Künye

Gazete Künyesi

Güneş Reklamcılık ve Ticaret Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi (Sorumlu) Metin Öztürk

Haber Müdürü Yakup Sayar

Art Direktör Feyza Kırmızı

Editör Umut Deniz Elçi

Haber Merkezi Renk Özcan – Hande Bostanoğlu – Esra Nur Mocu

Fotoğraf Editörü Kemal Genç

Grafiker Emre Kaya

Sosyal Medya Yöneticisi Emre Kaya

Abone / Dağıtım Emine Berber

Danışma Kurulu Mehmet Aydoğdu – Erhan Dumanlı –  Faruk Ömrüuzak -Timuçin Alpay – Ali Erül – Fazıl Karaman – Merter Demirdelen – Eşber Erülgen –  Mehmet Muratoğlu – Meral Öztürk Akbaş – Sema Tüfekçiler – Samim Ünan – Okan Utkueri – Ali Erhan Tamer  – Yakup Sayar