Temmuz ayı konuğumuz SAB

Temmuz ayında SAB (Sigorta Acenteleri Derne€i) kahvaltıda konu€umuz oldu. SAB ile sigorta sektörü ve acenteler üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Soldan sa€a: Sigortacı Gazetesi Basın Danıflmanı Hande Bostano€lu, Sigortacı Gazetesi ‹mtiyaz Sahibi Metin Öztürk, SAB Baflkanı Reflit Çakas ve SAB yönetim kurulu üyeleri Kemal Yankuncu, Alp Tümer, Burcu Yıldız Yenigün ve Sigortacı Gazetesi Haber Müdürü Yakup Sayar.

9 Ağustos 2019

İlgili Haberler

Yazarlar