Sigortanın değişen dinamiklerinde eğitimin önemi

SİGORTA, sermaye güçlü toplumlarda adeta bir can suyu gibidir. Ticaretin ve yaşamın varlığı ona bağlıdır. Hızla gelişen ve sürekli yenilenen bir sigorta endüstrisi, değişen dinamiklikte riskin geniş yönlerini anlayabilen yetenekli ve eğitimli uzman, donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır.
Küresel alanda yaşanan ekonomik iklim, dünya ölçeğinde, sigortacığın zor yanlarını ortaya çıkarmakta ve kolayca düzeltilemeyecek uzun vadeli yapısal problemlerle karşı karşıya gelebilecek gibi görünmektedir.
Tahmine dayalı analitik, temel risk ilkeleri devam etmektedir. Teknik eğitim, pratik tecrübe, muhakeme ve etik değerlerin birleşimi bugün herhangi bir zamandan daha önemli hale geldi.
Dünyamız inanılmaz bir hızla gelişiyor ve değişiyor. Yeni risk tanımları tahmin edilmeye ve değerlendirilmeye daha yeni başlamaktadır. Belirsizliği açık bir endüstrinin boşluğunu doldurmaya çalışan sigortacılar olarak geleceğe baktığımızda, daha da düşünülemeyen zorluklara karşı ayakta nasıl kalmak gerektiğinin arayışı içinde bulunuyoruz. Diğer taraftan bu endüstrinin paydaşları ve etki eden çevre koşulları, işletme riskinin daha geniş tanımlarına doğru kaymaktadır. İşte tam da burada, bu endüstri içerisinde yer alan kişilerin yeni beceri setlerine ve geçmişteki deneyimleri yenileyebilmeye ihtiyaç duyacaklardır. Bu nedenle, değişen risk dinamikleri içerisinde sigorta eğitimlerinin de yenilenen yaklaşımlara açık olması gerekmektedir.
Oto kazaya dayalı sigortanın yanı sıra, aynı zamanda emeklilik döngüsünün belirsiz risk anlayışı, benzeri görülmemiş bir demografik yapısal değişimi zorlamaktadır. Bugününü güvence altına alamayanların, yarını için zorunluluk anlayışında sistemde bulunacak olmaları, sistemin sürdürülebilirliği konusunda kocaman soru işaretleri bırakmaktadır. İşte bu kadar kafa karışıklığı içinde sürdürülen bir güvence anlayışı, yeni becerilerle donatılmış, eğitimleri bu yönde tamamlanmış iş gücüyle sorunlara karşı durabilecektir. Sigorta örgütlerinin içinde yer alan çalışanlarda olması gerekli insan sermayesinin yanı sıra, psikolojik sermayelerinin de güçlü olmaları gerekmetedir. Anlatmak istediğim, beceri ve bilginin yanı sıra, öz-yeterliliğinin de güçlü olması gerekir. Bu bağlamda sektörde belirli bir görevi başarılı biçimde yerine getirmesinde gerekli olan motivasyonu, bilişsel süreçleri ve eylemleri harekete geçirmek için kendine olan inancını hiçbir zaman kaybetmemeli. Ayrıca umudu ve iyimserliği asla kaybetmemeli ve birçok olumsuz durumla ve belirsizlikle baş etme ve üstesinden gelme yeteneğini göstermelidir.
Güçlü insan sermayesine sahip yeni insan girişlerinin tünelini oluşturmalı ve risk yönetiminin değişen tanımlarına uygun, sigortacılıkla ilgili yeni programlar geliştirmelidir. Artık mevcut eğitim ihtiyacını karşılamak için mevcut programların yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekecektir. Şirketler, yeni rol biçmelere hazırlandıkları bu yeni kuşak için, çekici alanları şimdiden oluşturmanın planlarını yapmalı sadece işe almanın cazibesini kullandığı mülakatları bırakmalı ve mülakatın ötesinde eğitimler sonrası başarıya odaklanmalıdırlar. Hatta mülakatla yapılan yeni seçme programlarında yer alan kişileri de eğitimden geçirmeli, onlara sadece aday üzerinden yaptıkları, hale etkisine dayalı mülakat yaklaşımlarını bırakmalarını tavsiye etmelidirler. Yeni oluşturulan insan kaynağı profesyonellerini, Pozitif Psikoloji ve Pozitif Örgütsel Davranış Kavramlarının öğrenildiği programlarına yönlendirmeli ve çağdaş insan sermayesinde nelerin olması gerektiğini araştırmalarını tavsiye etmelidirler.
Şirketlerin, iyi eğitimli, hatta daha iyi eğitimli çalışanlara yaptıkları yatırımın geri dönüşünü hesaplamaları genellikle zordur veya uzun zaman almaktadır. Ancak, bu insanları yetiştirmeye karar vermiş şirketler şu soruları da kendilerine sormak durumundadırlar:
Belirsizliğin doğasında olan, kötü bir riskin getirisi, daha iyi eğitim için yapılmış yatırımdan ne kadar iyi olabilir ki?
İyileştirilmiş sonuçlar için karar verebilen ve genel olarak verimliliği artırmaya yardımcı olan eğitimli bir işgücünün değeri nedir?
Bu bağlamda, şunu söyleyebilir miyiz:
“Sigorta eğitimi sadece bir maliyet değil, zaman içinde temettü ödeyecek bir yatırımdır.”

Avatar

Mehmet Muratoğlu

mehmet@etkinyonetim.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.