Umut Deniz Elçi

Üretim küçük potansiyel büyük: Hırvatistan

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yer alan Hırvatistan, sigorta sektörünü diğer AB ülkelerinin standartlarına taşıyabilmiş değil. 2009 ve 2014 yılları arasında sigortacılıktaki büyümesi durma noktasına gelen Hırvatistan sigorta sektörü, 2016 yılından itibaren büyümede gaza basmış durumda.

Dünya prim üretiminde 66’ncı sırada yer alan sigorta sektörünü barındıran Hırvatistan, küresel primin %0.03’ünü üretiyor. Ülkenin Avrupa sigorta pazarındaki payı ise %0.1 seviyesinde. Bunun yanında, dünyanın en büyük sigorta pazarı olan Avrupa sigorta pazarında Hırvatistan’ın kendine özgü bir yeri var. 

Hırvatistan prim üretiminin GSYİH’daki payı %2.6 ile ülkemizin üzerinde seyrediyor. Ancak bu oran gelişmiş ülkelerdeki %7 üzerindeki seviyelerin henüz çok gerisinde. Hayat sigortalarının toplam üretimin %33.3’ünü oluşturduğu ülkede kişi başına düşen ortalama prim 307 dolar seviyesinde. Hırvatistan’ın sigorta sektörü şimdiye kadar sadece sınırlı bir büyüklüğe ulaşmış olsa da, diğer Eurozone ülkelerine göre ülkenin barındırdığı potansiyel son derece yüksek. 

Bankacılık merkezli olan Hırvatistan finansal sisteminde, bankaların finansal sistemin toplam varlıkları içindeki oranı %67.37 seviyesinde. Sigortacıların finansal sistem içindeki payı ise %7.03’ü geçemiyor. Sigortacılığın payı düşük seviyelerde olsa da, her geçen yıl bu pay yavaş ama emin bir şekilde artıyor. 2007 yılında 3.27 milyar dolar ile %5.1 seviyesinde olan sigortacıların payı, 2017 sonunda 6.2 milyar dolar ile %7 seviyesine çıktı. 

YENİDEN BÜYÜMEYE BAŞLADI

Hırvatistan sigorta sektörü tarafından üretilen toplam prim üretimi 2017 yılının sonunda 1.36 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam primin %67.5’i, yani 923 milyon doları hayat dışından gelirken, %32.5’i hayat tarafında üretildi. Bu rakamlar da 2014 sonrası toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. 2009 ve 2014 arasında ekonomik kriz ve oto sigorta pazarının serbestleşmesiyle beraber negatif büyüme ve duraklama yaşanmıştı. Bu duraklamanın öncesinde uzun bir süre çift basamaklı büyüyen sektör, aynı büyüme hızını tekrar yakalamaya çalışıyor. Sektör büyümeye başlasa da eski parlak günlerine ulaşmış değil. 

2015 yılında prim üretimi %1.9 artırarak pozitife geçen Hırvatistan, 2016 yılında da büyümesini %0.4 oranında artırmayı başardı. 2017 sonunda ise hayat dışı branşlardaki gelişmelerin paralelinde %4.3 büyüdü. Buna karşın hayat tarafındaki büyüme %1.6 seviyesinde kaldı. 

CROATIA OSIGURANJE LİDER

2017 yılı rakamlarına göre Hırvatistan’da toplam 20 sigorta şirketi hizmet veriyor. Bu şirketlerin 5’i hayat, 7’si hayat dışı alanda faaliyet gösteriyor. Kalan 8 sigorta şirketi ise hem hayat hem de hayat dışı tarafında aktif. Ülkenin prim üretiminde en yüksek pazar payına sahip olan şirket Croatia osiguranje. Croatia osiguranje, pazardaki toplam primin %28.9’unu üretiyor. İkinci şirket olan Allianz Zagreb %12.7, üçüncü şirket Euroherc ise %10,1 ile Croatia osiguranje’yi takip ediyor. Son rakamlara göre sektörde çalışan sayısı artmak yerine azalıyor. 2017 sonunda sektörde 8 bin 723 kişi hizmet veriyor. 2016 sonunda ise 9 bin 130 çalışan bulunmaktaydı.  

ACENTENİN PAYI ARTIYOR 

Sigorta şirketleri, ürün ve hizmetlerini kendi çalışanlarını, bağlı acenteler, acente şirketleri, brokerler, bankasürans ya da diğer kanalları kullanarak satıyor. Hayat dışı, acente kanalının satışta en çok yer aldığı branş olarak dikkat çekiyor. Bağlı acentelerin bu taraftaki üretimi %40.5. Bu seviye bir önceki yıl %39.1 seviyesindeydi. Acentelerin payında bir artış görünüyor. Bunu direkt merkezden yazılan primler (%20.6), bağlı olmayan acentelerin üretimi (%18.9),  brokerler (%11) ve diğer satış kanalları takip ediyor. Hayat tarafında ise dağıtımın adresi bankasürans kanalları. Üretimin %39.1’i banka kanalından üretiliyor. Bunu %25.8 ile bağlı acenteler, % 22.1 ile diğer acenteler ve %11.4 ile direkt satışlar takip ediyor. 

SAYILARLA HIRVATİSTAN

Nüfus: 4.1 milyon

GSYİH: 55 milyar $

Kişi Başı GSYİH: 13 bin 200 $

Prim Üretimi: 1 milyar 360 milyon $

Kişi Başı Prim: 307 $

Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %2.57

SADECE HIRVATİSTAN’DA

Ünlü mimar Nikola Bašić’in 2005 yılında sahil şeridi için inşa ettiği 70 metre uzunluğundaki mimari harika Zadar Deniz Orgu, denizden gelen dalgaları müziğe dönüştürüyor.

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr


20 Mart 2019

İlgili Haberler

Yazarlar