Yabancı ülkelerden alınan sürücü belgesi kullanım süreleriyle ilgili düzenleme

 Yabancı ülkelerden alınan sürücü belgesi kullanım süreleriyle ilgili düzenleme

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yurt dışında yaşayan ya da yabancı sürücü belgesine sahip vatandaşların Türkiye’de araç kullanma süresinde değişikliğe gidildi. 

5 Haziran 2020 CUMA tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre Türk vatandaşlarının yabancı sürücü belgeleri ile Türkiye’de araç kullanabilecekleri süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Altı aydan fazla Türkiye’de bulunanlar için, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte bulundurma şartı devam ediyor. İki yılın sonunda ise Türkiye’de araç kullanımının devam etmesi için yabancı ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye sürücü belgesi ile değiştirilmesi gerekiyor. Diğer taraftan Türk vatandaşı olmayan yabancılar, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle en fazla 6 ay araç kullanabiliyor. Bu sürenin sonunda Türkiye’den sürücü belgesi almaları gerekiyor.

Kararda dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin Türkiye sürücü belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi. Buna göre, değiştirmek için müracaat trafik tescil kuruluşu yerine nüfus müdürlüklerine yapılacak.

Yönetmeliğin tamamı ise şöyle: 

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 88 – İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, dış ülkelerden
alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç
kullanılabilir.
2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter
tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.
3) İki yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz
sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;
1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle
araç kullanılabilir.
2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz
sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.
İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü
belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Müracaat herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilir.
b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları
birlikte yürütür.

İlginizi Çekebilir