KASIDER / Kadın Sigortacılar Derneği müjdesi

KADIN Sigortacılar Derneği (KASIDER) sigorta sektörü özelinde T.C. yasalarında kadınlara verilen hakları korumak, geliştirmek, kadının iş yaşamında çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması, eğitim, gelişim, terfi gibi her alanda eşitliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olan bir dernektir. 

Toplumumuzda bugün geldiğimiz noktada kadınlarımız pek çok alanda kendini ispat etmiş olmasına rağmen iş yaşamındaki istatistiklere baktığımızda üst düzey yönetici, yönetim kurulu üyeliği, genel müdürlük gibi pozisyonlarda maalesef kadın oranı hala düşük seviyelerdedir. Sigorta sektöründe kadın çalışan oranı %56 iken, kadın yönetici oranı %37, yönetim kurullarında kadın oranı %10 ve kadın genel müdür oranı %7 olarak, gayet düşük seviyelerdedir. 

Güçlü bir kalkınma için kadınların iş hayatında hak ettiği pozisyona gelmesi kaçınılmaz bir gereksinim olarak görünmektedir. TÜİK verilerine göre, erkeklerin istihdama katılım oranı %70 iken kadın katılım oranı %30’un altında kalıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre Türkiye, kadın-erkek ekonomiye katılım arasındaki uçurum açısından 144 ülke arasında 128. sırada. Bu tablo da gösteriyor ki ülkemizde bu alanda yapılması gereken fazlaca iş var.

Bu sebeple, sigorta sektörü özelinde bir grup kadın çalışan olarak bizler tecrübe, bilgi ve donanımımızdan yola çıkarak bir dernek kurmaya karar verdik. Derneğimizin misyonunun yanlış anlaşılmasını önlemek için bu konuda yapacağımız iletişimin öneminin farkındayız.

Derneğimiz KASIDER, kadın ve erkek çalışanlar arasında kutuplaşma yaratmak gibi bir amaca sahip değildir. Aksine, derneğimiz erkek ve kadın çalışanlar arasında sağlıklı bir denge sağlamak, fırsat eşitliği oluşturmak, iletişimi artırmak, empatiyi geliştirmek, eşitsizliğin göze çarptığı alanlarda birlikte çalışarak kadınların iş hayatında daha etkin ve daha verimli olması için çalışmalar yapmak amacını taşıyan bir dernektir. Bu misyonun ve vizyonun hepimiz tarafından benimsenmesi, sindirilmesi, sadece bir görev olarak değil, anlayış ve farkındalık olarak zihinlerde oturması derneğimizin başlıca hedefi olacaktır. Hukuksal anlamda “tüm bireyler eşittir”ilkesinin pratik olarak günlük hayatta da geçerli olması için çalışmalar yapmanın, projeler üretmenin, zihin dönüşümü yaratmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla derneğimizin yapacağı çalışmalar, üreteceği projeler demokratik eşitlik anlayışına aykırı değil bilakis eşitliği sağlamak adına yapılacaktır.

Bu vesile ile Sigorta Haftası’na denk gelen kuruluşumuzun tüm sigorta sektörüne hayırlı olmasını temenni eder, haftamızın hepimize kutlu olmasını dileriz.

Avatar

Sema Tüfekçiler

sematufekciler@gmail.com

İlginizi Çekebilir

Yorum Yapabilirsiniz.