Teminat verilmeyen riskler endişe yaratıyor

Yükselen risklerin sigorta önceliklerini değiştirmesiyle beraber teminat bulmakta zorlanan ve teminat açığı riskiyle karşı karşıya kalan müşteriler, söz konusu risklere teminat veren sigorta ürünlerini talep etmeye başladı.

Tüm dünyada riskler günden güne hızla artıyor. Artan riskler karşısında poliçe teminatları ise tüm riskleri kapsama konusunda yetersiz kalabiliyor. ABD merkezli dünya finans sektörü organizasyonu Efma ve Fransa merkezli teknoloji danışmanlığı firması Capgemini tarafından yayınlanan “Dünya Sigorta 2019 Raporu”na göre poliçe sahipleri siber güvenlikten çevre tehditlerine kadar artan tüm riskler için sigorta teminatlarının yetersiz kalmasından dolayı endişe duyuyor. Sigorta şirketleri ise daha kapsamlı teminat almak isteyen müşterileri kadar değişime hazır olmadıklarının altını çiziyorlar. 

Aynı zamanda rapor, sigortacıların güncel konuların ötesine geçmeleri ve müşterileri için daha proaktif ortaklar olmaları adına teknolojiden ve ortaklıklardan yararlanmaları için önemli fırsatların mevcut olduğuna da vurgu yapıyor.  

RİSKİ CEVAPLAMAKTA GEÇ KALINIYOR

Raporda, sigorta müşterileri ve iş yerleri için yeni artmakta olan riskler oluşturan 5 önemli makro trendden bahsedilirken, bunlar; yıkıcı çevresel modeller, teknolojik gelişmeler, gelişen sosyal ve demografik eğilimler, yeni tıbbi ve sağlık sorunları ve iş ortamı değişiklikleri olarak sıralandı. Ancak, çoğu sigorta şirketi bu makro trendlere cevap vermekte ve müşterilerini bu konularda bilgilendirmekte yavaş kalıyor. Bu 5 makro trendin yol açtığı ve yeni yükselen risklerden birine karşı sigorta sağlamak için yeterli teminata sahip olduğunu düşünen kurumsal müşterilerin oranı %25 olurken, bu oran bireysel poliçelerde %15’in altında kalıyor. Hayat sigortası şirketlerinin ise %40’ından azı, yükselen riskleri kapsamlı bir şekilde karşılayacak yaygın bir ürün ağı oluşturmakta yetersiz kalıyor.

TEMİNAT AÇIĞI BÜYÜYOR

Sigorta şirketlerinin ortaya çıkan problemleri cevaplamakta ağır kalması, bu risklere maruz kalan müşteriler için teminat açığının büyümesine neden oluyor. Raporda, bireysel sigorta müşterilerinin %83’ünün siber saldırılara maruz kaldıkları belirtilirken, bireylerin %3 ile %5 arasındaki kısmının ise hayatları boyunca yaptıkları birikimlerinin uzun yaşama riski ile yetmeyeceği endişesi altında oldukları tahmin ediliyor. 

MÜŞTERİLER DEĞİŞİME DAHA AÇIK

Sigortanın alanı değiştikçe, müşteriler de değişime hazır olduklarını sigorta şirketlerine kıyasla daha fazla dile getiriyorlar. Müşterilerin yarısından fazlası (%55) yeni sigorta modellerini keşfetmeye hazır olduklarını, ancak sigorta şirketlerinin sadece dörtte birinin (%26) yeni modellere yatırım yaptığını belirtiyorlar. Raporda müşterilerin %37’si, sigorta şirketleri ile risklerinin kontrol edilmesi ve bunlara önlem alınması koşuluyla ek verileri paylaşıma açma izni verirken, sigortacıların yalnızca %27’sinin gerçek zamanlı verileri risk modelleme amacıyla kullanma kabiliyetine sahip durumda olduğu ifade edildi. 

SİGORTACILARIN YENİLİKÇİ OLMASI GEREKİYOR

Raporda dikkat çeken başka bir durum da sigorta şirketlerinin, yeni teknolojileri ve ortaklıkları benimseyerek yükselen risklere ve değişen müşteri beklentilerine cevap vermek zorunda olmaları.  Sigorta şirketlerinin ise bunu makine öğrenmesi, yapay zeka ve gelişmiş analizler ile insurtech sağlayıcılarıyla etkin işbirliği sayesinde risk değerlendirme yetenekleri önemli ölçüde artırılabileceğine işaret edildi. Raporda görüşlerine yer verilen Capgemini’deki Finansal Hizmetler Birimi CEO’su ve grup yönetim kurulu üyesi Anirban Bose, “Artmakta olan risk eğilimleri ve müşteri beklentileri, sigortacılığı önemli ölçüde değiştiriyor ve sigorta şirketlerini ise müşterilere cevap verme konusunda çevik olmaya itiyor. Bu araştırma, yükselen yeni risk alanlarında teminat açığı olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda sigorta şirketleri için önemli bir fırsatı da vurguluyor. Ürünlerini teknoloji ile geliştirebilen, yenilikçi şirketlerle işbirliği yapan ve kendilerini müşterileri için hem ortak hem de problem önleyici olarak gören şirketler öne çıkacaktır” dedi. 

“Bu araştırma sigortacılığın geleceğinin ortaklık merkezli olacağını gösteriyor” diyen Efma Genel Sekreteri Vincent Bastid de: “Sigorta şirketlerinin yapay zekadan, gelişmiş analitik konularına kadar yüksek düzeyde uzmanlık sunan ortaklarla işbirliği yapması gerekiyor. Eşzamanlı olarak, çoğu müşterinin aradığı daha duyarlı, talep odaklı hizmeti sağlamak için müşterileriyle daha yakın işbirliği yapmaları gerekiyor” şeklinde konuştu. 


Hande Bostanoğlu
hande@sigortacigazetesi.com.tr


22 Temmuz 2019

İlgili Haberler

Yazarlar