslan, aynı zamanda TSB’nin ihtiyaçlarını belirlemesi, proje oluşturması, mevzuat çalışması yapması, kamu tarafını desteklemesi ve hatta itmesi gerekeceğini ifade etti. 

KURUL’A BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Ekonomi politikasında sigorta sektörünün daha çok vurgulandığını görüyoruz. Bu dönemde sektörde ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz?

Ekonomi yönetimi sigortacılığa ve bireysel emekliliğe daha fazla önem veriyor, bu sektör adına sevindirici ve ümit verici gelişme. Üst kurul, sigorta sektörünün uzun zamandır beklediği bir yapı. 1994 yılından bu tarafa Hazine Müsteşarlığı içerisinde denetleme ayağını Sigorta Denetleme Kurulu’nun, düzenleme ayağını ise Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bir yapı ile devam etti. Müsteşarlık dahilinde, yoğun ekonomik gündem içerisinde çoğu zaman hak ettiği yeri alamadı. SEDDK ile sektörü sahiplenecek, ihtiyaçlarını belirleyecek ve çözüm için gerekli adımları atabilecek bir kurum gelmiş oluyor. Ekonomi yönetiminin sigorta sektörüne vermiş olduğu önem de birlikte değerlendirildiğinde sorunlara daha hızlı çözüm bulunabileceği görülmektedir. Sektörün de bu dönemi iyi değerlendirmesi gerekir.

Oluşturulacak Kurul’a çok büyük görevler düşüyor. Öncelikle şu anda mevcut iki kurumu tek çatı altında birleştirmesi ve personel eksikliğini gidermesi gerekecek. Sektörün uzun zamandır birikmiş problemleri var. 1960’lı yıllarda çıkarılmış Genel Şartlar var. Genel Şartların çoğu yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre revize edilmemiş. Mevzuat alt yapısının gözden geçirilmesi ve birçoğunun değişmesi gerekecek. Sektörün birikmiş problemlerinin çözülmesi ve önünü açacak projeler oluşturulması gerekecek. Özellikle TSB’nin de iyi çalıştırılması ile arkasına ekonomi yönetiminin desteğini alan kurumun bunun üstesinden geleceğine inanıyorum.

‘TSB KAMUYA PROJE SUNMALI’

Yeni dönemde Türkiye Sigorta Birliği’ne (TSB) nasıl bir görev düşüyor?

Üst kurulun kurulması ve ekonomi yönetiminin sigorta sektörüne verdiği önem kadar, TSB’nin de değişime hazır olması ve çalışmalara destek vermesi önemlidir. Tabii ki, kamu, düzenleme ve denetleme görevini üstlenecek ve sektörün gelişmesi için gerekli gayreti gösterecek. Ancak, burada itici gücün TSB olması gerekir. Kamunun ürettiği projelere destek vermenin yanında esas olarak TSB’nin proje üreterek kamuya sunması, yürütülen projelere bilgi, deneyim ve finansman desteği vermesi önem arz etmektedir. Bir dönem Birlik bu fonksiyonunu iyi üstlendi, AB mevzuatına uyum için çalışmalar yapıldı, mevzuat hazırlanmasına destek verildi, kamu ve sektörün ortak çalışması ile DASK, SBM, EGM gibi kurumlar da sektöre kazandırıldı. Yeni dönemde de öncelikle TSB’nin ihtiyaçlarını belirlemesi, proje oluşturması, mevzuat çalışması yapması ve kamu tarafını desteklemesi ve hatta itmesi gerekecektir.

Sigorta Denetleme Kurulu’ndaki son dönemlerimde yürüttüğümüz bazı projeler nedeniyle TSB ile biraz daha yoğun çalışma içinde oldum. Eğer, yeni döneme hazırlıklı olmak ve yüksek katkı sağlamak istiyorsa, kamu tarafı gibi TSB’nin de revize edilmesi gereklidir. Kişilere bağlı olmayan kurumsal bir yapı oluşturulmalıdır. İş bazlı kurulan ve dağılan komiteler yerine, devamlılığı olan alt kadrolar oluşturulmalı, bu kadroların sorumluluk alanları belirlenmeli ve bir bilgi ihtiyacı olursa veya proje yürütülecekse öncelikle bunlar söz sahibi olmalıdır. Her iş için dışarıdan hizmet alımı yerine kendi kadrolarıyla proje yürütecek bir yapı oluşturulmalıdır.

GÜVENCE HESABININ YETKİSİ ARTIRILMALI

Sektörde konsolidasyon ve satın almalar konusunda sektör için öngörülerinizi paylaşır mısınız? Dikkatli olunması gereken hususlar nedir?

Bilindiği üzere, üç kamu sigorta şirketinin birleştirilmesi kararı alınmış oldu. Kamunun bu birleşme ile sektörde lokomotif görevi görecek bir şirket oluşturmayı hedeflediği görülmektedir. Ayrıca, birkaç şirket satın alınması yaşadık. Optimal büyüklüğe ulaşmış şirketlerimizin artması yanında, mali sorun yaşayan şirketlerin sektöre zarar vermeden piyasadan çekilmesi ve bunun da özellikle birleşme/satın alma ile olması memnuniyet verici. Diğer taraftan, son dönemde yeni şirketlerin kuruldu ve birçok şirket kuruluş aşamasında. Yeni şirketlerin girmesi sektöre ilginin arttığını gösteriyor. Bu yönüyle sevindirici. Ancak, sigortacılık güven işi olup, mali yeterliliğin sürdürülmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, sektöre girişe ilişkin kuralların tekrar belirlenmesi, sermaye şartının revize edilmesi ve sermaye tutarı yanında sermeye yatıran kişi ve grupların da incelenerek ruhsat verilmesi daha uygun olacaktır. 

Diğer taraftan, sermaye yeterliliğinin de iyi denetlenmesi, mali sıkıntıya giren şirketlere ilişkin tedbirlerin de hızlı alınması sektörün güvenli çalışması açısından önem arz edecektir. Aksi durumda, sürekli Güvence Hesabı’nın birikimine gidilecektir. Daha önce, bir şirkete el konulması ve Güvence Hesabı’na devrine kadar olan aşamasında bulundum. Edindiğim deneyim, Güvence Hesabı’nın yapısının değiştirilmesi ve yetkisinin de artırılmasının gerektiği yönündedir. Güvence Hesabı’nın TMSF’ye benzer yetkilere sahip olması, Güvence Hesabı’na devredilen şirketlerle ilgili gerektiğinde takip yapabilen ve gerekirse, el konulan şirketi revize ettikten sonra satma yetkisi olan bir kurum yapısı oluşturulması gereklidir. Böylece, yeni şirket kuruluşu yerine Güvence Hesabı portföyündeki şirketin satışı yapılabilir. Bu sayede Güvence Hesabı’na da gelir sağlanmış olur.

Si-Da Danışmanlık’tan bahsedebilir misiniz? Sektöre ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Si-Da Sigorta Danışmanlık AŞ olarak sigorta şirketlerine danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Öncelikle hukuki danışmanlık kapsamında, dava takibi ve arabulucuğa kadar geniş bir alanda hizmet vermekteyiz. Bunun yanında özellikle medikal raporlara ilişkin olarak uzman doktor ekibimizle danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aktüeryal hizmetlerimiz, eğitim hizmetlerimiz ve şirket alım satımında rapor hazırlamaya varan hizmetlerimiz de mevcut.

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir