Künye

Gazete Künyesi

Güneş Reklamcılık ve Ticaret Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi (Sorumlu) Metin Öztürk

Art Direktör Feyza Kırmızı

Haber Merkezi Renk Özcan – Umut Deniz Elçi

Fotoğraf Editörü Kemal Genç

Grafiker Emre Kaya

Sosyal Medya Yöneticisi Emre Kaya – Oğul Doğa Gökşin

Web Editörü Oğul Doğa Gökşin

Abone / Dağıtım Emine Berber

Danışma Kurulu Mehmet Aydoğdu – Erhan Dumanlı –  Faruk Ömrüuzak -Timuçin Alpay – Ali Erül – Fazıl Karaman – Merter Demirdelen – Eşber Erülgen –  Mehmet Muratoğlu – Meral Öztürk Akbaş – Sema Tüfekçiler – Samim Ünan – Okan Utkueri – Ali Erhan Tamer  – Yakup Sayar