Oğul Doğa Gökşin

Yatarak tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında %68’lik prim artışı 

Kasım sonu itibarıyla toplam prim üretimi 44.4 milyar liraya ulaşırken geçen senenin aynı dönemine göre %13.9'luk bir artış gerçekleşti. Branş bazlı analiz yapıldığında yatarak tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında prim artışı geçen senenin aynı dönemine göre %68 oldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), kasım sonu prim ve katılım istatistiklerini yayımladı. Buna göre, toplam prim üretimi yaklaşık 44.4 milyar lira olarak gerçekleşti. 38.1 milyar lirası hayat dışından gelirken 6.3 milyar lirası hayat tarafında üretildi. 11 aylık toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre %13.9 arttı. Bu artış oranları hayat dışında %16.1, hayatta %2.2 olarak hesaplandı.

BRANŞLARA GÖRE PRİMLER

Zorunlu trafik sigortasının da içinde yer aldığı kara araçları sorumluluk branşında %15’lik artışla 11.9 milyar lira prim üretildi. Kara araçlarında %11’lik artışla 6.7 milyar lira, yangın ve doğal afetlerde %19’luk artışla 5.6 milyar lira, hastalık ve sağlıkta %23’lük artışla 5.2 milyar lira, genel zararlarda %18’lik artışla 4.1 milyar lira, kaza branşında %6’lık artışla 1.6 milyar lira ve genel sorumluluk branşında %28’lik artışla 1 milyar lira tutarında prim üretildi. Bununla birlikte yatarak tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında prim artışı %68 oldu.

HAYAT DIŞININ %62’Sİ ACENTELERDEN

Toplam prim üretiminin %55’i acenteler kanalıyla sağlandı. Hayat dışında ise acenteler pazar payının %62’sine sahip oldu. Hayat sigortalarında ise üretilen primin %78’i bankalar aracılığıyla sağlandı. Acentelerin en çok pazar payına sahip olduğu branşlar şöyle sıralandı: %83 ile kara araçları, %79 ile kara araçları sorumluluk, %74 ile hukuksal koruma, %59 ile hava araçları, %52 ile nakliyat, %55 ile hastalık sağlık.

KATILIMDA TOPLAM PRİM ÜRETİMİ 1.8 MİLYAR LİRA

Katılım sigortacılığında da 11 aylık prim üretimleri açıklandı. Bu alanda toplam prim üretimi 1.8 milyar lira olurken, bu rakamın 1.7 milyar lira kadarı hayata dışından geldi. Hayat dışı pazarının %63’ü kara araçları sorumluluk sigortalarından geldi. %13’ünün de kara araçlarından geldiği düşünüldüğünde katılım sigortacılığında toplam prim üretiminin yaklaşık %78’i oto sigortalarından gelmiş oldu.

21 Aralık 2018

İlgili Haberler

Yazarlar