Künye

Gazete Künyesi

Güneş Reklamcılık ve Ticaret Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi (Sorumlu) Metin Öztürk

Yazı İşleri Koordinatörü Birant Yıldız

Yayın Danışmanları Meral Öztürk Akbaş – M. Emin Özcan

İş Geliştirme Koordinatörü Güneş Öztürk Yılmaz

Art Direktör Feyza Kırmızı

Editör Yakup Sayar

Haber Merkezi Renk Özcan – Umut Deniz Elçi – Ninsu Kahraman

Fotoğraf Editörü Kemal Genç

Grafiker Emre Kaya

Sosyal Medya Yöneticisi Oğul Doğa Gökşin – Emre Kaya

Reklam Müdürü Tuba Öncü

Web Editörü Oğul Doğa Gökşin

Abone / Dağıtım Emine Berber

Danışma Kurulu Mehmet Aydoğdu – Erhan Dumanlı – David Kohen – Faruk Ömrüuzak -Timuçin Alpay – Ali Erül – Fazıl Karaman – Merter Demirdelen – Eşber Erülgen – Hakan Yurdakul – Mehmet Muratoğlu