Temmuz ayı konuğumuz SAB

 Temmuz ayı konuğumuz SAB

Temmuz ayında SAB (Sigorta Acenteleri Derne€i) kahvaltıda konu€umuz oldu. SAB ile sigorta sektörü ve acenteler üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Soldan sa€a: Sigortacı Gazetesi Basın Danıflmanı Hande Bostano€lu, Sigortacı Gazetesi ‹mtiyaz Sahibi Metin Öztürk, SAB Baflkanı Reflit Çakas ve SAB yönetim kurulu üyeleri Kemal Yankuncu, Alp Tümer, Burcu Yıldız Yenigün ve Sigortacı Gazetesi Haber Müdürü Yakup Sayar.

Avatar

Emre Kaya

emre@sigortacigazetesi.com.tr

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.