Sigortada gaza basmaya hazırlanıyor: BANGLADEŞ

 Sigortada gaza basmaya hazırlanıyor: BANGLADEŞ

Ekonomik refaha giden yolda büyük adımlar atan Bangladeş sigorta sektörü, reform ve düzenlemelerden azami düzeyde faydalanabilecek bir noktada bulunuyor. Sigorta sektörü ivme kazanmaya başlayan bir ekonomide mikro düzeyde hane halkını ve şirketleri risklerden korurken, makro düzeyde devletin üzerindeki baskıyı azaltarak iş hayatının gelişmesi için verimli bir yaşam alanı oluşturuyor.

Bangladeş sigorta sektöründe 46 hayat dışı 32 hayat şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlere ek olarak devlet tarafından yönetilen hayat ve hayat dışında hizmet veren birer şirket yer alıyor. Swiss Re’nin Sigma raporuna göre Bangladeş’de sigortacılar 2017 yılında hayat tarafında 874 milyon dolarlık prim üretti. Hayat dışı branşlarında ise 371 milyon dolar üretim gerçekleştirildi. Rakamlara göre hayat sigortaları ülkenin sigorta sektöründeki üretimin %73.5’ini oluşturuyor. Mikro sigorta ürünlerinin ve İslami sigortacılığın (tekafül) son derece yaygın olduğu Bangladeş’te 2017 yılında hayat tarafında 2.2 milyon hayat dışında ise 2.36 milyon poliçe kesildi. Hayat tarafındaki canlı poliçelerin toplamı ise 10.8 milyona ulaştı. Özellikle hayat tarafında büyük rekabetin olduğu Bangladeş’te hayat sigortacılarının pazar payı son derece homojen yayılmış durumda. 

PENETRASYON DÜŞÜYOR

Her ne kadar Bangladeş sigorta sektörü hızlı bir büyüme trendi yakalamış olsa da, ekonomik açıdan benzer bir güce sahip ülkelerle kıyaslandığında henüz tam potansiyeline ulaşmış değil. 3 yıl önce yayınlanan Bangladeş 5 Yıllık Kalkınma Planı’na göre ülkenin en önemli sorunlarından biri hayat ve hayat dışında ülkenin genel potansiyeline ulaşma noktasında yetersiz kalınması olarak belirlendi. Bangladeş’te 2017 yılında sadece %0.55 olan penetrasyon seviyesinde 2009 yılında bu yana düşüş yaşanıyor. Benzer potansiyeldeki ülkelerle karşılaştırıldığında bu durum daha belirgin bir şekilde görülüyor. Güney Asya ülkeleriyle kıyaslandığında Bangladeş’teki kişi başına düşen prim üretimi oldukça düşük. 

ENGELLER POTANSİYELİN ÖNÜNE GEÇEMİYOR

Bangladeş sigorta tarafında yüksek bir potansiyel olsa da bu potansiyelin gerçekleşmesine engel olan pek çok faktörü de içinde barındırıyor. Bunların başında müşteriler tarafından sigorta sektörüne duyulan güvensizlik geliyor. Uluslararası danışma kuruluşu PwC tarafından yapılan bir araştırmaya göre Bangladeşlilerin büyük bir kısmı sigorta acentelerine güven duymuyor ve hayat sigortası hakkında ancak sınırlı bir farkındalığa sahipler. Diğer taraftan yeterli eğitime sahip ve yüksek standartlarda sigorta hizmeti verebilecek insan kaynağı sıkıntısı da bulunuyor. 

Makroekonomik açıdan bakıldığında da sigortaya olan talebin neden düşük olduğu anlaşılıyor. Gelir eşitsizliğinin çok yüksek seviyede olduğu ülkede gelir bakımından şanssız kesimde yer alan vatandaşların sigortaya ayıracak finansal kaynakları bulunmuyor. Bu durum da haliyle penetrasyonun düşük kalmasına ve bu kesimin sigortayla buluşturulmasının zorlaşmasına neden oluyor. Küresel sigorta sektörü dijitalizasyon ve otomatik süreçlerde neredeyse lokomotif sektörlerin arasında yer alsa da bu durum Bangladeş’te geçerli değil. Modern teknolojiden ancak sınırlı bir şekilde faydalanabilen Bangladeş sigorta sektörünün elindeki veriler hem kalite hem de işlenebilirlik bakımından detaylı bir aktüeryal çalışmaya izin verecek seviyede değil.

EŞİ ZOR BULUNUR BÜYÜME 

Madalyonun diğer tarafında ise Bangladeş İstatistik Kurumu’nun (BBS) verilerine göre 2017-2018 döneminde kaydedilen %7.86’lık ekonomik büyüme bulunuyor. Bangladeş ekonomisi son 5 yıldır iştah kabartan bir büyüme trendi içerisinde. Tüketimin hızlı bir şekilde artması ve kamu yatırımları ekonomik büyümeyi destekleyerek, kişi başına düşen geliri ve sigorta ürünlerine kaynak ayırabilecek müşterilerin sayısını da artırıyor. Asya ülkelerinin benzeri görülmemiş yükselişinin er ya da geç sigorta sektörünü de yukarı taşıması bekleniyor. 

SAYILARLA BANGLADEŞ

Nüfus: 165 milyon
GSYİH: 250 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 4 bin $
Toplam Prim Üretimi: 1.09 milyar $
Sigortacılığın GSYİH’deki Payı: %0.55

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.